Veszprémi Református Egyházmegye

ARANYALMA Református Iskola és Óvoda

2021-11-12 11:11:05 / Szerkesztő

 

Református óvoda és minibölcsőde Balatonfőkajáron

Áldott időszakot élhetnek meg a balatonfőkajári reformátusok mostanában.  A település református iskolájához pedig szeptember elsejétől az óvoda is betagozódott, átadta működtetésre az önkormányzat. Így már ott is keresztyén nevelésben részesülhetnek a gyermekek.

http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/22991/

Steinbach József püspök Márk evangéliumából idézte fel azt a történetet, amikor Jézus megáldja a gyermekeket (Márk 10,13-16). „Nagy örömmel és hálaadással jöttünk ide, örömünkre szolgál az az építkezés, ami ebben a körzetben nemcsak infrastrukturális, hanem lelki értelemben is zajlik” – kezdte igehirdetését. Jézus közelében lenni minden korosztály számára fontos, hisz ő az, aki felemel bennünket áldásával, távlatot mutat nekünk. Ennek a csodának az átélése már gyermekkorban elkezdődik, Isten óvó, szerető ölelésében. Jézushoz engedni a gyermekeket – utalt az igére a püspök – lehetőség arra, hogy megtapasztalhassák az Ő mindenre elégséges áldását: az igazságot, a békességet és az örömöt, a mennyei világ gazdagságát és tágasságát itt, már itt e világban.

Dusicza Ferenc az intézményt fenntartó nevében üdvözölte a megjelenteket és köszönte meg a műsort Németh Noémi vezető óvónőnek. Elmondta, hogy ez egy történelmi hely, hisz itt állt régen a református szeretetszövetség árvaháza. Megemlékezett Bakó Juditról, aki fontos szerepet vállalat az árvaház életében, a világháborúban egy bombatámadásban vesztette életét.

Forró Zsolt polgármester a falu megtartó erejének nevezte az iskolát és az óvodát. Kiemelte, hogy a helyi vallási közösség a hit erejével képez összetartó erőt. A település iskolája jól mutatja, hogy Balatonfőkajáron az önkormányzat és az egyház sikeresen tud együttműködni, és ez záloga lehet az óvoda biztos működésének is.

Márton Gergely egyházkerületi riporter részletes beszámolóját a linken találja az Olvasó.

http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/22991/