Várpalota-Pétfürdői Református Egyházközség Honlapja

Beszámoló gyülekezetünk életéről

2019-06-16 21:03:07 / Lukátsné Orovicz Piroska

Túl vagyunk már az egyházi év végén, gyülekezetünkben mégis sok szép alkalom volt, amikor a Nagyhéten elcsendesedhettünk, gyermekeink év végi műsorában gyönyörködhettünk, majd Pünkösdkor a Szentlélekben gyönyörködhettünk, konfirmációban és jubilánsok köszöntésében vehettünk részt.

Nagycsütörtökön a pétfürdői Doktor-sziklához sétáltunk el. Lélekben megpróbáltunk hangolódni a másnapi Passióra. A pihenőnél erőt gyűjtöttünk hozott elemózsiánkból, majd elindult a nem nagyon magas dombra. Szakaszonként megálltunk, Jézus szenvedéséréről olvastunk bibliai részeket, imádkoztunk, énekeltünk, elcsöndesedtünk. Igyekeztünk kicsit magunkba fordulni, Istenre figyelni, illetve hogy a bibliai szakasz hogyan cseng szívünkben. Több „stáció" után fölérkeztünk a „tányér-fenyőhöz" . A fényképen látható, hogy valóban tányérhoz hasonlít. Régi pétiek is itt tudták meg a különös formájú fa történetét: több évtizeddel ezelőtt valaki úgy szerezte be karácsonyfáját, hogy egy már elég magas fácska tetejét levágta. A fa túlélte, sőt hiányosságával különleges látnivaló lett - madarak és gyerekek nagy örömére. A fa körül áhitatot tartottunk, majd hazaindultunk.

Pétfürdőn megtartottuk a szokásos évzáró bibliaóránkat szeretetvendégséggel egybekötve. Pici ez a gyülekezet, mégis, gondnok úr szavaival élve példa nélküli abban, hogy a gyülekezet harmada jár bibliaórára. Az elmúlt időszakban Pál apostol életét vettük sorra - a gyülekezet is nagyon készült minden alkalomra. Ezen az utolsó szombaton nemcsak áhitat volt - tanultunk új énekeket és, és Kovács Gyula gondnok úr jóvoltából voltak tréfás történetek, anekdoták is. Az asztal roskadozásig meg volt terítve.

Szép volt a gyermekek hittan évzárója is - örömmel énekelték, hogy „A tanítás véget ért már, mi hazamegyünk". Beszámoltak azokról a bibliai történetekről és imádságokról, amiket év közben az iskolai és a gyülekezeti hittan órákon tanultak. Buzdítottuk őket, hogy bár hittan óra és gyermek istentisztelet most nem lesz, de vasárnap 10 órakor nekik is szól a harang, őket is hivogatja. Az izgalmak után a szokásos örömmel fogadták a jól megérdemelt fagylaltot. És eljött „piros Pünkösd napja" is. Egy fiú tett fogadalmat (az év folyamán még 5 felnőtt lesz), és megköszöntöttük a jubilánsokat is. Hálával köszöntük meg Istennek a legidősebb jubilánst: 80 éve tett konfirmációi fogadalmat templomunkban, azóta is hűséges tagja a gyülekezetünknek. Amikor csak teheti, itt van alkalmainkon. Isten éltesse Lipoth Lászlóné Bözsi nénit még sokáig körünkben!

A templomi alkalom után süteményre-üdítőre vártuk az ünnepelteket.

Istené legyen a hála és a dicsőség minden szép percért, óráért! Szentháromság vasárnapjával ránk köszönt az „ünneptelen" félév. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy ne lenne ünnep minden istentisztelet, bibliaóra, találkozás, beszélgetés. Már kezdjük a készülődést a zselickisfaludi csendesnapokra.

Galéria

P1130065.JPG P1130068.JPG P1130070.JPG P1130075.JPG P1130090.JPG P1130096.JPG P1130098.JPG P1130102.JPG P1130125.JPG 001_1.JPG 003_1.JPG 007_1.JPG DSCF2869.JPG DSCF2870.JPG DSCF2871.JPG DSCF2872.JPG DSCF2873.JPG DSCF2875.JPG DSCF2876.JPG DSCF2878.JPG DSCF2879.JPG DSCF2882.JPG 001.JPG 002.JPG 003.JPG 004.JPG 007.JPG 009.JPG 012.JPG 013.JPG 014.JPG 017.JPG 016.JPG