A Rédei Református Egyházközség Honlapja

Istentiszteleti hirdetések 2020. február 9.

2020-02-10 22:45:47 / Barta Zsolt

 

 

 

Alkalmak:

 

 

 

Hétfőn délután 15 órakor kanonika vizitáció, vagyis egyházlátogatás lesz gyülekezetünkben, ami istentisztelettel kezdődik.

 

Kedden délután 16 órakor imaórát tartunk a Lelkészi hivatalban.

 

Szombaton este 18 órakor esti istentiszteletet tartunk.

 

Vasárnap délelőtt a megszokott időben istentiszteletet tartunk. Mindenkit szeretettel várunk az alkalmainkra!

 

 

 

 

Adakozók:

 

 

 

A kanonika vizitációra három asszonytestvérünk ajánlotta fel, hogy süteményt készít.

 

Isten igéjével hirdetünk áldást az adakozóknak:

 

A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi...Bőven adakozik a szegényeknek." Zsolt 112: 5,9

 

 

Adakozási lehetőséget hirdetünk: templomi virágot, vagy arra céladományt hálás szívvel elfogadunk.

 

 

Egy keresztyén asszonytestvérünk 84. születésnapja alkalmából Isten dicsőségére 3.000 Ft-t adományozott. Isten igéjével hirdetünk áldást:

 

"Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadítsd meg szolgádat."

 

 

 

Az elmúlt héten hirdettük a feltámadás evangéliumát Bana Gyuláné sírja mellett.

 

Bana Gyuláné halálának emlékére lánya, fiai és az ő családjuk Isten dicsőségére 15.000 Ft-t adományoztak.

 

 

Isten igéjével hirdetünk vigasztalást az emlékező családnak:

 

"Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik."

 

 

 

A tegnapi napon hirdettük a feltámadás evangéliumát Mogyorósi Imre koporsója mellett.

 

Mogyorósi Imre hálának emlékére felesége, gyermekei, édesanyja és öccse közösen Isten dicsőségére 25.000 Ft-t adományoztak.

 

Mogyorósi Imre halálának emlékére sógornője, Horváth Józsefné és keresztlánya, Horváth Beáta Isten dicsőségére 5.000 Ft-t adományozott.

 

 

Isten minden sebeket bekötöző vigasztalását kérjük a gyászoló család minden tagjára:


"És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek."

 

 

 

 

Egyéb:

 

 

 

 

A presbiteri gyűlés elfogadta a zárószámadást és a költségvetést. Az egyházfentartói járulék összege a presbitérium döntése szerint ebben az évben nem emelkedett. Azt ajánlja a presbitérium, hogy az egyházfenntartói járulék az éves bevétel egy százaléka legyen, de ez ne legyen kevesebb 7.000 Ft-nál.

 

 

Szombaton presbiteri konferencia lesz Komáromban. Eddig még senki nem jelentkezett. Kérem a presbiter testvéreket, jelezzék részvételi szándékukat. Szombaton reggel 8 órakor indulunk majd a Lelkészi hivatal elől.