Kaposvári Református Egyházközség Honlapja

2020.09.12.

2020-09-15 10:39:21 /

Szeptember 12.

„Ahogyan az ősi példabeszéd mondja: A gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezet." (1Sám 24,14)

Izrael népe királyt követelt Istentől. Saul személyében meg is kapták és 40 esztendeig vezethette népét. Kezdetben Isten útján járt és azt tette, ami kedves volt az Úr előtt. Azonban engedetlenségével Saul elveszítette Isten jóindulatát és akkor azt mondta Isten Sámuel prófétának, hogy induljon el és Isai fiai közül kenje fel a következő királyt, aki Dávid lett. Az új király azonban nem léphetett „hivatalába” mindaddig, amíg a régi király nem adta át. Márpedig Saulnak esze ágában sem volt királyságáról lemondani. Dávid életében nehéz időszak kezdődött. Saul mindenhol kerestette és meg akarta öletni. Sámuel első könyvének 24. fejezetében újra azt olvashatjuk, hogy Saul üldözi Dávidot. Isten viszont Dávid kezébe adja Sault, vagyis lehetősége lenne Izrael első királyát megölni, s elfoglalni a trónt, de mégsem teszi.

Mennyivel könnyebb lett volna Dávid élete, ha kap az alkalmon és megsemmisíti üldözőjét. Még a körülmények is azt mutatták, hogy Isten is a kezébe adta. Mindezek ellenére Dávid mégsem érzi helyesnek, hogy végezzen Saullal. Levág inkább egy darabot a király köpenyéből és azzal bizonyítja, hogy neki nem volt rossz szándéka. Minden híresztelés ellenére sincs rosszindulattal a király ellen, sőt tiszteli őt. Elismeri és tiszteli az Isten által felkent királyt.

Dávid olyan példát állít elénk tettével, amely segítségünk lehet az élet számtalan területén, amikor igazságtalannak vagy rosszindulatúnak vélünk valamit. Nem mindig a szemet szemért, fogat fogért elv győzedelmeskedik. Dávid még nem ismerhette Jézus tanításait az ellenségekkel kapcsolatban, mégis olyan bölcsesség van benne, amely megsúgja neki, hogy mi a helyes, mi az Isten előtt kedves. Biztos vagyok benne, hogy nem érzéseire hagyatkozott, hanem gondolkozott, mielőtt cselekedett. Isten előtt pedig kedvesnek bizonyultak döntései. A döntés rajtunk áll. Az ige szerint „Gonoszoktól gonoszság ered...”.

Van egy történet, amelyben a nagyapa így tanította unokáját: Tudod kis unokám, kétféle farkas lakik benned. Az egyik a gonoszság, a másik pedig a jóság farkasa. Amelyik farkast többet eteted, az lesz az erősebb.

Gondoljuk végig, hogy mi melyik farkast etetjük az életünkben! Látva Dávid példáját és ismerve Jézus tanítását, erősödjünk meg a jó cselekvésében és engedjük el haragunkat és az igazságtalanság megtorlását. Isten adjon lelki békét és bölcsességet, hogy döntéseink helyesek legyenek és a megfelelő érzéseket tudjuk megerősíteni önmagunkban. Ámen.

(Dr. Vörösné Baráth Lívia)