Tatai Református Egyházmegye

Egyházmegyei Katechetikai Pályázatok 2019

2019-04-12 13:28:39 / Nagy Attila

A Tatai Református Egyházmegye Tanácsa az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019. évben is pályázatot hirdet a gyülekezetekben folyó katechetikai munka támogatására.

Az egyházközségek pályázhatnak a) nyári táborok, csendesnapok, kisköri találkozók költségeinek; továbbá b) a katechetikai munkát segítő eszközökre; ill. javítási költségeinek támogatására.

Mindkét pályázat beküldési határideje: 2019. április 30.

 

A döntésről szóló értesítés: 2019. május 31-ig várható.

 

A pályázatokat az Egyházmegyei Tanács bírálja el. A pályázatot postai úton az Esperesi Hivatal címére kell benyújtani (2900 Komárom, Mártírok u. 2.)

 

A program megvalósulásáról szóló jelentést és az összeg felhasználását igazoló számlák másolatát 2019. december 15-ig az Esperesi Hivatalba kell beküldeni.

 

A két pályázat rövid leírása:

1.pályázat a gyülekezetekben folyó katechetikai munka támogatására. Az alábbi célok megvalósítására lehet a pályázatot benyújtani a várható költségek maximum 30%-áig.

- Nyári táborok (hittanos, ifjúsági, gyülekezeti és családi táborok)
- Csendesnapok 
- Kisköri találkozók

 

A benyújtott pályázat tartalmazza:

- A program témáját (rövid leírása)
- A program helyét, időpontját 
- A program tervezett létszámát 
- A tervezett költségvetést (megjelölve a saját forrást, gyülekezeti támogatást, az egyéb forrásokat, ahol a pályázott összeg is pontosan szerepel).

 

********

 

2. pályázat a gyülekezetekben folyó katechetikai munkában használatos eszközök beszerzésére, ill. a meglévő eszközök javítására, cseréjére a várható költségek maximum 50%-áig.