Tatai Református Egyházmegye

Adományok a Somogyi Egyházmegye károsultjainak

2022-06-01 16:09:15 / Nagy Attila

Több helyről is láthattuk és hallhattuk, hogy a múlt heti vihar, milyen komoly károkat okozott a Somogyi Református Egyházmegye területén levő templomokban, gyülekezeti házakban, parókiákban.

 

Kérjük a Gyülekezeteteket, hogy akiket Isten Lelke erre indít, gyűjtsenek adományt, amelyet a Somogyi Református Egyházmegye részére juttassanak el a 10918001-00000019-22260004 számú bankszámlaszámra.

 

 

 

 

 

 

"Most tehát vigyétek is végbe, hogy amiképpen a jó szándék megvolt bennetek, úgy a végrehajtás ahhoz képest valósuljon meg, amitek van. (...) A ti mostani bőségetek pótolja az ő hiányukat. Máskor meg az ő bőségük pótolja a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen." 2 Korinthus 8,11;13-14

 

A gyülekezetek segítségéért előre is hálát adva, életükre és szolgálatukra Isten áldását kérem.

A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége nevében,

Testvéri köszöntéssel,

Steinbach Józsefpüspök