Mezőföldi Református Egyházmegye

Gyászjelentés

2018-06-28 17:03:45 / Polgár Tibor

 

 

„Ócsai Judit, a Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola egykori zongoratanára – aki 1996-1999 között az intézmény igazgatói feladatait is ellátta – 46 éves korában elhunyt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.”

 

Egykori kollégák és a Tinódi dolgozói

 

Ócsai Judit a Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola első igazgatója volt. Az intézmény történetének meghatározó személyisége. Vállalta az ország első egyházi fenntartású művészeti iskolájának megalapozását. A feladat volt számára az első, nem a nagyon fiatalon elért pozíció. A tiszta hang és az összhangzat, ami szakmai elvárása volt, az életvezetését is meghatározta. Az ismeretlen település, az ismeretlen egyházközség és a frissen verbuválódott tantestület nagy kihívás volt, a nem mindig barátságos települési környezetben. Vezetése alatt sikertörténet lett az iskola, együtt alkotó közösséggé formálódott fenntartó és a munkatársi közösség. Igényességére jellemző, hogy minden apró részlet fontos volt számára. Ekkor alapozódott meg az intézmény arculata, jelképei, szimbólumai, melyek azóta is jellemzik. Hagyománnyá nemesült rendezvények kezdődhettek. Álljanak itt emlékeztetőül Ócsai Judit szavai, amiket az iskola első évkönyvében olvashatunk.

 

„Az első érdemes hang, Isten hangja volt a világmindenség történetében. Iskolánk alaphangja, alapdallama eredeztethető innen is, sőt elfogadható. Édes hangok egyezése, az érdemeseké. Református eme iskola. Ez nem többet, de nem is kevesebbet jelent, mint 450 éves született és őrzött hagyományt, magyar karaktert. Pedagógiánk szempontjai között ott kell lennie mindenkor a szolgálat indulatának is, mely nyomán megtapasztalhatjuk, hogy nem hiábavaló a mi fáradozásunk.”

 

Akik ismerhettük és együtt dolgozhattunk Ócsai Judittal, szomorú szívvel búcsúzunk Tőle és kérjük Isten vigasztalását.

 

 

Forrás: www.tinodi.hu