Veszprémi Református Egyházmegye

Aktualitások - Rövid hírek

Főoldal / Rövid hírek

Szabó J. Róbert: jelölti bemutatkozás

Szerkesztő / 2020-10-04 08:34:53

Szabó J. Róbert,

litéri lelkipásztor,

a Veszprémi Református Egyházmegye esperes jelöltjének bemutatkozása

Vezérigém: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére…” Róma 1,16.

CSALÁDOM

1971-ben születtem Budapesten. Édesapám gépészmérnök volt, Édesanyám citológus. Öcsém villamosmérnök, mérnök-tanár, feleségével és három gyermekével Budapesten él.

Feleségem: Mayer Melinda szintén lelkipásztor. Isten kegyelméből 2008-ban házasodtunk össze. A Mindenható két kislánnyal: Johannával (9) és Bernadettel (8) ajándékozott meg bennünket. Feleségemért és gyermekeinkért nagyon hálás vagyok!

LELKIPÁSZTORI HIVATÁSOM

Hivatásomért is nagyon hálás vagyok Istennek. Óriási kiváltságnak tartom azt, hogy Isten Igéjét hirdethetem, és azt, hogy ezzel, embereket segíthetek közel Hozzá. Mindig egyszerűségre, érthetőségre, és a tőlem telhető hitelességre törekszem, hogy ne akadálya, hanem eszköze lehessek az Ige szolgálatának. Mind a mai napig keresem annak a módját, hogyan vihetem még közelebb a Biblia üzenetét a mai kor emberéhez.

Tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Teológiai Karán végeztem, majd lelkészi szolgálatomat Ráckevén kezdtem (1996-2000.), Jászberényben folytattam (2000-2013.), mielőtt 2013 augusztusában Litérre kerültünk.

LITÉR

Gyülekezetünk egy élő és családias kis közösség egy növekvő és fejlődő településen. Mivel nem hiszek az egyszemélyes vezetésben, a presbitériumra és a gyülekezet tagjaira munkatársként tekintek. A falu életében is igyekszem részt venni, egy tágabb közösség felé is szolgálva ajándékaimmal.

Egyházközségünk 2012. óta iskolafenntartó gyülekezet. S bár a kezdeteknél nem lehettem itt, de 2013. szeptemberétől iskolánk lelki vezetője lehetek. Istennek, tehetséges igazgatónknak és jó tanárainknak hála, az elmúlt években iskolánk a környék egyik jó általános iskolájává nőtte ki magát. Öt év alatt elértük, hogy 199 gyermek jár intézményünkbe.

EGYHÁZI SZOLGÁLATAIM

Előző Egyházmegyémben – Dél-Pesten – a Szolnok-Jászsági lelkészkör elnöke voltam.

2014 óta szolgálhatok a Veszprémi Református Egyházmegye lelkészi tanácsosaként. Ebben a tisztségemben sok megyei gyülekezetben járhattam, és ismerkedhettem lelkész testvéreim, a presbitériumok és gyülekezetek örömeivel és gondjaival.

2018-ban, a Dunántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslatára, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége felkért, hogy vegyek részt egyházunk oktatási stratégiájának kidolgozásában az egyik munkacsoport tagjaként.

Néhány éve az evangelizáció szolgálatát végezhetem a Dunántúli Református Egyházkerült Balatonfenyvesi katechetikai és ifjúsági táboraiban. Ez a lehetőség nagy örömmel végzem, mert nagy lehetőség gyerekek és fiatalok között lelki munkát végezni.

NÉHÁNY DOLOG, AMIT SZERETNÉK…

Császár Attila esperes úr közöttünk és értünk végzett szolgálatáért köszönettel tartozunk. Szeretnék tovább menni azon az úton, amelyen ő elindította Egyházmegyénket. Esperesként magam is az egységet szeretném szolgálni és erősíteni. Azt, hogy bizalmatlanság és elszigetelődés helyett, felismerjük a testvéri közösség adta lehetőségeket; hogy egymásnak nem vetélytársai, hanem testvérei vagyunk. Legyünk egymásért imádkozó közösséggé!

