Tatai Református Egyházmegye

Előadások a Lelkésztovábbképzés keretében

2020-01-30 10:57:23 / Nagy Attila

A Tatai Református Egyházmegye lelkésztovábbképző alkalmai 2020-ban Komáromban, a Jókai téri Gyülekzeti teremben kerülnek megrendezésre.

Az előadások időponjai: március 2., május 4., szeptember 7., október 5. és december 14.

 

Csatolt dokumentumban olvashatók a részletes tantárgyleírások is.

Az előadások helyszíne: 2900 Komárom, Mártirok u. 2.

Jókai Téri Gyülekezeti Terem

 

1. 2020. március 2. 16.00-17.30

Dr. habil. Kodácsy Tamás, műhelyvezető tudományos főmunkatárs, KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézet: Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? - Az igehirdetés inkarnációs pontja

 

2. 2020. május  4. 16.00-17.30.

Dr. habil. Balla Péter, tanszékvezető egyetemi tanár, KRE Hittudományi Kar: Gyülekezet-pásztorlás a korinthusi levelek alapján

 

3.  2020. szeptember 7. 16.00-17.30.

Dr. Márkus Mihály, egyetemi tanár, professor emeritus, Pápai Református Teológiai Akadémia: Pécselyi Király Imre retorikája az igehirdetés szolgálatában

 

4.  2020 október 5. 16.00-17.30.

Dr. Márkus Mihály, egyetemi tanár, professor emeritus, Pápai Református Teológiai Akadémia: Kommunikációtudomány és retorika a XXI. századi igehirdetés szolgálatában

 

5.  2020. december 14.  16.00-17.30.

Dr. Nagy Károly Zsolt, tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete: Inkarnáció és kegyesség

 

További információk:

Dr. Barta Zsolt

egyházmegyei tanulmányi előadó, rédei lelkipásztor

főiskolai docens

Pápai Református Teológiai Akadémia

Gyakorlati Teológiai Intézet

8500 Pápa

Március 15. tér 13-14

www.prta.hu