Tatai Református Egyházmegye

Kálvin Konferencia Pápán

2019-10-05 11:38:45 / Nagy Attila

A PRTA Kálvin Kutatóközpont szervezésében 2019.október 15-16-án a Teológiai Akadémia dísztermében konferencia lesz, amelyre tisztelettel hívják és várják egyházunk lelkipásztorait, kutatókat, az egyháztörténései iránti érdeklődőket.

A konferencia programja csatolt dokumentumként is letölthető.


Helyszín: Teológiai Akadémia díszterme

Október 15. (kedd)

14.00-14.05 Megnyitó

14.05-14.15 Köszöntő (Dr. Németh Tamás rektor)

14.15-14.40 Előadás (Dr. Hudi József: Adatok Maller Dezső pápai és csurgói főgimnáziumi tanár pályaképéhez)

14.40-14.50 Kérdések, reflexiók

14.50-15.15 Előadás(Dr. Márkus Mihály: Egyetemes egyház, és/vagy helyi gyülekezet Kálvinnál)

15.15-15.25 Kérdések, reflexiók

15.25-15.50 Előadás (Jakab Bálint Mihály drs: Kálvini egyházkép és egyházi valóság az 1945-55. közötti dunántúli püspöki iratokban)

15.50-16.00 Kérdések, reflexiók

 

Szünet: 16.00-16.30

 

16.30-16.55 Előadás (Dr. Lányi Gábor: Kálvin mint menekült)

16.55-17.05 Kérdések, reflexiók

17.05-17.30 Előadás (Czentnár Simondrs: Kálvin hermeneutikai alapelvei a doctrina fogalom tükrében)

17.30-18.40 Kérdések, reflexiók

18.40-19.05 Előadás (Dr. Magyar Balázs Dávid: Kálvin házassági etikájának jogi és teológiai recepciója Debrecenben1547-1625. A helyi magisztrátus jegyzőkönyveinek titkai...)

19.05-19.15 Kérdések, reflexiók

 

19.15-19.20 Összegzés

 

 

Október 16. (szerda)

 

08.40-08.55 Áhítat

08.55-09.00 Köszöntés

09.00-09.25 Előadás (Dr. Vladár Gábor: A gyermekkeresztség kérdése Kálvin teológiájában)

09.25-09.35 Kérdések, reflexiók

09.35-10.00 Előadás (Dr. Balikó Zoltán: A munka vagy az eredménye fontosabb?)

10.00-10.10 Kérdések, reflexiók

 

Szünet 10.10-10.40

 

10.40-11.05 Előadás (Dr. Ősz Előd Sándor: Kálvin-kötetek a Kecskeméti Református Egyházközség könyvtárában)

11.05-11.15Kérdések, reflexiók

11.15-11.40 Előadás (Dr. Szabó Előd:Lelkészeink élete a XVII-XVIII. században Dunántúlon.)

11.40-11.50 Kérdések, reflexiók

 

11.50-12.00 Összegzés, zárás

 

 

Előadók:

 

Dr. Balikó Zoltán, a PRTA óraadó tanára és az Őrségi egyházmegye helyettesítő lelkésze. Emellett egy svájci szolgáltató cég magyarországi telephelyének vezetője. Fő kutatási területe: a munka világa.

 

Czentnár Simon, doktorandusz, a KRE Hittudományi Doktori iskolájának negyedéves hallgatója. Kutatási témája: A doctrina hermeneutikai szerepe Kálvin írásmagyarázatában. A Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség tagja.

 

Dr. Hudi József főlevéltáros-történész, a Dunántúli Református Egyházkerület levéltárának vezetője, a PRTA egyháztörténeti kutatója.

 

Jakab Bálint Mihály, szombathelyi lelkipásztor, doktorandusz a KRE-n, a zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottságának elnöke. Kutatási területe: 20. századi magyar egyház- és dogmatörténet.

Dr. Lányi Gábor, teológus-lelkipásztor-egyháztörténész, KRE HTK Egyháztörténeti Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Dr. Magyar Balázs Dávid, református vallástanár Debrecenben, jogász ésKálvin-kutató.

Dr. Márkus Mihály, ny. püspök, egyháztörténész, ny. teológiai tanár. Kutatási területe a 16.századi magyar egyháztörténet, kiemelten Kálvin hatása a magyar reformátusságra. A Kálvin Kutatóintézet alapítója.

 

Dr. Ősz Sándor Előd, református lelkipásztor, 2007 óta az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosa. Kutatási területe a református egyházszervezet középszintjének kora-újkori működése, a reformátori teológia hazai recepciótörténete.

 

Dr. Szabó Előd, tatai lelkipásztor, a Pápai Teológia intézetvezető docense. Fő kutatási területe a Dunántúli Egyházkerület története.

 

Dr. Vladár Gábor református lelkipásztor, egyetemi tanár, a PRTA Biblikus

Intézetének tanára. Kutatási területei: újszövetségi írásmagyarázat, Kálvin

exegetikai munkássága.


Csatolt dokumentumok
Kálvin Konferencia programja 2019 október ( 16.0 KB )