Veszprémi Református Egyházmegye

Aktualitások - Rövid hírek

Főoldal / Rövid hírek

SZERETETHÍD 2021. május 14-15

Szerkesztő / 2021-04-12 09:03:19

SZERETETHÍD

Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok

2021.05. 14-15.

MOZDULJ/SEGÍTS/SZERESS

Ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal."

(1 Ján. 3,18)A Magyar Református Szeretetszolgálat immár tizenharmadik alkalommal biztat bennünket arra, hogy a Szeretethíd elnevezésű önkéntes akció keretei között mutassuk ki cselekedeteinkkel szeretetünket egymás és a teremtett világ felé.

A Szeretetszolgálat olyan magánszemélyek és közösségek jelentkezését várja, akik lakókörnyezetükben felismerve a segítségnyújtás lehetőségét, vállalják, hogy a meghirdetett napokon/napok valamelyikén, saját ötlet alapján végeznek önkéntes tevékenységet.

Így az összefogás erejével megújulhatnak és megszépülhetnek településeink, templomaink, templom- és temetőkertjeink.

Kedv szerint, akár kirándulhatunk az erdőben, és közben a szemetet összeszedve segíthetünk fellélegezni a természetnek.

Biztatással fordulhatunk a járvány miatt kényszerű bezártságban élő időseink, betegeink felé.

Örömteli pillanatokat szerezhetünk a fogyatékkal élőknek, a gyermekeknek vagy az értünk erőn felül küzdő orvosoknak és ápolóknak.

Tehetjük ezt akár online vagy a járványügyi szabályokat betartva - kreatív leleményességgel - személyes formában is.

Alkossunk, tevékenykedjünk, szeressünk!


A tervezett programokat a www.szeretethid.hu oldalon lehet 2021.április 30-ig regisztrálni, vagy itt lehet a már meghirdetett lehetőségekhez egyénileg csatlakozni.


Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre:

Jády Luca

a Szeretethíd-Veszprém megyei koordinátora 30/236-9602 jady.luca@gmail.com


 


tovább

Szabó J. Róbert esperes körlevele

Szerkesztő / 2021-01-01 21:32:54

Szabó J. Róbert
esperes-lelkipásztor első körlevele.

Szeretett Szolgatársaim!


1. ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS
Szeretnék csatlakozni az ő és Kohn Zsolt testvérünk köszöntéséhez, és én is kívánok mindnyájatoknak Isten kegyelmében gazdag új évet, és kívánom Nektek, hogy mind személyes életetekben, mind gyülekezetetekben végzett szolgálatotokban tapasztaljátok meg az Ő erejét és gondoskodó szeretetét!

2. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném mindnyájatoknak megköszönni, hogy presbitereitekkel együtt támogattátok jelölésemet és espressé választásomat! Az egyházmegyei tisztségekbe megválasztott testvéreinkkel együtt, igyekszünk az előttünk álló ciklusban Isten dicsőségét és egyházmegyei közösségünk javát szolgálni! Egyben kérlek, benneteket, hogy imádságaitokban hordozzátok közös szolgálatunkat, ahogyan mi is imádkozni fogunk értetek!

3. GRATULÁCIÓK ÉS KÖSZÖNET
Mindenekelőtt szeretném egyházmegyénk egész közössége nevében megköszönni Császár Attila esperes úr elmúlt hat évi szolgálatát, minden értünk végzett fáradozását! Kívánunk Neked nagyon jó egészséget és sok örömet minden további szolgálatodban és személyes életedben! Természetesen továbbra is számítunk Rád, Esperes Úr, tapasztalatodra, segítségedre és közöttünk végzett szolgálatodra!

Szeretnék gratulálni Bollók Gyula egyházmegyei gondnok úrnak, Dr. Kálmán Csaba főjegyző úrnak, és mindazoknak, akik az egyházmegyei tisztségre megválasztást nyertek! Köszönöm, hogy elvállaltátok a többlet szolgálatot, és előre köszönöm támogatásotokat is, és azt, hogy együtt szolgálhatunk az előttünk álló ciklusban!

4. HIVATALI VÁLTOZÁSOK, EGYÉB ÜGYEK
4.1. Kérlek benneteket, hogy hivatali ügyekben mostantól az esperes.liter@gmail.com címre írjatok. (Azt az email címet, amit eddig ismertetek, szeretném továbbra is gyülekezeti és személyes levelezésemre fenntartani.) Telefonszámom egyelőre nem változik, azon elértek és rendelkezésetekre állok.

