Tatai Református Egyházmegye

A neszmélyi Launai Iskola hálaadása

2019-10-02 10:28:14 / Nagy Attila

Neszmély a Gerecse-hegység lábánál megbújó  Duna-menti település, ahol a feljegyzések szerint 1633-ban indult a református oktatás. Az államosítás 1948-ban megfosztotta a gyülekezetet iskolájától és hosszú időre gyülekezeti keretek közé szorította a hitben való nevelést. 2012-ben a falu Önkormányzata azzal  a kéréssel-kérdéssel kereste meg a reformátusokat, hogy vállalnák-e az iskola egyházi  kézbe vételét, folytatva a majd 60 éves kényszerpihenő után az egyházi iskolai oktatást.

 

A tárgyalások után a Tatai Református Egyházközség fenntartása alatt 2012. szeptember 1-én megnyitotta kapuit a névadó nevének megtartása mellett a „Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola" 69 általános iskolás és 13 középiskolás tanulóval. Az aprócska település ( kb. 1500 lakossal) - ahol addig soha nem volt középiskola - életében óriási változásként jelent meg, hogy művészeti szakközépiskolaként is működő, grafikusokat képző intézmény indult el útjára az általános iskola mellett Dörömbözy Margit igazgató keze alatt.

 

Ebben az esztendőben a nyolcadik tanévet kezdtük el 189 tanulóval. Általános iskolai osztályaink folyamatosan gyarapodnak. Sikeres érettségi vizsgák és OKJ-s vizsgák állnak mögöttünk. Tapasztaljuk a felénk érkező bizalmat, amellyel kis- és nagyobb gyermekek nevelését, oktatását bízzák ránk.

 

 

Iskolánkat Makovecz Imre tervezte és 1992-ben került átadásra, tulajdonosa a helyi Önkormányzat. Az épületet a „tudás templomaként" aposztrofálták már megépítésekor is, hiszen megjelenésében, szerkezetében, hangulatában, minden szegletében sugallja azt az érzetet, amelyet az ember a templomban érezni szokott. Ez a fajta funkcionalitás nyert teljes értelmet azzal, hogy nem csak a tudás, hanem a hit templomaként is működhet.

 

 

2019. szeptember 4-én hálaadó istentisztelet keretében adtunk hálát az épület megújulásáért. Az igehirdetés szolgálatát Steinbach József püspök úr végezte, imádságot Köntös László főjegyző úr mondott. Műsorral szolgáltak a Református Iskola tanulói és tanárai. Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési köszöntötte az egybegyűlteket.Janovics István polgármester, mint az épület tulajdonosát képviselő Önkormányzat vezetője elmondta, hogy kormányzati támogatásból 270 millió forintból megújult a teljes tetőszerkezet, a nyílászárók, az épület szigetelése, nap-elem park, a kerítés és a dísz-udvar. Valkiné Gúthy Éva neszmélyi lelkipásztor az iskola által használt, de a Neszmélyi Ref. Egyházközség tulajdonát képező gyülekezeti ház felújításáról számolt be.

 

 

Az ünnepi pillanatok forgataga után csendben ültem és csak ennyit tudtam mondani: Egyedül Istené a dicsőség!

Valkiné Gúthy Éva helyettes neszmélyi lelkész