Őszintén érdekel az, hogy Egyházmegyénk lelkipásztorai, presbiterei és gyülekezetei milyen lehetőségek és nehézségek között élnek, szeretném megismerni, hogy milyen megoldásokat látnak ezekre, és azt, hogy miként tudna az Egyházmegye ezekben segítséget és támogatást nyújtani.

Egyházmegyénk Magyarország egyik legszebb vidékén fekszik. Milyen lehetőségeink vannak ennek kiaknázásra (pl. egyházi turizmus, lelkigondozói centrum, csendház létrehozása stb.)? Képezhetünk-e ezekből anyagi alapot a megye gyülekezeteinek támogatására?

Gondolkoznunk kell azon, hogy mit kezdjük elfogyó gyülekezeteinkkel. Reális lehetőség van-e ezek megmentésére? Hogyan tudjuk segíteni az itt szolgáló lelkész testvéreinket? Mit tudunk kezdeni az Egyházmegye nagy körzeteivel?

Az Egyházmegye területén működő egyházi iskolákat és óvodákat szeretném közelebb hozni egymáshoz. Közös a célunk, közös az utunk, sok esetben azonosak a problémáink is, ezért közös gondolkodásra van szükségünk! Keressük együtt, hogyan tudjuk segíteni és erősíteni egymást (pl. a növekvő tanárhiányban)!

Tisztában vagyok azzal, hogy nemcsupán rajtam áll vagy bukik majd az, hogy képes leszek-e Egyházmegyénk lelki és anyagi gyarapodását szolgálni.

Ha megkapom Önöktől a bizalmat és a Veszprémi Református Egyházmegye esperese lehetek, Isten segítségében és kegyelmében bízva, és az Ő erejére támaszkodva indulok majd ennek a szolgálatnak! De Isten segítségén túl, szükségem lesz az Egyházmegyei Tanács tagjainak, a megye leendő tisztségviselőinek és előadóinak, az egész lelkészi közösségnek és gyülekezeteink presbitereinek szolgálatára, segítségére és támogatására is!

Köszönöm, hogy elolvasta bemutatkozásomat! Kérem imádkozzunk együtt Egyházmegyénk jövőjéért!

Litér, 2020. 09. 28.                                                                                                      Testvéri üdvözlettel,

Szabó J. Róbert lelkipásztor

 

tovább

RADÍROZZUK KI A KÜLÖNBSÉGEKET! Iskolakezdő segítség!

Szerkesztő / 2020-08-05 15:56:01

Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr/Asszony!

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdeti a „Radírozzuk ki a különbségeket!” - iskolakezdési kampányát.

A program keretében 1-13 osztályos hátrányos helyzetű diákokat támogatunk az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen új, illetve használt, de jó állapotú iskolatáskával és tanszerekkel.

Szervezetünk fontosnak tartja, hogy a társadalmi különbségek, anyagi nehézségek ne akadályozzák a nehéz sorsú gyermekeket a tanulásban, és a tanuláshoz szükséges eszközök maradéktalanul a rendelkezésükre álljanak.

Adományokat három féle módon tudunk fogadni 2020. augusztus 23-ig:

1. Regionális irodánkhoz személyesen vagy postai úton lehet tárgyi felajánlásokat eljuttatni: 8226, Alsóörs, Templom u. 14. Szállítással kapcsolatban, vagy egyéb kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal!

2. Pénzadomány: jobbadni.hu felületen keresztül online, bankkártyás fizetéssel.

3. Pénzadomány banki átutalással a 10702019-85008898-51100005 számlaszámra (közlemény: Radírozzuk ki!) Megkeresésünkkel szeretnénk arra kérni, hogy támogassa kezdeményezésünket a gyülekezeti közösség tájékoztatásával, illetve adomány felajánlással.

