Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

Köszöntő

2023-10-01 /

Áldás, békesség!


Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközség honlapján.


Legyen segítségül ez az internetes oldal is abban, hogy egyházközségünkről, a velünk történt eseményekről, programjainkról minél többet megtudjon!


Lelkipásztori bemutatkozás


Földi pályafutásomat 1960. július 11-én kezdtem a szolnoki kórház szülészeti osztályán. Gyermekéveimet és ifjúkorom első részét a szintén Jász-Nagykun-Szolnok megyei kisvárosban, Tiszaföldváron töltöttem. Azaz én vagyok a nagykunsági Sági.


Jóistenünk első érintésének 17 évesen történő érzékelése kiindulópontja lett annak a négy évig tartó, lassú érési-érlelődési folyamatnak, melynek eredményeként teljes szívvel a lelkészi hivatás mellett döntöttem. Teológiai tanulmányaimat 1981 és 89 között Debrecenben végeztem. A plusz évek a kötelező sorkatonai szolgálatból és az egykori NDK területén végzett, önkéntes diakóniai munkából adódtak.


Az egyetemről kikerülve elkezdődtek a Békés megyei évek: segédlelkészként Gyulán, beosztott lelkészként Biharugrán és Körösnagyharsányban, megválasztott és beiktatott lelkészként pedig Orosházán szolgálhattam. Ezen évekre esik házasságkötésem, németországi ösztöndíjas továbbképzésem, két gyermekem: Johanna és Márk születése, valamint második diplomám megszerzése is a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola művelődésszervező szakán.


2001-ben családommal együtt visszaköltöztem Debrecenbe, ahol előbb a Református Kollégium Gimnáziumának szabadidő-szervezőjeként tevékenykedtem, majd missziói lelkészként a város akkoriban legújabb református gyülekezetének, a Debrecen-Füredi útinak a megszervezésében vehettem részt. Így aztán elmondhatom, hogy valamennyi településtípusban - a falutól a nagyvárosig - volt lehetőségem lelkészi tapasztalatok gyűjtésére.


2007-től, válásom óta egyedül élek, s így érkeztem 2020 októberében a Dunántúlra is, a Tatai Egyházmegye Bana-Bábolnai Egyházközségébe, majd 2021 októberében - választás révén - ide, ebbe a gyülekezetbe.


Vezérigém a Máté 11,26-ban olvasható, csodálatosan egyszerű, bensőséges és mély jézusi hitvallás: „Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted." Az egyház, a gyülekezet tagjai ténylegesen tehát azok, akik felismerik és felismertetik, hogy csak azt érdemes keresnünk, követnünk, igenelnünk, ami kedves az Isten, a mi Atyánk előtt. Minden másra pedig határozott nemet kell mondanunk. A Lélek erejével, Jézust szorosan követve, kitartóan imádkozva és dolgozva ez valóság lehet itt és most is. Ebben hiszek, ezt tartom küldetésemnek és ehhez kérem a kedves szolgatársak támogatását, hogy az egyház, a gyülekezet közelben s távolban egyaránt


"a tanítható, tanítva is tanuló tanítványok társasága, és a Jézus Krisztusba vetett hitük által gyógyuló betegek gyógyító közössége"lehessen!


Szolgatársi köszöntéssel: Sági Endre lelkipásztor


 
 


 


Magyarországi Református Egyház címere


Gyülekezetünk a Dunántúli Refromátus Egyházkerület
Tatai Egyházmegyéjében található