Pilismarót-Dömösi Református Társegyházközég Honlapja

Útravaló az Új Esztendőre

2012-01-01 18:37:48 / Kovály Erzsébet

Jókívánság

Békét, csendet, mely elűz vihart,

Szent erőt, mely próba közt kitart,

Érző szívet, mely enyhít nyomort,

S mély alázattal porig hajolt,

Örömöt, mely nap sugáraként

Tud gondfelhők közt is szórni fényt,

Bátorságot, mely meg nem remeg,

S kész odaadni kincset, életet,

Szívet, mely a bűnöst szereti,

Gyengeségét, vétkét elfeledi,

És hitet, mely mint sasmadár,

Fölfelé tart és az égbe száll,

Melynek nincs nehéz, nincs „nem lehet” –

Ezt kívánom! S kell-e több neked?

Jézus Krisztusban mindezt megtalálod.

Beteljesíti ezt a kívánságot.

Nyomába lépsz, boldogan követed,

És hálaének lesz az életed!