Minden segítséget nagy örömmel fogadunk!

Életére és munkájára Isten áldását kérve,

tisztelettel: Kálmán Csaba lelkipásztor  kalman.csaba.gabir@gmail.com

Jády Luca MRSZ-Alsóörs +36 30 236-9602

tovább

GENERALI egyházmegyei kötvényszámok

Szerkesztő / 2020-08-04 15:06:34

Kárbejelentési lehetőségek a GENERALI BIZTOSÍTÓNÁL

A GENERALI Biztosítónál elsősorban az internetes bejelentési módot ajánlják.

Ennek menete:  "www.generali.hu" oldal

„Biztosító" leeső menüben az „Online kárbejelentés"-re kell kattintani,

a megnyíló új oldalon: a „Vagyonbiztosítási kárbejelentés" linkre kell kattintani,
ebbe kell beírni a kötvényszámot:

Őrségi Egyházmegye - Kötvényszám: 96390208000238300

Tatai Egyházmegye - Kötvényszám: 96390208000238600

Veszprémi Ref. Egyházmegye - Kötvényszám: 96390208000238700

Mezőföldi Ref. Egyházmegye kötvényszám: 96390208000238200

és a további adatokat.

Aki nem az internetes módot választja, annak a levélcím:
GENERALI BIZTOSÍTÓ
8200 Veszprém, Ady Endre u. 3.

Talán fontos, hogy az oldal használata a Explorer és Firefox böngészőkkel támogatott.

Egyházmegyei biztosítási összekötő: Dusicza Ferenc lp. (30-632-2091) dusicza@gmail.com

tovább

Az Egyházmegyei jelölő közgyűléseket együttesen, mind a hat egyházmegyében, 2020. szeptember 5-én délelőtt tartjuk meg.

Szerkesztő / 2020-07-26 18:10:44

Kedves Szolgatársak!

Alább olvasható a Kerületi Elnökség által megküldött fontos tájékoztató.  Kérem mindenki rögzítse ezeket a naptárába és adja át a világi képviselőknek is!!!

Köszöntéssel: Császár Attila esperes

 

AZ ESPERES-GONDNOKI ÉRTEKEZLET KÖZLEMÉNYE:


Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony!  Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr!

Engedjék meg, hogy az ebben az évben aktuális egyházmegyei, egyházkerületi tisztségviselők, valamint a zsinat tagjainak, tisztségviselőinek választási folyamatával kapcsolatosan rövid tájékoztatást adjunk az időpontokra vonatkozóan.

Az Esperes-Gondnoki Kar, a Somogyi Református Egyházmegye Közgyűlésének javaslatát elfogadva - a még mindig fennálló vírushelyzettel kapcsolatban esetlegesen bekövetkező korlátozásokra való tekintettel - úgy döntött, hogy ha Isten engedi és élünk, a cikluszáró egyházkerületi közgyűlést 2020. szeptember 3-ra hívjuk össze, az egyházmegyei jelölő közgyűléseket pedig, a hat évvel ezelőtt bevált gyakorlat szerint, együttesen, mind a hat egyházmegyében2020. szeptember 5-én délelőtt tartjuk meg.

Bízunk abban, hogy az Úr kegyelme megőriz bennünket a tavaszi korlátozásokhoz hasonló helyzettől, de a környező országok mutatóit látva, az Esperes-Gondnoki Kar egységesen méltányolta a somogyi közgyűlési javaslatot. Ezért azonnal jelezzük a konkrét időpontokat.

A választójogi törvény 46 § (4) szerint "az egyházmegyei közgyűlést megelőzően minden egyházközségben presbiteri gyűlést kell tartani, ahol ismertetni kell a választói eljárás szabályait, a presbitérium ezzel kapcsolatos feladatait."

Kérjük Kedves Szolgatársainkat, hogy a törvényben említett presbiteri gyűlést, az Egyházközség Elnöksége 2020. szeptember 5. előtt legyen szíves összehívni.