4.2. Az Esperesi Hivatal átadás-átvétele hamarosan megtörténik majd, attól kezdve itt, Litéren lesz az Esperesi Hivatal, aminek címe:  8196 Litér, Dózsa György utca 47. Egy új ciklus kezdetén, az egyházmegyei tisztségekben történt változások miatt, most nehézkesebb az indulás. Idő kell ahhoz, amíg minden területen megtörténik az átállás. Ezért szíves türelmeteket és megértéseteket kérem!

4.3. Január 8-án lesz az első esperes-gondnoki értekezlet, amelyen az előttünk álló első félév fő feladatait és időpontjait fogjuk megbeszélni. Az egyházkerületi alakuló közgyűlés időpontját január 29. 15 órára tervezi kerületünk vezetése. Az egyházmegyei közösségünket érintő programokról, időpontokról, dolgokról majd tájékoztatni szeretnélek benneteket.

5. ZÁRSZÓ
Terveim szerint szeretnék majd ilyen espresi körleveleket írni a számotokra. Nem azért, hogy terheljelek benneteket vagy azért, hogy az időtöket raboljam. Egyszerűen azért, mert szeretném, ha mindannyian képben lennétek egyházmegyénk életével kapcsolatban. Különösen most, amikor személyes találkozásaink még nem lehetségesek.

A mielőbbi találkozás és viszontlátás reményében búcsúzom Tőletek!
Jó egészséget kívánok Nektek!

Testvéri szeretettel,

aláírásom.png
Szabó J. Róbert
esperes-lelkipásztor


tovább

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

Szerkesztő / 2020-11-16 12:49:44

Veszprémi Református Egyházmegye

Esperes: Szabó J. Róbert 35 szavazattal

Egyházmegyei gondnok: Bollók Gyula 36 szavazattal

Zsinati lelkészi tag: Bikádi László Károly 31 szavazattal

Zsinati világi tag: Kulin Miklós 17 szavazattal (9 illetve 10 szavazat ellenében.

Zsinati lelkészi póttag: Németh Péter 35 szavazatta.

Zsinati Világi póttag: Gáty Szabolcs 36 szavazattal

tovább

VÁLASZTÁSI HÍREK

Szerkesztő / 2020-10-06 13:03:15

A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága és az egyházmegyék választási bizottságai megállapították a 2020-as egyházi tisztújítás kapcsán az egyházkerületi és egyházmegyei tisztségekre jelöltté vált személyek listáját.

Dunántúli Református Egyházkerület

A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága tájékoztatja a dunántúli egyházkerület egyházközségeit a 2020-as egyházi tisztújítás  jelöltjeiről.

Püspök:

Steinbach József

Egyházkerületi főgondnok

Gyimóthy Géza

Dr. Nemes Pál

 

Az egyházkerületi választási bizottság a szavazólapok postára adásának határnapját 2020 november 9. hétfői napban állapította meg.

 

Az egyházkerületi tisztségre jelölt személyek bemutatkozását letölthetik a cikk alatt található csatolmányból. A TOVÁBB után.

 

Mezőföldi Református Egyházmegye

Esperes

Imre Bálint

 

Egyházmegyei gondnok

Kovács János

 

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Imre Bálint

 

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Kovács János

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Brunner Vilmos

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Kótai János

 

Őrségi Református Egyházmegye

Esperes

Jakab Bálint Mihály

Ozsváth Imre

Szabadi István

Egyházmegyei gondnok

Berzsenyi Zsolt

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Jakab Bálint Mihály

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Berzsenyi Zsolt

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Major Lehel

Ozsváth Imre

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Balogh Péter

 

Pápai Református Egyházmegye

Esperes

ifj. Márkus Mihály

Tóth András

Egyházmegyei gondnok

Tóth József

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

ifj. Márkus Mihály

Tóth András

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Dr. Ballagi Áron

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Bella Péter

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Csáfordy Ferenc

 

Somogyi Református Egyházmegye

Esperes

Fejér István

Hella Ferenc

Egyházmegyei gondnok

Szabó István

Szűcs Gergely

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Hajdú Zoltán Levente

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Dr. Tapazdi Tamás

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Dr. Petró László

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Borsi Péter

Torma Sándor

 

