Pápai Református Egyházmegye

 

Aktualitások - Egyházmegyei hírek

Főoldal / Egyházmegyei hírek

40 év szolgálat után vonult nyugdíjba dr. Vladár Gábor református lelkipásztor

Füstös Gábor / 2022-08-07 20:36:06

Vasárnap a Soproni Református Egyházközség ünnepi istentisztelettel búcsúzott el dr. Vladár Gábortól, aki mintegy negyven éven át szolgált a gyülekezetben. A református lelkipásztor az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet töltött be Sopron szellemi életében. Kimagasló tudományos, oktatói és lelkipásztori munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben, valamint Károli Gáspár-díjban is részesült. Sopron Önkormányzata 2009-ben PRO URBE SOPRON díjjal tüntette ki. tovább

Ünnepi köszöntés

Füstös Gábor / 2022-06-04 21:33:35

tovább

A lelkész ünnepe

Füstös Gábor / 2022-06-04 21:29:03

Pünkösd ünnepéhez érkeztünk, és amellett, hogy sok gyülekezetben konfirmációra készültünk, vagy az elmúlt héten éltük át, hálát adunk Isten Szentlelkéért, mely nekünk is adatott. Szokás mondani, hogy a kertésznek a kertje, a fodrásznak a haja, tetőfedőnek a házteteje... elhanyagolt, mert mindig a másét gondozza, építi. A sajátjára már kevés idő és energia marad. Vajon ez a lelkész lelkére is igaz? Bizony, aki segítő hivatást választ, tapasztalja, hogy csak úgy tud segíteni, embereket gyógyítani, ha maga is elég gyógyult hozzá. Ezzel a lelkész is találkozik. Csak úgy tud adni, Istenről beszélni, ha ő maga is feltöltődött az isteni lélekkel. Épp ezért, a Pápai Református Egyházmegye lelkészei pünkösd előtt pár nappal a Zirci Református Egyházközség templomában összegyűltek, hogy úrvacsorai közösségben átéljék az Istenhez tartozás erejét. tovább

Ünnepi köszöntés

Füstös Gábor / 2022-04-17 13:01:03

tovább

Az Egyházmegyei Tanács gézaházi összejövetele

Füstös Gábor / 2022-03-25 14:13:14

Az Egyházmegyei Tanács 2022. február 18–20-án Gázaházán tartott egy olyan összejövetelt, melyen egyházmegyénk jövőjéről, lehetőségeiről, feladatiról tanácskoztak. Az erről készült beszámolót és fényképeket a Beszámolók rovatban itt lehet elolvasni, illetve megtekinteni. tovább

Karácsonyi köszöntés

Füstös Gábor / 2021-12-24 23:50:48

tovább

A hegyeshalomi gyülekezet támogatása

Füstös Gábor / 2021-12-20 19:30:28

A Pápai Egyházmegye közössége „kisgyülekezeti támogatásként”összegyűjtött perselypénzekből 860.000 Ft-tal segítette a hegyeshalmi közösséget. Az átadásra advent 4. vasárnapján került sor istentisztelet keretében. Az egyházmegye képviseletében Pálfi Zsuzsanna főjegyző vitte el az adományozási oklevelet Demjén István lelkipásztornak és a gyülekezetnek. tovább

Kisgyülekezeti perselypénzes támogatás, 2021

Füstös Gábor / 2021-11-15 11:59:29

2021. november 21-én vasárnap a Hegyeshalmi református közösséget támogatjuk a kisgyülekezeti perselyadományozással. Kérjük, a mellékelt rövid beszámoló alapján mutassátok be a közösséget a gyülekezetnek, és kérjétek a vasárnapi gyülekezettől a támogatást. Amennyiben ezen a vasárnapon nincs istentisztelet, kérjük, hogy a következő vasárnap hirdessétek az adományozást. A perselyadományokat kérjük legkésőbb december 10-ig elutalni az Egyházmegye bankszámlájára. tovább

Beiktatták Márkus Mihályt, a Pápai Református Egyházmegye új esperesét

Füstös Gábor / 2021-06-30 22:16:36

Ünnepi istentiszteletet és közgyűlést tartott a Pápai Református Egyházmegye a Pápai Református Újtemplomban 2021. június 27-én délután. A nagyszabású eseményen került sor Márkus Mihály esperesi beiktatására, valamint az ünnepi közgyűlés keretei között megtörtént az egyházmegye új gondnokának, valamint vezető tisztségviselőinek és bíráinak az eskütétele is. tovább