Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet

Beszámoló a Hálaadó ünnepségről

2017-10-26 10:26:09 / szentkiralyszabadja.ref.hu


2017. október 15-én vasárnap 15:00-kor hálaadó ünnepre gyűltünk össze a Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet templomában. Az ünnep jellegét meghatározta, hogy nem pusztán emlékezni kívántunk a reformációra, nem is csupán ünnepelni, hanem a magunk területén és eszközeivel tovább folytatni. Úgy gondoltuk, ez illik az „Ecclesia semper reformanda est” (azaz: az Egyháznak folyamatos reformációra van szüksége) reformátori alaptételhez, és általában ahhoz az örökséghez, amit a reformátorokon keresztül kaptunk.

Ennek megfelelően már év elején átgondoltuk, hogyan tudnánk úgy ünnepelni az 500. évfordulót, hogy az egyúttal a reformáció továbbvitele is lehessen gyülekezetünkben. Végül öt eseménnyel készültünk, ezzel is utalva a reformáció öt „sola”-jára. (Az öt „sola” öt latin kifejezés, melyek összefoglalják a reformátorok hitvallását, és a reformáció alapelveit: Sola Scriptura = egyedül a Szentírás; sola fide = egyedül hit által; sola gratia = egyedül kegyelemből; solus Christus = egyedül Krisztus; soli Deo gloria = egyedül Istené a dicsőség.)

1. Tanítványképzés (felnőtt konfirmációs képzés);
2. Gyülekezeti honlap megújítása;
3. Gyülekezeti zenekarunk 3. CD-je. Ezt kifejezetten a reformáció jegyében készítettük: a dalok egy része korszerűen hangszerelt református énekekből áll, másik részük mai keresztyén dalokból tevődik össze. Néhány dalt a gyülekezettel közösen énekeltünk fel.
4. Közösségi terek felújítása: a pince után a parókiaudvar teljes rekonstrukciója, új utakkal, egy nagy kültéri fogadórész kialakításával, pergolával, végül a klubszoba felújítása.
5. Templombelsőben ún. molinón a reformáció öt alapelvének megjelenítése.

A hálaadó ünnepi istentisztelet közös énekléssel kezdtük, melyet a gyülekezet zenekara vezetett. Ezt követően Szűcs László lelkipásztor a Jelenések Könyvéből vett idézettel köszöntötte a megjelenteket: „A trónuson ülő ezt mondta: ’Íme, újjáteremtek mindent.’” (Jel 21,5). A lelkipásztor köszöntőjében kiemelte, hogy Isten az újjáteremtés Istene. Ám az újjáteremtés nem mindig valami teljesen új létrehozása, hanem gyakran valami réginek az újragondolása, aktualizása. Példának azokat a közösségi tereket hozta fel, amelyeket a gyülekezet az elmúlt években újított fel:

• A borospincéből egy különleges hangulatú közösségi tér lett, amely a legkülönfélébb programoknak tud helyet adni. Most éppen egy időszaki kiállításnak, amely a felújítási munkákat és a zenekari 3. CD készítését mutatja be.

• A nagyméretű irodából többfunkciós klubszoba lett. Ez vasárnaponként baba-mama szoba, hétközi alkalmakon klubszoba, ahol bibliaórákat éppúgy lehet tartani, mint filmklubot, emellett vendégszoba is.

• Az udvaron történt a legnagyobb léptékű és leglátványosabb változás. Új utak épültek, melyek egy pergolával határolt nagy fogadótérben találkoznak. Itt szabadtéri istentiszteleteket, gyülekezeti ebédeket, különféle találkozókat lehet majd tartani. Az útépítés során az esővizet elvezető csatornázás is megtörtént. Hét új fát is elültettünk. Tervben van még egy szabadtéri tűzhely megépítése.

Szűcs László köszöntőjét azzal zárta, hogy Istennél az újjáteremtés nem öncél. Azt szolgálja, hogy nyitottabbakká váljunk, Isten felé, egymás felé, és ált. mindarra az újra, amit Isten hoz elénk. Ennek alapján a gyülekezet sem öncélúan vágott bele ezekbe a felújítási munkákba. Nyitni szeretnének a környezetük felé: község lakói felé éppúgy, mint az egyházmegye felé.

Ezt követően Gyarmati Katalin, a község polgármestere köszöntötte az ünneplőket. Köszöntőjében kiemelte: nagy várakozással érkezett. Egész nyáron látta az itt folyó nagy építkezéseket, a végeredményt azonban még nem. Az a nyitás, amelyről a lelkipásztor beszélt, már évek óta tapasztalható, hiszen a református templom rendszeresen helyet ad a nemzeti ünnepek alkalmából tartott falusi megemlékezéseknek. Örömét fejezte ki, hogy a megújult tereket a gyülekezet nem csupán saját célra, hanem a falu számára is szeretné megnyitni.

A lelkipásztori és polgármesteri köszöntés után Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese szolgált áhítattal. A 4Móz 6,24-26 (az ún. ároni áldás) alapján Isten áldásáról szólt. Kiemelte, hogy az nem jókívánság, hanem Isten odafordulása hozzánk. Az emberi jókívánságokból gyakran semmi nem lesz, ám ha Isten felénk fordul, abból mindig születik valamilyen áldott eredmény. Istennek ez a felénk fordulása teszi lehetővé, hogy az ember munkájából, erőfeszítéseiből szép eredmény szülessen, ahogy ezt most itt, Szentkirályszabadján is láthatjuk.

Az áhítatot a Szilágyi Keresztény Iskola Harangegyüttesének ünnepi műsora követte. Albertné Balogh Márta tanárnő a Harangegyüttes alapító vezetője hosszú évek óta ad sikeres koncerteket az iskola diákjaiból szervezett együttessel határon innen és túl. A veszprémi Tűztorony új harangjátékai is az ő közreműködésükkel készülnek.

A templomban megkezdett hálaadó istentisztelet szeretetvendégséggel folytatódott. Gyönyörű októberi napsütés és a Pergola alatt gazdagon megterített asztalok fogadták a vendégeket. A szeretetvendégség ideje alatt sokan megtekintették a közösségi pincében létrehozott zenei aláfestéssel kísért időszaki kiállítást.

Szöveg: Szűcs László lelkipásztor
Képek: Wéber-Fox Judit gyülekezeti tag

Galéria

A harangegyüttes kellékei Harangozók Lelkes haranghallgatás Készülődő vendégség Gyülekezet a templom árnyékában Életre kelt a közösségi tér Az őszi napfény is vendégünk volt Ablakbelső Ajtóablak Lombhullató Szűcs László_lelkipásztori köszöntő A parókia udvaron járt az ősz Szilágyi Harangegyüttes Templom-Pergola páros Szeretetvendégség 1 Őszi templomkülső Szeretetvendégség 2 Kongat és meg nem áll Kiállítás a pincében Lejáró Kiállítás a pincében 2 Hallépcső Pergola Pinceképek Gyarmati Katalin_polgármesteri köszöntő Feljáró Császár Attila esperes áhítata Pincegaléria