Veszprémi Református Egyházmegye

Aktualitások - Rövid hírek

Főoldal / Rövid hírek

Pécsely jótékonysági koncert

Szerkesztő / 2020-07-01 09:13:01

tovább

Képernyős istentiszteletek elérhetőségei

Szerkesztő / 2020-05-03 12:08:27

Kedves Olvasók!

Megpróbált bennünket a Mindenható , mert az ismert körülmények következtében istentiszteleti helyeink nem látogathatóak csoportosan, gyülekezetben, tehát használni kell azokat a technika adta lehetőségeket, amelyeken az istentiszteleti szolgálat, az Ige hirdetése megvalósulhat, némi technikai segítséggel.

Ezért a Veszprémi Református Egyházmegye honlapján is igyekszünk közreadni azokat az internetes elérhetőségeket ("linkeket") amelyekre aztán csak rákattintva tagjai lehetünk egy-egy igehirdetés igehallgató gyülekezetének.

Nézzük együtt  a felvételeket ebben a határokat nem ismerő közösségben!

https://www.youtube.com/watch?v=xgp_06ypp9E

https://www.youtube.com/watch?v=mV_9936PSBQ

 

 

 

tovább

Olvassunk együtt OTTHON!

Szerkesztő / 2020-03-20 14:28:54

Kedves Testvérek,

Kedves Szolgatársak az Úr Jézus Krisztusban!

 

Minden örömünkben és bajunkban nagy családként élünk együtt a dunántúli reformátusság közösségében. Ezekben a nehéz időkben szeretnénk testvéri, családi összetartozásunkat még inkább megélni. Imádkozunk egymásért, odafigyelünk egymásra, segítjük, támogatjuk, erősítjük egymást.

A Dunántúli Református Egyházkerület vezetése nemcsak hivatalból, hanem őszinte és féltő szeretettel fejezi ki pásztori odafigyelését az egyházkerületben szolgáló lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, gyülekezeti tagok felé, valamint minden intézményünk teljes közössége felé.

Köszönünk minden helytállást, odaadó szolgálatot! Kérjük, bármi konkrét segítségre van szükség, jelezzék azt, a szolgálati út betartásával, felénk! Tudunk a perselypénzek kimaradása okozta nehézségről is.

Keressük a megoldást, nyilván országos egyeztetéssel. Hordozzuk egymás terhét és tartsuk meg egymást a reménységben, amelyre a feltámadott, megváltó Jézus Krisztusba vetett hitünk felhatalmaz bennünket!

Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy minden nehézségünk ellenére nekünk is meg kell mutatnunk azt, hogy segítünk másokon.

Ennek szép és konkrét példája lehetne, ha valamelyik dunántúli kórház számára közös gyűjtést szerveznénk egy lélegeztetőgép megvásárlásához; vagy más módon fejeznénk ki segítő szolgálatunkat, nemcsak egymás felé, hanem „kifelé” is. Ez egy fontos és szent indulat, amelyről mielőbb egyeztetünk, minden szükséges szinten, és úgy adunk arról tájékoztatást.

Könyörögjünk az Úrhoz, és maradjunk meg a reménységünkben, a bizonyosságunkban! „Erősek vagyunk az Isten kezében!” (2Korinthus 10,4)

Áldáskívánással,

a Dunántúli Református Egyházkerület vezetősége nevében,

Steinbach József püspök

tovább

Veszprémi és Pozsonyi Egyházmegyék konferenciája Trianonról

Szerkesztő / 2020-02-05 13:24:52

Veszprémi és Pozsonyi Egyházmegyék Lelkésztovábbképzése

2020. Február 23-25. Hévíz

 

Konferencia témája: Trianon

Február 23. vasárnap

17.00-17.45 megérkezés, regisztráció és szállás elfoglalása

18.00 Áhítat, konferencia megnyitása Császár Attila esperes

19.00 Vacsora

Február 24. hétfő

8.30 Reggeli

9.00 Áhítat: Némethné Sz. Tóth Ildikó

10.00 Előadás: Trianon a dunántúli reformátusság szemével Dr. Somogyi Alfréd esperes

11.00 Az előadás megbeszélése

12.00 Ebéd

13.00-17.00 Szabadprogram

17.00 Előadás: Református identitás alakulása Trianon után. Köntös László főjegyző

18.00 Az előadás megbeszélése

19.00 Vacsora

 

