Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

Aktualitások - Gyülekezeti hírek, Aktualitások

Főoldal / Gyülekezeti hírek, Aktualitások

2011. december 4-i hirdetések

Kovály Erzsébet / 2011-12-08 08:30:40

2011. december 4-i hirdetések tovább

2011. november 27-i hirdetések

Kovály Erzsébet / 2011-11-28 18:42:14

A 2011. november 27-i istentiszteleten elhangzott hirdetések:

tovább

Megválasztottuk a gyülekezet tisztségviselőit

Kovály Erzsébet / 2011-11-23 08:04:50

A 2011. november 20-án tartott Egyházközségi Közgyűlésen a Pilismarót-Dömösi Társegyházközség megválasztotta tisztségviselőit, akik 2012. január 1-től lépnek hivatalukba. Isten áldását kérjük életükre, szolgálatukra! tovább

2011. november 20-i hirdetések

Kovály Erzsébet / 2011-11-21 08:01:33

2011. november 20-is istentiszteleten elhangzott hirdetések tovább

2011. november 13-i hirdetések

Kovály Erzsébet / 2011-11-14 18:59:02

2011. november 13-án Pilismaróton és Dömösön elhangzott hirdetések tovább

Pintér Dávid: Simonyi emlékképek

Kovály Erzsébet / 2011-11-08 14:24:39

Pintér Dávid presbiter saját versével köszöntötte Kovály Erzsébet lelkipásztort 2011. szeptember 18-án, az első olyan istentiszteleten, amelyen már megválasztott lelkipásztorként hirdette az Igét a pilismaróti templomban. A verset ez az alkalom ihlette, illetve az egy héttel korábbi, Simonyiban tartott búcsú-istentisztelet, melyen a vers írója is részt vett, Pintér Lajos presbiterrel és Gőbölös Gábor gyülekezeti taggal együtt. tovább

A gyülekezeti élet változásai, eseményei

Kovály Erzsébet / 2011-11-08 13:50:35

Lelkészválasztás, testvérgyülekezeti látogatás, tisztújító választások...

tovább

2011. november 6-án elhangzott hirdetések

Kovály Erzsébet / 2011-11-08 13:35:38

- Következő istentiszteleteink a megszokott időben, vasárnap 8.30-kor (Dömös) és 10.00-kor (Pilismarót) kezdődnek. Pilismaróton immár a Zsoldos Gábor Gyülekezeti Házban tartjuk alkalmainkat.

- Kedden 17.00 órai kezdettel adventre készülő énektanulásra, gyakorlásra lesz lehetőség a Gyülekezeti Házban. Szeretettel várjuk az énekelni szerető, vágyó Testvéreket!

- Csütörtökön 18.00 órai kezdettel bibliaórát tartunk Visegrádon, Hajdú András presbiter testvérünk otthonában.

- A hétfői hittanórák egyházmegyei lelkészértekezlet miatt elmaradnak.

- Az elmúlt héten pénteken, november 4-én búcsúztunk Lik András testvérünktől, akit 90 esztendős korában szólított magához Teremtő Istenünk. Porai felett a 90. zsoltár és Ézsaiás próféta igéi hangzottak:

"Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, oly gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" (Zsolt 90.)

"Születésetek óta hordozlak, világra jöveteletek óta viszlek: vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. - így szól az Úr." (Ézs 46)

Az eltávozott porainak békés nyugvást, itt maradott szeretteinek Isten vígasztalását kérjük és kívánjuk!

- Ma (vasárnap) délután 15.00 órakor kezdődik Mocsán az az ünnepi istentisztelet, amelyen a mocsai gyülekezet hálát ad templomának és különálló tornyának felújításáért. Együtt örvendezünk Testvéreinkkel és képviseljük gyülekezetünket az ünnepségen.

- November 9-ikén, szerdán 10.00 órai kezdettel búcsúzunk Zoltai Dénes Testvérünktől, aki 64 évesen ment el a minden élők útján. A temetési szertartás katonai tiszteletadással egybekötve a dömösi református temetőben lesz. Istentől való igaz vígasztalódást kérünk és kívánunk a gyászoló családnak!

 

Az Úr legyen a gyülekezet őriző Pásztora!

tovább

2011. június 5-i hirdetések

Kiss Péter / 2011-04-10 19:44:16

Itt olvasható a gyülekezeti életről szóló legfrissebb hirdetmény. tovább

Gyülekezeti látogatás a Parlamentben

Kiss Péter / 2011-04-10 19:39:11

 

Gyülekezetünk megismételte tavaszi kirándulását április 30-án, szombaton. A ragyogóan szép időben a megtervezett program szerint haladtunk: először Parlamentlátogatás, aztán a Terror Háza Múzeum, végül pedig a Budai Várban, annak A épületében tekintettük meg többek között a Munkácsy trilógiát. Hamarosan majd képes beszámolót is olvashatnak kedves testvéreink ezen az oldalon.  

tovább