Veszprémi Református Egyházmegye

Meghívó Egyházmegyei Közgyűlésre

2013-08-27 11:58:04 / Rásky Miklós

M E G H Í V Ó

a

Veszprémi Református Egyházmegye2013. évi rendes

KÖZGYŰLÉSÉRE

melynek

kezdő időpontja:

2013. év. szeptember hó 14.-én ( szombaton ) ½ 10h

helyszíne:

Balatonfüred - Református (Fehér) templom

A Közgyűlést követően asztali közösséget tartunk

a Gyülekezeti teremben

Kezdő - Áhítat. -  a felkérendő szolgálattévő szabadon választott Ige szakaszával

Tárgysorozat:

1.)    Közgyűlés alakulását levezeti .......... Császár Attila egyházm.-i  jegyző

2.)    Gondnok helyettesi  megnyitó ... Török Gyula egyházm.-i világi főjegyző, gondnok h.

3.)    Esperesi jelentés .................... Kuti Géza esperes

4.)    Hozzászólások , a jelentés  elfogadása ......... Császár Attila egyhm.-i jegyző

5.) 2012. évi előadói jelentések és  határozati javaslatainak tárgyalása és elfogadása

a.) adattári jelentés ............................... dr. Tamás  Gábor

b.) diakóniai jelentés ............................  Szilágyi Pál

c.) ének és zene ügyi ügyi ....................... Koós  Anita

d.) gazdasági és ingatlanügyi ....................Dusicza Ferenc

e.) gyüjteményi és műemlékügyi ...............ifju Tisler  Géza

f. ) katechetikai ....................................Rásky Miklós

g.) médiaügyi ....................................   ifju Tisler  Géza

h.) missziói ......................................... Bikádi László Károly

i. ) ökumenikus és sajtó ügyi .................... Wessetzky Szabaolcs

j.)  számvevői .......................................Németh Istvánné

k.) tanulmányi ......................................Závodi  Zsuzsa

l.) Iskola és tanügyi ............................... Dusicza Ferenc

6..) Az egyházközségi számadások, költségvetések választói névjegyzékek presbitériumok jóváhagyott iratainak az Egyházmegyei Közgyűlés által is jóváhagyása.

7.) Az egyházmegyei számvevő jelentése  az   a 2013.költségvetésről.

8.) A Csopaki Presbitérium ingatlanértékesítési szándékának jóváhagyása

9.) Az Egyházmegyei Tanács - Közgyűlés megelőlegezett jóváhagyásával hozott határozatainak

megerőstése.

10.) Javaslattétel: létrehoz-e a Közgyűlés etikai és/vagy egyházfegyelmi bizottságot?

Ha igen, akkor a bizottságnak mire, miben ad javaslattételi jogkört?

A Közgyűlés bezárása imádsággal és áldásmondással.

Egyházmegyei Közgyűlésünkre az egyházközségek küldöttei a megbízólevelüket magukkal hozni és a szokásnak megfelelően az egyházmegyei jegyzőnek  sziveskedjenek átadni.

Atyafiságos köszöntéssel:

 

Keszthely, 2013. augusztus 27.

Kuti Géza esperes

Török Gyula egyházmegyei gondnok h.