Veszprémi Református Egyházmegye

A Lovasi Református Egyházközség története -könyvbemutató Lovason

2013-10-18 11:53:57 / Rásky Miklós

Írta és fényképezte: Rásky Miklós

Szeptember 24-én bensőségesen szép ünnepélyt tartottunk a 2011-ben felújított református templomban. Az akkori templom felújítási ünnepre készült el a Magyarországi Református Egyház világi elnökének, a lovason birtokkal rendelkező Dr. Huszár Pál egyetemi tanárnak, a Református egyházközséget bemutató tanulmánykötete. Az alkalmat a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség elnöke Vitéz Pintér Kornél szervezte, s az együttléten külön is köszöntötte a megjelenteket s magas kitüntetést adott át Dr. Huszár Pálnak, Steinbach József püspöknek és Kuti Géza esperesnek.

A kora őszi estére eljöttek barátok, a gyülekezet tagjai, presbiterei és a veszprémi Református Egyházmegye,valamint a Dunántúli Református Egyházkerület képviselői is.

***

***

Az egybegyűlteket Rásky Miklós lelkipásztor köszöntötte, majd a gyülekezet tagjai tettek szép vallomásokat a közösségről, a szerzőről és a megszületett könyvről.

Kisérdi Dezsőné egykori Csepel-Királyerdei lelkészfeleség levelét ifj. Makkai Levente ismertette,a svédországi Göteborgban élő, de helyi ingatlantulajdonos Papp Gyöngyvér pedig személyesen tolmácsolta a helyi gyülekezetben megélt hitélményeit.

***

Az egyházmegye nevében Kuti Géza esperes köszöntötte a szerzőt és gyülekezetet, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Steinbach József pedig komoly tanulmányában mutatta be az elkészült művet. A püspök kiemelte, hogy az elmúlt években Dr. Huszár Pál, a hívő presbiter, világi egyházvezető és tudományos ember komoly művekkel jelentkezett, amelyek közül csak az egyik a most bemutatott mű, de komoly könyvek jelentek meg a tollából a presbiteri tisztségről, valamint Kálvin János reformátorról.

Az alkalom egy pohár lovasi bor melletti kötetlen beszélgetéssel zárult a szerzővel.