A Rédei Református Egyházközség Honlapja

Istentiszteleti hirdetések 2020. május 17.

2020-05-17 14:51:56 / Barta Zsolt

 

 

 

Alkalmak:

 

Reménység szerint jövő héten csütörtökön és vasárnap is tartunk istentiszteletet. A Magyarországi Református Egyház Elnökségének kérése szerint MASZK viselése ajánlott!

 

Május 21-én, Áldozó csütörtökön, csak de. 10 órakor lesz istentisztelet. Délután 4-kor nem tartunk, mert a konfirmációt későbbre tettük át. Az időpontot még nem jelöltük ki.

 

Május 24-én, jövő vasárnap de. 10 órakor tartunk istentiszteletet.

 

Ezeket hangfelvétel és írott formában is közzé tesszük. A mai istentisztelet rövidített változata és a prédikáció a kijáratnál elvehető. Kérjük, hogy aki kifelé menet visz el prédikációt, ne tartsa meg magának, hanem adja tovább olyan testvéreinknek, akik egészségügyi okokból nem tudnak vagy nem mernek közösségbe jönni. Köszönjük, hogy ebben a szolgálatban részt vesznek.

 

A mai istentisztelet hanganyagát az alábbi linkeken hallgathatják meg:

 

Istentisztelet kezdete

Igehirdetés

 

Adakozók:

 

Egy keresztyén asszonytestvérünk és családja a gyülekezeti terem berendezésére, az asztalokra, Isten dicsőségére 20 000 forintot adományozott.

 

Isten igéjével hirdetünk áldását adakozó testvéreinknek: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm."

 

 

Az elmúlt héten hirdettük a feltámadás evangéliumát Vadász Józsefné sírja mellett, aki 83 évesen hunyt el.

Vadász Józsefné halálának emlékére lánya Irénke és családja 15 000 forintot adományozott

valamint lánya Évi és családja Isten dicsőségére 15 000 forintot adományozott.

Vadász Józsefné halálának emlékére keresztfia Biró Tibor és családja Isten dicsőségére 5 000 forintot,

keresztfia Biró Csaba és családja Isten dicsőségére szintén 5 000 forintot adományozott.

Özv. Balogh Józsefné sógornője, Vadász Józsefné halálának emlékére Isten dicsőségére 1 000 forintot adományozott.

 

Isten igéjével hirdetünk vigasztalást a gyászoló család minden tagjának: „Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik."

 

 

 

Elmúlt héten csütörtökön hirdettük az örök élet evangéliumát Czigány Istvánné sírja mellett.

Takács Istvánné sógornője, Czigány Istvánné halálának emlékére Isten dicsőségre 5 000 forintot adományozott.

 

Isten igéjével hirdetünk vigasztalást gyászoló testvérünknek: „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket."

 

 

Volf Istvánné és családja valamint Magyar Jánosné és családja keresztanyjuk, Biró Gézáné valamint nagyapjuk, Vadász Mihály halálának emlékére Isten dicsőségére 5 000 forintot adományoztak.

Isten minden sebeket bekötöző vigasztalását hirdetjük az emlékező családnak: Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él."

 

 

Bocs Ferencné féjre halálának 1. évfordulóján emlékező szívvel 10 000 forintot adományozott.

Isten Igéjével kérünk vigasztalást az emlékező életébe:

Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.

 

 

 

 

Egyéb:

 

Megérkezett a Dunántúli Reformátusok Lapja húsvéti száma. A héten minden előfizető megkapja a postaládájában.

Csatolt dokumentumok
2020. 05. 17. Istentisztelet ( 350.7 KB )