Tatai Református Egyházmegye

Isten, a nagy stratéga

2019-11-20 21:59:11 / Nagy Attila

Gyülekezeti ház építése és templomfelújítás Kisbéren

Isten a tökéletes időzítés kiváló szakértője. A gyülekezet vezetése éveken át szerette volna felújítani az 1900-ban épült, eredetileg felekezeti iskolaként és tanítólakásként használt épületet, amely az egyházközség tulajdonába jutását követően gyülekezeti házként működött, azonban minden ez irányú igyekezet meghiúsult. Isten, a nagy stratéga más időpontban és másképpen hozta el a korszerű gyülekezeti ház megvalósításának lehetőségét.

2016-ben a gyülekezet presbitériuma úgy döntött, hogy az ingatlant eladja Kisbér Város Önkormányzatának, amely éppen egy bölcsőde létrehozását tervezte a város szívében. Sor került az épület értékesítésére, a kapott összegből 2018 nyarán kezdődhetett el a 134 m2 hasznos területtel rendelkező új gyülekezeti ház építése.

 

 

 

Isten kegyelméből a 2018-as évben lehetőség nyílt az EMMI-EÖR pályázaton részt venni és támogatást szerezni a megkezdett építkezések folytatásához.  A gyülekezeti ház építéséhez elnyert pályázat mellett csak ráadásnak számít, hogy a „Dunántúl - templomrenoválások" programkeretében a gyülekezet újabb támogatásban részesült templomfelújítás céljából. A templom 1991-ben volt utoljára felújítva.

A 2019-es évben a gyülekezeti házat sikerült belülről teljes mértékben befejezni, berendezni, a templomfelújítási munkálatokat pedig megkezdeni. A templomtető pala helyett cserépborítást kapott, a falakat átszínezték. A templombelső is megújult: az aljzatbetonra tardosi vörös márvány járólap került a padok közé, a szószék és az úrasztala körüli területre, valamint a főbejárathoz tartozó előtérbe és a karzatba. A belső falak festése is megtörtént, a fűtés korszerűsítése folyamatban van. A felújítási munkálatok a befejezés szakaszához érkeztek. Reménység szerint a karácsonyi ünnepeket már a Szeghalmy Bálint művészlelke által megtervezett megújult, megszépült templomban tarthatjuk.

 

 

Számtalan okunk van a hálaadásra. Azon igyekszünk munkálkodni, hogy gyülekezetünk lelki életének megújulása legyen hálaadásunk kifejezője.

„Ne nekünk, URam, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért"(Zsolt 115,1)!

 

Vajs Tibor