Kaposfő, Kisasszond, Csököly, Gige református egyházközségeinek honlapja

Kedvezményezett: Kaposfői Református Egyházközség Projekt azonosító: 3084033885

2022-05-12 09:20:19 / Székely Attila

Projektünk keretében felújítottuk az egyházi tulajdonban levő, lakott parókia épületének lakással nem érintett közösségi épületrészét, elvégeztük annak energetikai korszerűsítését, tetőtér részleges beépítését, ahol az egyik földszinti irodából leválasztással került kialakításra az új lépcsőház. A beruházás során az épület eredeti kontúrjából nem léptünk ki, az épülettömeg nem változott.

A beruházás során az alábbi munkák kerültek elvégzésre: új padlásrétegrend kialakítása pára fékező fóliával, szálas hőszigetelés részleges visszaszedése a padláson (beépített részen), új padlókonstrukció kialakítása; 5 db Velux 78/160-as tetőablak beépítése, az érintett részen a héjazat visszaszedése, bádogozás kialakítása; lépcsőház kialakítása adott helyiségből leválasztással; érintett fafödém kiváltása, visszavágása, alátámasztása; 25-ös tartófal építése, ennek alapozási munkái; padlás részleges beépítése; homlokzati és lábazati hőszigetelés kialakítása. A közösségi tér homlokzatán elhelyeztünk 5 db megújuló energiát hasznosító napelemes lámpatestet. Sajnos egyházközségünk nem rendelkezett olyan közösségi térrel, mely minden évszakban megfelelő körülményeket tud biztosítani a rendezvényeink, összejöveteink lebonyolításához. Ezért szükséges volt egy olyan, több helyiségből álló közösségi épület kialakítása, mely által lehetővé válik a tervezett tevékenységünk megvalósítása. 2021-ben főállásban foglalkoztattunk 1 fő egyházi közösség szervezőt. A projekt keretében igénybe vettünk műszaki ellenőr szolgáltatását, illetve építészmérnöki szolgáltatást. A felújított, bővített közösségi térbe a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket szereztünk be (2 db fotel, 1 db dohányzóasztal, 1 db televízió). A támogatási kérelemben szereplő Samsung UE50RU7022 televízió helyett Samsung UE50TU7022 televízió lett beszerezve. A teljes projektet projektmenedzser koordinálta. Fejlesztésünket a 1502 fő lakosságszámú Kaposfő településen valósítottuk meg azáltal, hogy a felújítottuk az egyházi tulajdonban levő, lakott parókia épületének lakással nem érintett közösségi épületrészét. Ezen kívül 1 évig egyházi közösség szervező személyt foglalkoztattunk. A közösségi térben zajló tevékenységek (ifjúsági összejövetelek, ifjúság-segítési fórumok, bibliaórák, időseknek szóló alkalmak) mind hozzájárulnak az egyházközségünk helyi identitástudat erősítő, ifjúság segítő tevékenységéhez. Fejlesztésünk teljes mértékben illeszkedik a felhívás céljához. Fejlesztésünk által lehetőségünk lesz tevékenységeinket bővíteni, mely által a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödik, a helyi közösség fejlődik, a szabadidős tevékenységek bővülnek, a szociális problémák enyhülnek, segíti az egyházi és más közösségek közötti kommunikációt. Segítjük a társadalmi felzárkóztatást, ezáltal hozzájárulunk a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A közösségi szervező foglalkoztatásával rendszeresen tudunk foglalkozni a célcsoporttal. Kaposfő településen egy IKSZT működik, melynek nincsen olyan tevékenysége, mely konkrétan ifjúságfejlesztést fed le. A helyi önkormányzati pályázatok (napelempark építés, orvosi rendelő felújítás, bölcsőde kialakítás) nem irányultak az IKSZT fejlesztésére, így fejlesztésünk az önkormányzat tevékenységét hasznosan kiegészíti. A közösségi tér homlokzatán 5 db napelemes lámpatestet helyeztünk el, mely által megújuló energiát hasznosítunk, hozzájárulva ezzel környezetünk megóvásához, ösztönözve hasonló fejlesztésekre a település többi ingatlantulajdonosát is, közelebb kerülve ezzel a fenntarthatósági célokhoz. Egyházközségünkhöz tartoznak Kisasszond, Csököly és Gige gyülekezetei. A 3 másik településen élőket is megszólítottuk, közös összejöveteleket szerveztünk a helyi közösséggel. A gyülekezetek révén a közösségi tér több, mint 3000 fos lakosságot tud elérni 4 településen. Kaposfő Község Önkormányzata a falutáblákat kihelyezte, melyről fotódokumentációt csatoltunk a beszámolóhoz. A támogatói tábla az épület falán elhelyezésre került, illetve a holnapunkon az MFP logót szerepeltetjük. Kaposfő, 2022. 05. 10. Kaposfői Református Egyházközség