Pápai Református Egyházmegye

 

Gyászhír – Elhunyt Mátyás Lajos nyugalmazott esperes

2022-01-24 19:12:45 / Füstös Gábor

Tisztelettel kérem, és elvárom, hogy egyházmegyénk nyugalmazott esperesének temetésén az Egyházmegye gyülekezetei képviseletében a lelkipásztorok (palástban) és lehetőség szerint főgondnokok, vagy egy-egy presbiter vegyen részt.

Márkus Mihály
esperes

Csatolt dokumentumok
Gyászjelentés ( 1.6 MB )