Tatai Református Egyházmegye

Példát mutatnak - Egyházi kitüntetések

2017-11-28 11:52:30 / Nagy Attila

A Zsinat november 23-i ülésén több díj mellett átadták a Dobos Károly-, és a Kiss Ferenc-díjakat, melyekkel a gyülekezeti és a diakóniai munkát méltatják. A Dobos Károly díjat Vajs Tibor kisbéri lelkipásztor, a Kiss Ferenc díjat Bogáth István a Kömlődi Református Egyházközség gondnoka kapta.

Példát állít

A Tatai Református Egyházmegye és a Missziói Iroda idén Vajs Tibor kisbéri lelkipásztort javasolta a Dobos Károly-díjra, melyre az egyházmegyék lelkészi közössége olyan, a gyülekezetében hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, vele közösséget vállaló lelkipásztort jelölhet, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év.

 

Vajs Tibor a délvidéki Nagybecskereken született, 1975-ben Pancsován érettségizett, 1984-ben szerzett lelkészi oklevelet Debrecenben, kitűnő eredménnyel. 1993-ban szentelték lelkésszé Pápán. 1981-től kinevezett lelkészként szolgált a szlavóniai Szentlászlón, felesége, Fazekas Ibolya pedig Kórógyon. Lányuk, Debóra 1982-ben, fiuk, Ábrahám 1985-ben született. 1991 márciusában menekülniük kellett heves harcok színhelyévé vált lakóhelyükről, az aláaknázott szentlászlói parókiáról. Szolgálatának hála a kisbéri gyülekezet létszámában és épületeiben is gyarapodik, de Vajs Tibor hűségesen sáfárkodik a fogyatkozó és erőtlenedő tárkányi gyülekezetben is. Saját gyülekezete mellett a Vajs-családnak otthont adó ászári gyülekezet gondozására, az ottani gyülekezeti ház építésére is van gondja. Mindemellett rendszeresen műveli a teológia tudományát, publikál a dunántúli egyházkerület kiadványaiban.

 

Máté László, a tatai egyházmegye esperese laudációjában így fogalmazott: „Életpéldájával, szolgálatban mutatott hűségével méltó a díjra. Személyében az önmagukra és a rájuk bízott nyájra gondot viselő lelkész példáját állítja a nehéz körülmények között szolgálók elé."

 

 

„Nagyon örülök, hogy a Dobos Károlyról elnevezett díjat kaptam, hiszen őt is több szál kötötte a délvidéki magyarsághoz" - mondta a díj átvétele után Vajs Tibor.

 

Fáradhatatlan odaadás

Ebben az évben Bogáth István, a Kömlődi Református Egyházközség gondnoka kapta a Kiss Ferenc-díjat. „A 130 lelket számláló gyülekezetnek több mint harminc éve nincs helyben lakó lelkésze, a közösség mégis növekszik, amiben nagy szerepe van lelkesedésének, munkájának" - hangzott el a laudációban.

 

Bogáth István komoly szerepet vállalt a Kömlőd régi ingatlanjainak felújításában, amely a református gyülekezet új otthonává válhatott. A fogyatékkal élők gondozására létrehozta a Kerényi Béla Református Lakóotthont, valamint egy speciális táborhelyet, ahol épek és sérültek találkozhatnak egymással. Mindemellett sokat segít az elesetteknek Kömlődön és a környékbeli településeken egyaránt.

 

 

Kiemelkedő diakónai tevékenységéért, és több évtizedes hűséges szolgálatáért a Zsinat Kiss Ferenc-díjjal jutalmazta, melyet annak ítélnek oda, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul a református diakóniában.

 

A többi kitüntetettről a www.reformatus.hu oldalon olvashat.

 

Forrás: www.reformatus.hu