Tatai Református Egyházmegye

Hálaadás 32 év lelkészi szolgálatáért

2019-04-08 14:53:00 / Nagy Attila

A hála szavai Kömlődön és  Környebányán

 

Megtelt a kömlődiek református temploma 2019. március 31-én, hiszen ünnepi istentisztelet és közgyűlés keretében köszöntük meg Nt. Szemeti Ferenc a kömlődi gyülekezetben végzett 32 éves lelkészi szolgálatát.

Már a hét elején nagy volt a sürgés forgás, intézkedés, hogy minden apró részlet a helyén legyen hálaadó istentiszteletünkön. Jó volt látni, hogy mindenkinek fontos volt ez az alkalom. Mind a diakóniai intézmény dolgozói, mind a gyülekezet és a falu lakói hozzájárultak ahhoz, hogy méltón ünnepelhessünk. Szemeti Ferenc 1987-től látta el a lelkészi szolgálatokat Kömlődön. Mivel helybeli születésű, ezért talán nincs is olyan a faluban, aki ne ismerné őt. 32 évnyi lelkészi szolgálata során nemzedékeket tanított, keresztelt, esketett és kísért el utolsó földi útjára.

Mindezekért és sok másért amit tett a gyülekezet életben mondtunk neki köszönetet és adtunk hálát Istennek, hogy megtartotta és éltette a szolgálatban. 2019. február elsejétől Kömlődön a lelkészi szolgálatokat jómagam, Deák László Olivér exmisszusként végzem és tanulmányaim mellett teljesítem kötelességeimet. Szemeti Ferenc felügyelő lelkészként van jelen a gyülekezet életében.

 

 

Megérett a köszönetnyilvánítás Feri bácsinak, hiszen 32 évnyi hűséges szolgálat mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ő hirdette ezen az ünnepi istentiszteleten Isten igéjét, amelyben a szolgálat lényegéről fogalmazott meg számunkra üzenetet. Összefoglalta, hogy a teológia tudománya, a szolgálat lényege a búzaszem példájára (János 12,24-25) ami arról szól, hogy a búzaszemnek előbb meg kell halnia, hogy sokszoros termést hozzon. Ugyanígy a szolgáló keresztyén ember, a lelkész is „meghal" „tönkremegy" ami abban mutatkozik meg, hogy sokszoros áldozatokat vállal, lemond bizonyos célokról, szinte megrontja a saját életét, azért hogy mások életében sokszoros áldásokat hozzon. Hiszen a szolgáló időt és energiát áldoz mások tanítására, odafigyelésére, az Isten szolgálatára és ezen az áldozaton keresztül Isten áldása bele áramlik ebbe a világba.

 

 

 

Az igehirdetést követően közgyűlés keretében többen is köszöntötték tiszteletes urat. Először az Egyházmegye nevében Máté László esperes úr és Gyimóthy Géza főgondnok úr. Szemeti Ferenc 47 éve áll helyt a tatai egyházmegyében, esperes úr megköszönve eddigi szolgálatait, munkáit további sok erőt és áldást kért életére és azokra a tevékenységekre amelyeket még ellát az egyházmegye életében. Főgondnok úr rendhagyó módon énekkel köszöntötte tiszteletes urat.

 

Ezt követően időrendben Szemeti Ferenc korábbi szolgálatai helyeiről köszöntötték őt. Jelen voltak Ácsról, Szendről, Bokodról, Környéről és Oroszlányról. Mindegyik gyülekezet jelen lelkészei köszöntötték Feri bácsit néhány percben. Ácsról Gerecsei Zsolt Nagytiszteletű úr mondott pár szót, aki külön megjegyezte, hogy első legációs helye volt Kömlőd, ahol Feri bácsival találkozott.

 

Bokodról Kovács Tamás lelkipásztor és Czunyiné dr. Bertalan Judit, mint bokodi presbiter is külön szólt Feri bácsihoz, hiszen ő keresztelte és nála is konfirmált. Környe és Oroszlány képviseletében Nagy Péter lelkipásztor mondott pár szót. Kömlődről Sugár Tamás volt kömlődi beosztott lelkész kezdte a sort, akit Deák László Olivér exmisszus és Molnár Szabolcs presbiter követtek, és átnyújtották Szemeti Ferencnek a gyülekezet ajándékát.

 

 

Az ajándék, mivel az ünnepelt éveken át tábori lelkészként, esperesi beosztással és ezredesi rendfokozattal szolgált igazán stílszerű volt, egy 1838-as mintájú gyalogsági tiszti szabja volt. Ezt Molnár Szabolcs főtörzszászlós, katonazenész díszegyenruhában nyújtotta át.

 

Ezután Auerné Böröczky Erzsébet diakóniai intézményvezető köszöntése következett, majd Kovács Istvánné Klári néni egy verssel örvendeztette meg a tiszteletes urat. A sort Bogáth István kömlődi gondnok szavai zárták. A hálaadó istentiszteletet a dadi Fénysugár kórus énekei tettét még meghittebbé. Az alkalmat követően szeretetvendégségre hívtuk a megjelenteket, melyen szép számmal részt is vettek.

 

Bár én még a szolgálataim elején tartok, és már most tudom, hogy a búzaszem példájánál maradva mekkora áldozatot kíván a szolgálat, mégis jó volt látni azt, hogy lehet egy egész életet hűséggel Isten mellett végig szolgálni, Isten áldása pedig kézzel foghatóvá válik.

Deák László, Kömlőd

 

 

A Környebányai református közösség is elköszönt Szemeti Ferenc lelkipásztortól Az erről szóló híradás ide kattintva olvasható