Tatai Református Egyházmegye

Esperes

Gerecsei Zsolt

Egyházmegyei gondnok

Balogh Zoltán

Bogáth István

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Gerecsei Zsolt

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Szűcs Attila

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Sugárné Damó Márta

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Pekár Zsolt

 

Veszprémi Református Egyházmegye

Esperes

Szabó J. Róbert

Egyházmegyei gondnok

Bollók Gyula

Gaál Péter

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Dr. Bikádi Károly László

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Bollók Gyula

Dr. Elter István

Kulin Miklós

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Németh Péter

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Gáty Szabolcs

 


tovább

Szabó J. Róbert: jelölti bemutatkozás

Szerkesztő / 2020-10-04 08:34:53

Szabó J. Róbert,

litéri lelkipásztor,

a Veszprémi Református Egyházmegye esperes jelöltjének bemutatkozása

Vezérigém: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére…” Róma 1,16.

CSALÁDOM

1971-ben születtem Budapesten. Édesapám gépészmérnök volt, Édesanyám citológus. Öcsém villamosmérnök, mérnök-tanár, feleségével és három gyermekével Budapesten él.

Feleségem: Mayer Melinda szintén lelkipásztor. Isten kegyelméből 2008-ban házasodtunk össze. A Mindenható két kislánnyal: Johannával (9) és Bernadettel (8) ajándékozott meg bennünket. Feleségemért és gyermekeinkért nagyon hálás vagyok!

LELKIPÁSZTORI HIVATÁSOM

Hivatásomért is nagyon hálás vagyok Istennek. Óriási kiváltságnak tartom azt, hogy Isten Igéjét hirdethetem, és azt, hogy ezzel, embereket segíthetek közel Hozzá. Mindig egyszerűségre, érthetőségre, és a tőlem telhető hitelességre törekszem, hogy ne akadálya, hanem eszköze lehessek az Ige szolgálatának. Mind a mai napig keresem annak a módját, hogyan vihetem még közelebb a Biblia üzenetét a mai kor emberéhez.

Tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Teológiai Karán végeztem, majd lelkészi szolgálatomat Ráckevén kezdtem (1996-2000.), Jászberényben folytattam (2000-2013.), mielőtt 2013 augusztusában Litérre kerültünk.

LITÉR

Gyülekezetünk egy élő és családias kis közösség egy növekvő és fejlődő településen. Mivel nem hiszek az egyszemélyes vezetésben, a presbitériumra és a gyülekezet tagjaira munkatársként tekintek. A falu életében is igyekszem részt venni, egy tágabb közösség felé is szolgálva ajándékaimmal.

Egyházközségünk 2012. óta iskolafenntartó gyülekezet. S bár a kezdeteknél nem lehettem itt, de 2013. szeptemberétől iskolánk lelki vezetője lehetek. Istennek, tehetséges igazgatónknak és jó tanárainknak hála, az elmúlt években iskolánk a környék egyik jó általános iskolájává nőtte ki magát. Öt év alatt elértük, hogy 199 gyermek jár intézményünkbe.

EGYHÁZI SZOLGÁLATAIM

Előző Egyházmegyémben – Dél-Pesten – a Szolnok-Jászsági lelkészkör elnöke voltam.

2014 óta szolgálhatok a Veszprémi Református Egyházmegye lelkészi tanácsosaként. Ebben a tisztségemben sok megyei gyülekezetben járhattam, és ismerkedhettem lelkész testvéreim, a presbitériumok és gyülekezetek örömeivel és gondjaival.

2018-ban, a Dunántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslatára, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége felkért, hogy vegyek részt egyházunk oktatási stratégiájának kidolgozásában az egyik munkacsoport tagjaként.

Néhány éve az evangelizáció szolgálatát végezhetem a Dunántúli Református Egyházkerült Balatonfenyvesi katechetikai és ifjúsági táboraiban. Ez a lehetőség nagy örömmel végzem, mert nagy lehetőség gyerekek és fiatalok között lelki munkát végezni.

