A Rédei Református Egyházközség Honlapja

Istentiszteleti hirdetések 2020. október 11.

2020-10-16 15:46:12 / Barta Zsolt
Alkalmaink:Kedden 5-kor imaóra a gyülekezeti ház kis termében.

 

Jövő vasárnap istentisztelet a megszokott időben, vele egyidőben gyerekistentisztelet is lesz.

 

Előtte 9 órától konfirmációi előkészítőt tartunk a gyülekezeti teremben.

 

Jövő vasárnap délután 3 órától Bárányka klubot tartunk a gyülekezeti ház nagy termében.

 

Az egyházmegyei hittanos kirándulás új időpontja: október 24. Várunk minden korábbi jelentkezőt!

Adakozók:

Az úrasztali virágot a keresztelő család adományozta.

 

A tegnapi napon kereszteltük meg Szabó Lajos és Szabóné Váradi Julianna lányát Viktória Annát és fiát Krisztián.

Szintén a tegnapi napon kereszteltük meg Váradi Tibor és Váradi Tiborné Mészáros Márta lányát Bettinát.

A gyermekek megkeresztelése alkalmából családjaik, keresztszüleik és nagyszüleik adakoztak.

 

A mai istentiszteleten megkereszteltünk Seregély Tibor és Juhász Dóra kislányát Zoét.

Seregély Zóé megkeresztelése alkalmából szülei, keresztszülei, nagyszülei adakoztak.

Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót.Október 2-án hirdettük a feltámadás evangéliumát Dremák Józsefné sírja mellett, aki 63 évesen hunyt el.

Dremák Józsefné halálának emlékére gyermekei és családjuk Isten dicsőségére adakoztak.

Dremák Józsefné halálának emlékre unokatestvére, keresztlánya és családja, sógornői és családjuk, Biró Istvánné és egy keresztyén testvérünk adakozott Isten dicsőségére.

Isten igéjével hirdetünk vigasztalást a gyászoló családnak: "Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott haljak meg én is, és ott temessenek el! Úgy bánjon velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!"

 

 

Egyéb:

A Héthatár legfrisseb száma elvihető a kijáratnál valamint a mai prédikáció nyomtatott változata.

 

Az Úr legyen a gyülekezet őríző pásztora!

Csatolt dokumentumok
Igehirdetés 2020. 10. 11. ( 245.5 KB )
Igehirdetés 2020. 10. 11. ( 239.3 KB )