Tatai Református Egyházmegye

Hálaadás Kisbéren

2021-09-22 14:48:52 / Nagy Attila

Három ok is volt hálaadásra a szeptember 11-én megtartott ünnepi istentiszteleten Kisbéren: megújult 80 éves templomuk, új gyülekezeti házzal gyarapodtak, és lelkipásztoruk, Vajs Tibor 30 éve szolgál hűségesen a gyülekezetben.

 

Az egymásra rakott kövek, még ha mégoly szívósak is, önmagukban csak kövek, nem állják ki az idő próbáját, összedőlnek. De ha van, ami összeköti őket, akkor falakká állnak össze, házat alkotnak. Ha pedig van erős akarat Krisztusban, akkor a kőházzal együtt a lelkiház is gyarapodik. Ezt bizonyítja a Kisbéri Református Gyülekezet is.

 

 

 

Templomuk 80 éve épült. Akkor, amikor a világon éppen a rombolás volt az uralkodó. A Szeghalmi Bálint tervei alapján megépített templom felszentelésére 1941. szeptember 28-án került sor. A kőházzal együtt a lelkiház gyarapodása is megindult. Abban az időben, amikor ezt a világi hatalmak üldözték. És ma büszkén áll a templom, hirdeti, hogy Kisbéren erős református közösség él.

A gyülekezet templomát utoljára 1989-ben újították meg. 2019-ben, a templomfelújítási program keretében elnyert támogatásnak köszönhetően kívül-belül sikerült a renoválás, erre 25,5 millió forintot tudtak költeni.

 

A gyülekezet a 2001-ben visszakapott, a templom szomszédságában álló gyülekezeti házat értékesítették a kisbéri önkormányzat részére - ebből a város bölcsődét alakított ki. Mindezt azért tették, hogy egy új, funkcióját tekintve praktikusabb gyülekezeti házat építhessenek. Az építkezéshez elnyert állami támogatást jelentősen kipótolta a hívek közel 10 millió forint értékű adakozása, így 43 millióból elkészülhetett a beruházás. A közvetlenül a templomhoz kapcsolódó ingatlan tágas gyülekezeti teremmel rendelkezik, helyet kapott benne a lelkészi hivatal, kiszolgáló helységek, a tetőtérben pedig lakás alakítható ki.


A gyülekezeti tagok önkéntes munkája is hozzájárult ahhoz, hogy idén szeptemberre mind a templom, mind a gyülekezeti ház elkészülhetett. Ebből az alkalomból tartottak hálaadó istentiszteletet.

 

De volt még egy ok a hálaadásra. „Hűségesnek lenni minden körülmények között" - vallja a gyülekezet Dobos Károly-díjjal kitüntetett lelkésze, Vajs Tibor, aki éppen 30 éve szolgálja ezzel a hűséggel a kisbéri református közösséget.

 

A hálaadó istentiszteleten Steinbach József a Filippiekhez írt levélből vett ige alapján a bővelkedés csodájáról prédikált igehirdetésében: „Átvettem mindent, és bővelkedem." (Fil. 4.18) Isten népe az örömben és a próbatételben is tud bővelkedni, mert feltámadott Urunk az örökélet bőségével ajándékozott meg minket. Ezt a bővelkedést az Ő testében, a látható gyülekezetben éljük meg. Kisbéren most különösképpen megtapasztalta ezt a közösségben, Jézusban megélt bővelkedést. Szent adakozással, munkával tették szívügyükké a templom felújítását és a gyülekezeti ház megépülését. Együtt a lehetetlen lehetségessé válik a Krisztusi bővelkedésben, ezt élhetjük meg az egyházban, a gyülekezetben. A lelkipásztoron keresztül az élő Isten szól a gyülekezethez, általa bővelkedik lelkiekben a gyülekezet, és ez a szolgálat örömteli bővelkedéssel tölti el a szolgálatot végzőt is. A kisbéri gyülekezet lelkipásztora, Vajs Tibor is ezt éli meg, ezt az Istentől való hivatásból fakadó bővelkedést.


„Ez a bővelkedés Jézus Krisztusban már beteljesedett, és haladva az életúton, megérkezve Őhozzá az öröklétben kiteljesedik: valóság és reménység is. Ennek a bővelkedésnek cselekvő módon kell láthatóvá lennie rajtunk, mások felé kiáradónak" - zárta igehirdetését a püspök, majd hálát adott azért, hogy közösen ünnepelhetnek a gyülekezettel, és Isten gazdag áldást kérte rájuk és lelkipásztorukra.

 

Az ünnepi alkalmon szolgálatával részt vett és üdvözölte a gyülekezetet Gerecsei Zsolt, a Tatai Egyházmegye esperese.

 

Ismertette az elkészült beruházások menetét Vörös Sándor főgondnok, aki köszönetet mondott a gyülekezetnek és gondnoktársának az áldozatos munkáért, és a kormányzatnak a támogatásért.

 

Máté László Egyházkerületi lelkészi főjegyző az egyházkerület nevében köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és a jubiláló szolgatársát.

Méltatta a beruházást és a gyarapodó gyülekezetet Dr. Balogh Zoltán Egyházmegyei gondnok. Üdvözletét hozta el a testvértelepülésről a gutai református közösség lelkipásztora, Simon Ilona.
Nagy Dániel lelkipásztor az evangélikus testvérek, míg Vaderna Tamás alpolgármester Kisbér városának nevében méltatta a beruházásokat és köszöntötte Vajs Tibort.

 

 

 

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy Kisbéren Jézus Krisztusban bővelkedő keresztyén közösség van, odaadó lelkipásztorral, megújuló és gyarapodó infrastruktúrával. Az itt tapasztalható cselekvő hit Isten egyházát, közösségeinket és nemzetünket is építeni képes - mondta.

 

 

A gyülekezet nevében Vörös Sándor adott hálát lelkipásztoruk 30 éves odaadó szolgálatáért, amivel a gyülekezet épüléséért dolgozott. Vajs Tibor a lelki vezetés mellett több könyvet is írt, publikációi jelentek meg, a Tatai Egyházmegye missziói előadója is. 2017-ben a Magyarországi Református Egyház Zsinata, a 'kevesen is hűséggel' végző lelkipásztori szolgálatát Dobos Károly-díjjal jutalmazta.

 

Isten áldása legyen a bővelkedő Kisbéri Református Gyülekezeten és lelkipásztorukon, Vajs Tiboron