Veszprémi Református Egyházmegye

Aktualitások - Rövid hírek

Főoldal / Rövid hírek

Veszprémi és Pozsonyi Egyházmegyék konferenciája Trianonról

Szerkesztő / 2020-02-05 13:24:52

Veszprémi és Pozsonyi Egyházmegyék Lelkésztovábbképzése

2020. Február 23-25. Hévíz

 

Konferencia témája: Trianon

Február 23. vasárnap

17.00-17.45 megérkezés, regisztráció és szállás elfoglalása

18.00 Áhítat, konferencia megnyitása Császár Attila esperes

19.00 Vacsora

Február 24. hétfő

8.30 Reggeli

9.00 Áhítat: Némethné Sz. Tóth Ildikó

10.00 Előadás: Trianon a dunántúli reformátusság szemével Dr. Somogyi Alfréd esperes

11.00 Az előadás megbeszélése

12.00 Ebéd

13.00-17.00 Szabadprogram

17.00 Előadás: Református identitás alakulása Trianon után. Köntös László főjegyző

18.00 Az előadás megbeszélése

19.00 Vacsora

 

Február 25. kedd

8.30 Reggeli

9.00 Áhítat: Péntekné Vizkelety Márta

10.00 Előadás: Trianon és a Magyar Református Egyház létrejötte a Kárpát-medencében

(2009-2020).  Steinbach József püspök

11.00 Az előadás megbeszélése, konferencia zárása

12.00 Ebéd


tovább

Idősek Világnapja a Pap Kovách Gábor Veszprémi Ref. Egyházmegye Idősek Otthonában

Szerkesztő / 2019-10-26 11:59:39

Tisztelettel közöljük egyik kedves Lakónk: Szábó László ünnepi beszédét.

tovább

IMÁDSÁGRA NEVELÉS A KATECHÉZISBEN 2019. OKTÓBER 26.

Szerkesztő / 2019-09-11 14:23:42

IMÁDSÁGRA NEVELÉS A KATECHÉZISBEN

2019. OKTÓBER 26.

Felsőörs,Ref.Közösségi Ház, Szabadság tér 10.

PROGRAM:

9.40-10.00

10.00-10.15

Érkezés, regisztráció

 

Ismerkedés

10.15-11.30

A fokozatos imádságra nevelés módszertana

 

11.30-11.45

Szünet

11.45-12.30

Konkrét ötletek az imádságra neveléshez

 

12.30-13.15

Ebéd

 

13.15-14.30

Konkrét ötletek az imádságra neveléshez

 

14.30-14.45

Szünet

 

14.45-15.15

15.15-15.30

Konkrét ötletek az imádságra neveléshez

Zárás

Hogyan neveljünk imádságra a hittanóra vagy a gyermek-istentisztelet keretein belül? Az alkalom során sok ötletet ki fogunk próbálni. A képzés után a résztvevők megkapják az ismertetett ötletek leírását.

Előadó: Zimányi Noémi, katechetikai szakértő (zimanyi.noemi@reformatus.hu) Református Pedagógiai Intézet

Jelentkezés: október 20-ig Kántorné Pólus Ibolya - polusibolya@gmail.com

Részvételi díj: 2000 Ft (fizetés a helyszínen készpénzben), amely tartalmaz frissítőket és könnyű ebédet!


tovább

NAGY LAJOS gyászjelentése

Szerkesztő / 2019-06-24 14:37:44

NL tovább

Országos eredmények a Csajági Református Iskolából

Szerkesztő / 2019-06-12 17:05:50

MÁJUSI REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS VERSENYEK EREDMÉNYEI A CSAJÁGI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓLA Református Tananyagfejlesztő Csoport országos olvasópályázatot hirdetett a református iskolák 5-6. osztályos tanulói számára. A pályázat célja, hogy a felső tagozatos diákok körében népszerűsítse az érdekes és értékes ifjúsági regényeket, és erősítse az olvasás mint szabadidős tevékenység szerepét.