NÉHÁNY DOLOG, AMIT SZERETNÉK…

Császár Attila esperes úr közöttünk és értünk végzett szolgálatáért köszönettel tartozunk. Szeretnék tovább menni azon az úton, amelyen ő elindította Egyházmegyénket. Esperesként magam is az egységet szeretném szolgálni és erősíteni. Azt, hogy bizalmatlanság és elszigetelődés helyett, felismerjük a testvéri közösség adta lehetőségeket; hogy egymásnak nem vetélytársai, hanem testvérei vagyunk. Legyünk egymásért imádkozó közösséggé!

Őszintén érdekel az, hogy Egyházmegyénk lelkipásztorai, presbiterei és gyülekezetei milyen lehetőségek és nehézségek között élnek, szeretném megismerni, hogy milyen megoldásokat látnak ezekre, és azt, hogy miként tudna az Egyházmegye ezekben segítséget és támogatást nyújtani.

Egyházmegyénk Magyarország egyik legszebb vidékén fekszik. Milyen lehetőségeink vannak ennek kiaknázásra (pl. egyházi turizmus, lelkigondozói centrum, csendház létrehozása stb.)? Képezhetünk-e ezekből anyagi alapot a megye gyülekezeteinek támogatására?

Gondolkoznunk kell azon, hogy mit kezdjük elfogyó gyülekezeteinkkel. Reális lehetőség van-e ezek megmentésére? Hogyan tudjuk segíteni az itt szolgáló lelkész testvéreinket? Mit tudunk kezdeni az Egyházmegye nagy körzeteivel?

Az Egyházmegye területén működő egyházi iskolákat és óvodákat szeretném közelebb hozni egymáshoz. Közös a célunk, közös az utunk, sok esetben azonosak a problémáink is, ezért közös gondolkodásra van szükségünk! Keressük együtt, hogyan tudjuk segíteni és erősíteni egymást (pl. a növekvő tanárhiányban)!

Tisztában vagyok azzal, hogy nemcsupán rajtam áll vagy bukik majd az, hogy képes leszek-e Egyházmegyénk lelki és anyagi gyarapodását szolgálni.

Ha megkapom Önöktől a bizalmat és a Veszprémi Református Egyházmegye esperese lehetek, Isten segítségében és kegyelmében bízva, és az Ő erejére támaszkodva indulok majd ennek a szolgálatnak! De Isten segítségén túl, szükségem lesz az Egyházmegyei Tanács tagjainak, a megye leendő tisztségviselőinek és előadóinak, az egész lelkészi közösségnek és gyülekezeteink presbitereinek szolgálatára, segítségére és támogatására is!

Köszönöm, hogy elolvasta bemutatkozásomat! Kérem imádkozzunk együtt Egyházmegyénk jövőjéért!

Litér, 2020. 09. 28.                                                                                                      Testvéri üdvözlettel,

Szabó J. Róbert lelkipásztor

 

tovább

RADÍROZZUK KI A KÜLÖNBSÉGEKET! Iskolakezdő segítség!

Szerkesztő / 2020-08-05 15:56:01

Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr/Asszony!

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdeti a „Radírozzuk ki a különbségeket!” - iskolakezdési kampányát.

A program keretében 1-13 osztályos hátrányos helyzetű diákokat támogatunk az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen új, illetve használt, de jó állapotú iskolatáskával és tanszerekkel.

Szervezetünk fontosnak tartja, hogy a társadalmi különbségek, anyagi nehézségek ne akadályozzák a nehéz sorsú gyermekeket a tanulásban, és a tanuláshoz szükséges eszközök maradéktalanul a rendelkezésükre álljanak.

Adományokat három féle módon tudunk fogadni 2020. augusztus 23-ig:

1. Regionális irodánkhoz személyesen vagy postai úton lehet tárgyi felajánlásokat eljuttatni: 8226, Alsóörs, Templom u. 14. Szállítással kapcsolatban, vagy egyéb kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal!

2. Pénzadomány: jobbadni.hu felületen keresztül online, bankkártyás fizetéssel.

3. Pénzadomány banki átutalással a 10702019-85008898-51100005 számlaszámra (közlemény: Radírozzuk ki!) Megkeresésünkkel szeretnénk arra kérni, hogy támogassa kezdeményezésünket a gyülekezeti közösség tájékoztatásával, illetve adomány felajánlással.

Minden segítséget nagy örömmel fogadunk!

