Tatai Református Egyházmegye

Szeretetszolgálat Bokodon

2019-09-10 12:39:06 / Nagy Attila

CSELEKVŐ SZERETET Ez a mottója a Magyar Református Szeretetszolgálat egyik kiadványának, de ugyanakkor summázza a keresztyén élet célkitűzését is: nem elmélet, hanem gyakorlat.

 

Ezen gondolatok jegyében indult el Bokodon a szeretetszolgálat munkája a református közösségben is. Eddig is igyekeztünk nyitott szemmel járni a településen, és lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtani a rászorulóknak, de az idei év nyarától a Magyar Református Szeretetszolgálattal kötött együttműködési szerződés segíti szervezettebbé és ezáltal hatékonyabbá tenni a munkánkat.

Mindezek megvalósításához nincs szükség nagy dolgokra. Szolgálatunk kezdetén és azóta is több alkalommal a Szeretetszolgálattól illetve egyéni felajánlóktól kaptunk kiváló minőségű, Hollandiából érkezett ruhákat, használati tárgyakat, amelyeket augusztus utolsó szombatján a bokodi parókia udvarán elérhetővé tettünk az érdeklődők számára.

Az alkalom megszervezésében és lebonyolításában több gyülekezeti tag vett részt. Számos érdeklődő fordult meg az udvarban, és a ruhák mellett hiszem, hogy a jó hangulat is megragadta őket. Alkalom nyílt beszélgetésekre, ahol sikerült eddig ismeretlenekkel is személyes kapcsolatot kialakítani, hogy a szociális segítségnyújtáson túl lelki támaszt is nyújtsunk, és idővel Krisztushoz vezetve őket a gyülekezetbe is betagoljuk őket.

 

 

A folyamatos segítségkérés, a gyülekezet aktivitása nem engedi, hogy elmenjünk e szolgálati terület mellett.

 

„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.

Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?

A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." (Mt 25, 34-40)

 

Kovácsné Gombos Tímea - Dad