tovább

Református Templom épül Akarattyán

Szerkesztő / 2019-03-17 23:22:48

 

LELKI HAJLÉK

 

A Balatonakarattyai Református Templom Alapkőletétele

 

2019. március 9-én délelőtt került sor Balatonakarattyán az épülő református templom ünnepélyes alapkőletételére. A már emelkedő falak ölelésében gyülekeztek össze a meghívott vendégek, és a borús idő ellenére is számos érdeklődő a hálaadó istentiszteletre.

templ

Németh Péter lelkész köszöntötte a megjelenteket, a 26. zsoltárt idézve: „Uram, szeretem házadat". Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét a 90. zsoltár alapján: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre", megfogalmazva a lelkileg hajléktalan embernek szóló evangéliumot arról, hogy az Örökkévaló Isten Jézus Krisztusban befogadó, oltalmazó hajlékunkká lett.

Ezután Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese imádságban adott hálát, és kért áldást Isten házára és a helyi gyülekezetre. majd Köntös László, az egyházkerület főjegyzője osztotta meg gondolatait a hallgatósággal arról, hogy jelen korunkban mi a templomépítés értelme. A templom lényege, hogy az az Istennel való találkozás helye, ugyanakkor hitünknek, jövőképünknek, hovatartozásunknak is kifejeződése: hitvallás.

Az alapkőletétel alkalmából köszöntést mondott Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke, Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya polgármestere és Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium államtitkára.

Végül Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkész beszélt az akarattyai templom múltjáról és jelen helyzetéről, majd Bollók Gyula gondnok ismertette a jelenlevőkkel az elhelyezésre kerülő időkapszula tartalmát. Az alapkőletétel alatt a gyülekezet a 392. dicséretet énekelte: „Az egyháznak a Jézus a fundámentoma". Az istentisztelet püspöki áldással és a Himnusz eléneklésével zárult.

Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Tömör István, Balatonkenese polgármestere, Sörédi Györgyné és Kürthy Lajos volt polgármesterek, a balatonakarattyai és a kenesei Képviselőtestület tagjai, Latorczai János, a KDNP Veszprém megyei elnöke, Szabó György mérnök, a templom tervezője, a kivitelező Vemévszer képviselői, Németh Gyula nyugalmazott esperes, a gyülekezet volt lelkésze, presbiterek és a közösség állandó és nyaraló tagjai és Balatonkarattya polgárai.

Az ünneplőket ezután a templomtelekkel szembeni Szépkilátás étteremben látta vendégül a házigazda egyházközség.


tovább

SOKSZÍNŰ VALLÁS - ÖSSZEKAPASZKODVA ISTENNEL

Szerkesztő / 2019-03-03 22:30:25

NÉZZÜK EGYÜTT!

https://www.mediaklikk.hu/video/a-sokszinu-vallas-osszekapaszkodva-istennel-dani/

Egyházmegyénk egyik lelkészcsaládjának történetébe pillant bele az értő tévés riporter. Az egyszerű szavak, emberi sorsok, a család megtartó ereje és Isten kibeszélhetetllen kegyelme mutatkozik meg a képernyőn. A fenti linkre kattintva nézhetjük meg a megindító, hitet ébresztő filmecskét. Köszönjük az Alkotóknak és köszönjük a Wessetzky családnak a bizonyságtételt Isten gondoskodó, megmentő szeretetéről.


 

tovább

A zsoltáros esti sétája Várpalotán

Szerkesztő / 2018-11-16 11:38:08

tovább

Debreceni orgonaművészek koncertje a Tihanyi Bencés Apátság Templomában 2018. október 27-én

Szerkesztő / 2018-10-13 14:26:47

A Veszprémi Református Egyházmegye Orgonalapjának és a Tihanyi Bencés Apátságnak közös szervezésében, 2018. október 27-én du. 16 órai kezdettel adnak hangversenyt:

CSORBA GERGŐ és SÁROSI DÁNIEL

debreceni orgonaművészek

 

tovább