Nagytiszteletű asszony és Nagytiszteletű úr életére és szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük.

Erősek vagyunk az Isten kezében!” (2Korinthus 10,4)

Az Esperes-Gondnoki Értekezlet nevében:

Steinbach József püspök

Dr. Huszár Pál főgondnok

 

tovább

Új igehirdetési formátum

Szerkesztő / 2020-07-21 16:37:57

Szabó J. Róbert nagytiszteletű úr, Litér

 

https://www.youtube.com/channel/UCWWB2lhpme9nofyPAm5ubTA

 

 

tovább

Pécsely jótékonysági koncert

Szerkesztő / 2020-07-01 09:13:01

tovább

Képernyős istentiszteletek elérhetőségei

Szerkesztő / 2020-05-03 12:08:27

Kedves Olvasók!

Megpróbált bennünket a Mindenható , mert az ismert körülmények következtében istentiszteleti helyeink nem látogathatóak csoportosan, gyülekezetben, tehát használni kell azokat a technika adta lehetőségeket, amelyeken az istentiszteleti szolgálat, az Ige hirdetése megvalósulhat, némi technikai segítséggel.

Ezért a Veszprémi Református Egyházmegye honlapján is igyekszünk közreadni azokat az internetes elérhetőségeket ("linkeket") amelyekre aztán csak rákattintva tagjai lehetünk egy-egy igehirdetés igehallgató gyülekezetének.

Nézzük együtt  a felvételeket ebben a határokat nem ismerő közösségben!

https://www.youtube.com/watch?v=xgp_06ypp9E

https://www.youtube.com/watch?v=mV_9936PSBQ

 

 

 

tovább

Olvassunk együtt OTTHON!

Szerkesztő / 2020-03-20 14:28:54

Kedves Testvérek,

Kedves Szolgatársak az Úr Jézus Krisztusban!

 

Minden örömünkben és bajunkban nagy családként élünk együtt a dunántúli reformátusság közösségében. Ezekben a nehéz időkben szeretnénk testvéri, családi összetartozásunkat még inkább megélni. Imádkozunk egymásért, odafigyelünk egymásra, segítjük, támogatjuk, erősítjük egymást.

A Dunántúli Református Egyházkerület vezetése nemcsak hivatalból, hanem őszinte és féltő szeretettel fejezi ki pásztori odafigyelését az egyházkerületben szolgáló lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, gyülekezeti tagok felé, valamint minden intézményünk teljes közössége felé.

Köszönünk minden helytállást, odaadó szolgálatot! Kérjük, bármi konkrét segítségre van szükség, jelezzék azt, a szolgálati út betartásával, felénk! Tudunk a perselypénzek kimaradása okozta nehézségről is.

Keressük a megoldást, nyilván országos egyeztetéssel. Hordozzuk egymás terhét és tartsuk meg egymást a reménységben, amelyre a feltámadott, megváltó Jézus Krisztusba vetett hitünk felhatalmaz bennünket!

Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy minden nehézségünk ellenére nekünk is meg kell mutatnunk azt, hogy segítünk másokon.

Ennek szép és konkrét példája lehetne, ha valamelyik dunántúli kórház számára közös gyűjtést szerveznénk egy lélegeztetőgép megvásárlásához; vagy más módon fejeznénk ki segítő szolgálatunkat, nemcsak egymás felé, hanem „kifelé” is. Ez egy fontos és szent indulat, amelyről mielőbb egyeztetünk, minden szükséges szinten, és úgy adunk arról tájékoztatást.

Könyörögjünk az Úrhoz, és maradjunk meg a reménységünkben, a bizonyosságunkban! „Erősek vagyunk az Isten kezében!” (2Korinthus 10,4)

Áldáskívánással,

a Dunántúli Református Egyházkerület vezetősége nevében,

Steinbach József püspök

tovább