Tatai Református Egyházmegye

Pedagógusnap Dadon

2022-06-11 15:11:23 / Nagy Attila

 

 

 

 

 

A gyülekezeteket és a pedagógusokat a nevelés köti össze, és ha valamelyiknek csak egy magot sikerül elültetni a tanítvány szívében, már elvégezte küldetését. A Tatai Református Egyházmegye június 8-án harmadik alkalommal rendezte meg pedagógusnapi ünnepségét, ezúttal a Dadi Református Egyházközség templomában.

Az alkalom különlegességét nemcsak az adta, hogy a koronavírus-járvány miatt, két év kihagyás után, most tarthatták meg először a pedagógusok megbecsülésének ünnepét, de példa nélküli az egyházmegyén belül működő hat köznevelési intézményt fenntartó három egyházközség - Dad, Kocs és Tata - összefogása is.

 

A Dadi Református Egyházközség által fenntartott általános iskola tíz éve lett önálló intézmény. Öt évvel ezelőtt tőlük indult el a gondolat, hogy a református iskolában dolgozó tanárokról a pedagógusnapon megemlékezzenek. A szervezésbe bevonták az egyházmegyében működő iskolák fenntartóit, a tatai és a kocsi gyülekezetet és belső szabályzataikat összehangolva, azonos elvek alapján három díjat alapítottak: a kiváló pályakezdő pedagógus, a kiváló pedagógus díjat, továbbá a hűségdíjat, amelyet 25, 30 és 40 évi pedagógusszolgálat után ítélnek oda.

 

SZH3.jpg

Nagy Martina kiváló pályakezdő pedagógus elismerést veszi át

Fotó: Kacsora Szabolcs István

 

A Református Egyház iskolafenntartói között sem egyházmegyei, sem egyházkerületi szinten nincs ehhez hasonló rendezvény, illetve kitüntetés.

 

SZH5.jpg

Kicsák Tamásné 35 éves jubileuma alkalmából a hűségdíjat veszi át

Fotó: Kacsora Szabolcs István

 

 

Az Egyházmegyei Tanács döntése alapján a megyebeli gyülekezeteket is megszólították és meghívtak minden református pedagógust a gyülekezetek vezetőin keresztül.

Az ünnepélyen az igét Gerecsei Zsolt esperes hirdette.

 

Vendégként érkezett a rendezvényre Papp Kornél, a MRE Oktatási Irodájának vezetője. A jelenlevők köszöntése után kiemelte: a református iskolákban a tanárok küldetése négy egyenrangú feladatból tevődik össze, mint ahogy a szék is négy lábon áll meg biztosan. A nevelés, oktatás, továbbá a szeretetszolgálat, tehát a rászoruló gyermekek felkarolása, ezenkívül a misszió, a gyerekek hitbeli nevelése, és végül a gyülekezetépítés, mert ezeknek az iskoláknak küldetésük a helyi gyülekezetek erősítse is.

 

SZH1.jpg

Papp Kornél, a MRE Zsinati Oktatási Irodájának vezetője

Fotó: Szilágyi Hajnalka

 

Vajon nagyon elrugaszkodott-e, ha a református oktatást, a pedagógus szerepét a számítógéphez hasonlítjuk? - tette fel a kérdést. Hiszen fontos az újszerű tárgyi környezet, a „hardver", ezért a fenntartók, az iskolák, de az oktatók is törekedjenek arra, hogy a református köznevelési intézmény mindig modern körülmények között nevelhesse a gyermekeket. A „hardver" mellett azonban a „szoftver" jelentősége is kimagasló. A református keresztyén iskola alapszoftvere a Szentírás, amely értékmérője minden pedagógiai módszernek.

 

Nélkülözhetetlen, hogy a református oktatók rendelkezzenek a legmodernebb pedagógiai, illetve szaktárgyi ismeretekkel, azonban ezeket össze kell hangolni a biblikus keresztyén neveléssel. A református tanár akkor felel meg hivatásának, ha képes a legkorszerűbb hardver és szoftver használatára, ugyanakkor értékrendjét a Szentírás határozza meg. Úgy fogalmazott, egy köznevelési létesítményben meghatározó nevelési tényező az oktató, akinek személyisége, különösen értékrendje a leglényegesebb eleme az intézményes nevelésnek.

 

Egy református intézmény akkor tud kiemelkedni, ha az azonos értékrendet valló pedagógusok nevelőmunkája egy irányba mutat, és ehhez a családi nevelés is csatlakozik.

 

Köszöntőjét az egyházmegye kiváló tanárának, igazgatójának, majd országgyűlési képviselőjének és államtitkárának, a 2015-ben elhunyt Kálmán Attilának szavaival zárta: hogyan lehet megkülönböztetni egy egyházi iskolát a többi intézménytől? Úgy, hogyha belépünk az ajtaján, magunk is tapasztaljuk, az ott élők viszonya egymáshoz más, mint a világban. Tehát - tette hozzá -, a kapcsolatrendszerüket áthatja „az alapszoftver, a Szentírás".

 

A helyi református pedagógusok hűségét és teljesítményét elismerő díjakat a fenntartó intézmények adták át dolgozóiknak.

A Tatai Református Egyházmegye jövőre is folytatja a már megkezdett hagyományt és megtartja a pedagógusnapot, azonban a házigazda szerepét a fenntartó gyülekezetek iskolái felváltva töltik majd be.

 

RZS1.jpg

Pedagógusnap a Dadi Református Egyházközség templomában

Fotó: Rokosz Zsigmond

 


Weberné Zsikai Mária írása, megjelent a www.refromatus.hu oldalon