Csákberényi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Presbiterválasztás 2023

Brunner Vilmos / 2023-11-13 11:28:10

Kedves csákberényi reformátusok!

 

A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint az egyházközségek presbitériumai minden gyülekezetben megújulnak 2024. január 1-től újabb 6 éves ciklusra.

 

A presbiterek – köztük a főgondnok – az egyházközség nem lelkészi tisztviselői, az egyházközség életének felelős irányítói, akiket az egyházközségi választói névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell és lehet választani.

 

A  választást a Csákberényi Református Egyházközségben 2023. november 26-án a  9:30 órakor kezdődő istentiszteletet követően tartjuk.

 

Az egyházközség minden választójoggal rendelkező, vagyis a választói névjegyzékben szereplő teljes jogú egyháztagjának joga és lehetősége lesz élni a választójogával.

Minden egyháztagot szeretettel várunk, hogy éljenek szavazati jogukkal és vegyenek részt a közösséget érintő döntésben.

tovább

Elmúlás és vigasztalás

Brunner Vilmos / 2023-10-30 08:46:24

Ősszel az elmúlás, a halál motívuma közelebb kerül az emberhez. Halottak napján mindenkinek eszébe juthatnak elhunyt szerettei. Mindannyian gyászolunk, még akkor is, ha más-más módon éljük ezt meg. Elgondolkodhatunk azon is, hogy mi adhat erőt és igazi vigasztalást számunkra?

 

2023. NOVEMBER 1–én szerdán 16 órakor a csákberényi református temetőben vigasztaló áhítatot tartunk.


„Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.” /Ady E./


tovább

Vasárnapi vendégszolgálat

Brunner Vilmos / 2023-10-20 08:42:12

2023. okóber 22-én vasárnap a 9:30 órakor kezdődő istentiszteleten

 

Ellenbruckné Kiss Aranka református lelkésznő fogja Isten Igéjét hírdetni.

 

Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

tovább

Temetőrendezés

Brunner Vilmos / 2023-10-18 16:43:43

Jó idő esetén a csákberényi református temetőben


2023. október 28-án /szombaton / délelőtt 9 órától temetőrendezést tartunk.

 

Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy megfelelő szerszámokkal vegyenek részt a munkálatokban!

 

tovább

Vasárnapi istentisztelet

Brunner Vilmos / 2023-08-26 08:35:37

Szeretettel értesítem a csákberényi református templomba vasárnapi istentiszteletre érkezőket, hogy az 2023. augusztus 27-én 11.30 órakor kezdödik.

 

tovább

Szikszai János Református Gyülekezeti Ház felújítása

Brunner Vilmos / 2023-08-22 08:59:43

Örömmel és Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy gyülekezeti házunk belső felújítása megtörtént.

Köszönjük Magyarország Kormányának és Csákberény Község Önkormányzatának az anyagi támogatást. A kivitelezönek és a mester embereknek a szakszerű munkát.

 

MFP-EKT/2021 kódszámú

„Egyházi közösségi terek fejlesztése" című alprogram pályázatának

rövid összefoglalója


Kedvezményezett neve: Csákberényi Református Egyházközség

Projekt címe: Szikszai János Református Gyülekezeti Ház felújítása

Szerződött támogatás összege: 19.609.999,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Szikszai János Református Gyülekezeti Ház Csákberényben a Bajcsy u. 12. szám alatt található, a református templom és a parókia mellett. A fejlesztés keretében a 100%-ban egyházi tulajdonban lévő épület belső felújítása és a fejlesztéssel érintett egyházi tulajdonú ingatlanon található járda felújítása valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.

A projektazonosító száma: 3281217763


 

tovább

Vasárnapi istentisztelet

Brunner Vilmos / 2023-07-31 08:34:38

Szeretettel értesítem a csákberényi református templomba vasárnapi istentiszteletre érkezőket, hogy az 2023. augusztus 6-án 8.30 órakor kezdödik.

 

Brunner Vilmos ref. lp.

 

tovább

Megemlékezés a mártír lelkészeinkről

Brunner Vilmos / 2023-07-08 09:37:32

Kedves Csákberényiek!

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2023. július 9-én vasárnap 9.30 órakor kezdődő istentiszteletünkre a református templomba.

 

Az istentisztelet után a templomban 10.30 órától lenne az ünnepi megemlékezés mártír lelkészeinkről, majd 11.00 órától lenne az ünnepi koszorúzás.


"Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült." /Zsidókhoz írt levél 12,1-2./

 

tovább

Vasárnapi istentisztelet

Brunner Vilmos / 2023-06-27 17:37:31

Szeretettel értesítem a csákberényi református templomba vasárnapi istentiszteletre érkezőket, hogy az 2023. július 2-án 8.30 órakor kezdödik.

 

Brunner Vilmos ref. lp.

tovább

Áldozócsütörtök - Pünkösd - Konfirmáció

Brunner Vilmos / 2023-05-16 07:37:34

Szeretettel várjuk ünnepi istentiszteleteinkre templomunkba:


Áldózócsütörtöki istentisztelet 2023.05.18-án 18 órakor


Pünkösd vasárnapi istentisztelet - konfirmandusok fogadalma 2023.05.28-án 9.30 órakor


Pünkösd hétfői istentisztelet - konfirmáció találkózó 2023.05.29-én 9.30 órakor

 

tovább