Életére és munkájára Isten áldását kérve,

tisztelettel: Kálmán Csaba lelkipásztor  kalman.csaba.gabir@gmail.com

Jády Luca MRSZ-Alsóörs +36 30 236-9602

tovább

GENERALI egyházmegyei kötvényszámok

Szerkesztő / 2020-08-04 15:06:34

Kárbejelentési lehetőségek a GENERALI BIZTOSÍTÓNÁL

A GENERALI Biztosítónál elsősorban az internetes bejelentési módot ajánlják.

Ennek menete:  "www.generali.hu" oldal

„Biztosító" leeső menüben az „Online kárbejelentés"-re kell kattintani,

a megnyíló új oldalon: a „Vagyonbiztosítási kárbejelentés" linkre kell kattintani,
ebbe kell beírni a kötvényszámot:

Őrségi Egyházmegye - Kötvényszám: 96390208000238300

Tatai Egyházmegye - Kötvényszám: 96390208000238600

Veszprémi Ref. Egyházmegye - Kötvényszám: 96390208000238700

Mezőföldi Ref. Egyházmegye kötvényszám: 96390208000238200

és a további adatokat.

Aki nem az internetes módot választja, annak a levélcím:
GENERALI BIZTOSÍTÓ
8200 Veszprém, Ady Endre u. 3.

Talán fontos, hogy az oldal használata a Explorer és Firefox böngészőkkel támogatott.

Egyházmegyei biztosítási összekötő: Dusicza Ferenc lp. (30-632-2091) dusicza@gmail.com

tovább

Az Egyházmegyei jelölő közgyűléseket együttesen, mind a hat egyházmegyében, 2020. szeptember 5-én délelőtt tartjuk meg.

Szerkesztő / 2020-07-26 18:10:44

Kedves Szolgatársak!

Alább olvasható a Kerületi Elnökség által megküldött fontos tájékoztató.  Kérem mindenki rögzítse ezeket a naptárába és adja át a világi képviselőknek is!!!

Köszöntéssel: Császár Attila esperes

 

AZ ESPERES-GONDNOKI ÉRTEKEZLET KÖZLEMÉNYE:


Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony!  Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr!

Engedjék meg, hogy az ebben az évben aktuális egyházmegyei, egyházkerületi tisztségviselők, valamint a zsinat tagjainak, tisztségviselőinek választási folyamatával kapcsolatosan rövid tájékoztatást adjunk az időpontokra vonatkozóan.

Az Esperes-Gondnoki Kar, a Somogyi Református Egyházmegye Közgyűlésének javaslatát elfogadva - a még mindig fennálló vírushelyzettel kapcsolatban esetlegesen bekövetkező korlátozásokra való tekintettel - úgy döntött, hogy ha Isten engedi és élünk, a cikluszáró egyházkerületi közgyűlést 2020. szeptember 3-ra hívjuk össze, az egyházmegyei jelölő közgyűléseket pedig, a hat évvel ezelőtt bevált gyakorlat szerint, együttesen, mind a hat egyházmegyében2020. szeptember 5-én délelőtt tartjuk meg.

Bízunk abban, hogy az Úr kegyelme megőriz bennünket a tavaszi korlátozásokhoz hasonló helyzettől, de a környező országok mutatóit látva, az Esperes-Gondnoki Kar egységesen méltányolta a somogyi közgyűlési javaslatot. Ezért azonnal jelezzük a konkrét időpontokat.

A választójogi törvény 46 § (4) szerint "az egyházmegyei közgyűlést megelőzően minden egyházközségben presbiteri gyűlést kell tartani, ahol ismertetni kell a választói eljárás szabályait, a presbitérium ezzel kapcsolatos feladatait."

Kérjük Kedves Szolgatársainkat, hogy a törvényben említett presbiteri gyűlést, az Egyházközség Elnöksége 2020. szeptember 5. előtt legyen szíves összehívni.

Nagytiszteletű asszony és Nagytiszteletű úr életére és szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük.

Erősek vagyunk az Isten kezében!” (2Korinthus 10,4)

Az Esperes-Gondnoki Értekezlet nevében:

Steinbach József püspök

Dr. Huszár Pál főgondnok

 

tovább

Új igehirdetési formátum

Szerkesztő / 2020-07-21 16:37:57

Szabó J. Róbert nagytiszteletű úr, Litér

 

https://www.youtube.com/channel/UCWWB2lhpme9nofyPAm5ubTA

 

 

tovább