Tatai Református Egyházmegye

Egyházmegyei tisztségek 2021-2026 között

2020-12-23 15:01:05 / Nagy Attila

A Tatai Református Egyházmegye 2020. december 5-én on-line tartotta alakuló közgyűlését. Az egyházi törvényeknek megfelelően a presbitériumok által választott egyházmegyei elnökséget  megerősítette. Így az egyházmegye esperese Gerecsei Zsolt ácsi lelkipásztor, az egyházmegyei gondnok dr. Balogh Zoltán esztergomi gondnok lett.

A különböző egyházmegyei tisztségekre pedig a következő személyeket választotta meg:

lelkészi főjegyző: Sugár Tamás nagyigmándi lelkipásztor,

világi főjegyző:   Bogáth István kömlődi gondnok.

lelkészi jegyző: Nagy Attila Ákos Komárom-szőnyi lelkipásztor

világi jegyző: Fábián Csaba etei presbiter

 

lelkészi tanácsosok: Ágoston Csaba (Esztergom), dr. Barta Zsolt (Réde), Juhász Róbert (császár), Roboz Péter (Kocs), Soós Szilárd (Mocsa), Szilágyi Sándor (Tatabánya-Bánhida)

 

világi tanácsosok: Csiba Zoltán (Mocsa), Mogyorósi Vilmos (Réde), Nagy Tibor (Ács), Pásztó Gábor (Esztergom), Pekár Zsolt (Ászár), Rokosz Zsigmond (Dad)

 

 

Egyházkerületi lelkészi tanácsosok: Juhász Róbert (Császár), Sugár Tamás (Nagyigmánd)

Egyházkerületi világi tanácsosok: Bogáth István (Kömlőd), Nyéki Tibor (Ács)

 

Egyházkerületi közgyűlési világi képviselő: Darányiné Csonka Valéria (Lábatlan), Soós Szilárd (Mocsa)

Egyházkerületi közgyűlési világi képviselő: Bódis Jánosné (Kocs), Csóka Gyula (Komárom),

 

 

Egyházmegyei lelkészi bírók: Kovács Tamás (Dad), Kovály Erzsébet, dr. Szabó Előd (Tata), Török Béla (Naszály)

Egyházmegyei világi bírók: Herczegné dr. Takács Katalin (Esztergom), dr. Sarkantyú Adrián (Pilismarót), Takácsné dr. Varga Erzsébet (Pilismarót), dr. Varga József (Tata)

 

Egyházmegyei jogtanácsos: dr. Bicskey István (Tata)

 

Egyházmegyei Számvevő: Valkiné Gúthy Éva (Dunaalmás)

 

Egyházmegyei levéltáros: Szép Sándor (Ete)

 

Misszió és ökumenikaügyi előadó: Vajs Tibor (Kisbér)

Diakóniai előadó Szilágyi Hajnalka (Tatabánya-Bánhida)

Sajtó- és kommunikációelőadó Nagy Attila Ákos (Komárom-Szőny)

Katechetika- és iskolaügyi előadó Barta Lívia (Réde)

Ének- zeneügy előadó Hamar László (Tatabánya-Óváros)

Ének- zeneügyi titkár Valkiné Gúthy Éva (Dunaalmás)

Tanulmányi előadó Farkas Balázs (Tata)

Műemlékügyielőadó  Szép Sándor (Ete)

Adattárielőadó Petró Kaludia (Gyermely)

Épületügyi előadó Petró Klaudia (Gyermely)

Ifjúsági előadó Csákai László (Szomód)

 

Egyházmegyei számvizsgáló: Nagy Tibor (Esztergom) és Nagy Péter (Környe)

 

Egyházmegye Területén működö iskolák képviselői:

- általános iskolák képviselője: Pungurné Császár Judit (Dorog-Kocs)

- középiskolák képviselője: Illés Dániel (Tata)

 

A tisztségviselők ünnepi fogadalomtételére ill. beiktatására egy későbbi ünnepi közgyűlés keretében kerül sor.

 

Kísérje Isten áldása a megválasztott tisztségviselők szolgálatát!