Február 25. kedd

8.30 Reggeli

9.00 Áhítat: Péntekné Vizkelety Márta

10.00 Előadás: Trianon és a Magyar Református Egyház létrejötte a Kárpát-medencében

(2009-2020).  Steinbach József püspök

11.00 Az előadás megbeszélése, konferencia zárása

12.00 Ebéd


tovább

Idősek Világnapja a Pap Kovách Gábor Veszprémi Ref. Egyházmegye Idősek Otthonában

Szerkesztő / 2019-10-26 11:59:39

Tisztelettel közöljük egyik kedves Lakónk: Szábó László ünnepi beszédét.

tovább

IMÁDSÁGRA NEVELÉS A KATECHÉZISBEN 2019. OKTÓBER 26.

Szerkesztő / 2019-09-11 14:23:42

IMÁDSÁGRA NEVELÉS A KATECHÉZISBEN

2019. OKTÓBER 26.

Felsőörs,Ref.Közösségi Ház, Szabadság tér 10.

PROGRAM:

9.40-10.00

10.00-10.15

Érkezés, regisztráció

 

Ismerkedés

10.15-11.30

A fokozatos imádságra nevelés módszertana

 

11.30-11.45

Szünet

11.45-12.30

Konkrét ötletek az imádságra neveléshez

 

12.30-13.15

Ebéd

 

13.15-14.30

Konkrét ötletek az imádságra neveléshez

 

14.30-14.45

Szünet

 

14.45-15.15

15.15-15.30

Konkrét ötletek az imádságra neveléshez

Zárás

Hogyan neveljünk imádságra a hittanóra vagy a gyermek-istentisztelet keretein belül? Az alkalom során sok ötletet ki fogunk próbálni. A képzés után a résztvevők megkapják az ismertetett ötletek leírását.

Előadó: Zimányi Noémi, katechetikai szakértő (zimanyi.noemi@reformatus.hu) Református Pedagógiai Intézet

Jelentkezés: október 20-ig Kántorné Pólus Ibolya - polusibolya@gmail.com

Részvételi díj: 2000 Ft (fizetés a helyszínen készpénzben), amely tartalmaz frissítőket és könnyű ebédet!


tovább

NAGY LAJOS gyászjelentése

Szerkesztő / 2019-06-24 14:37:44

NL tovább

Országos eredmények a Csajági Református Iskolából

Szerkesztő / 2019-06-12 17:05:50

MÁJUSI REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS VERSENYEK EREDMÉNYEI A CSAJÁGI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓLA Református Tananyagfejlesztő Csoport országos olvasópályázatot hirdetett a református iskolák 5-6. osztályos tanulói számára. A pályázat célja, hogy a felső tagozatos diákok körében népszerűsítse az érdekes és értékes ifjúsági regényeket, és erősítse az olvasás mint szabadidős tevékenység szerepét.

tovább

Református Templom épül Akarattyán

Szerkesztő / 2019-03-17 23:22:48

 

LELKI HAJLÉK

 

A Balatonakarattyai Református Templom Alapkőletétele

 

2019. március 9-én délelőtt került sor Balatonakarattyán az épülő református templom ünnepélyes alapkőletételére. A már emelkedő falak ölelésében gyülekeztek össze a meghívott vendégek, és a borús idő ellenére is számos érdeklődő a hálaadó istentiszteletre.

templ

Németh Péter lelkész köszöntötte a megjelenteket, a 26. zsoltárt idézve: „Uram, szeretem házadat". Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét a 90. zsoltár alapján: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre", megfogalmazva a lelkileg hajléktalan embernek szóló evangéliumot arról, hogy az Örökkévaló Isten Jézus Krisztusban befogadó, oltalmazó hajlékunkká lett.

Ezután Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese imádságban adott hálát, és kért áldást Isten házára és a helyi gyülekezetre. majd Köntös László, az egyházkerület főjegyzője osztotta meg gondolatait a hallgatósággal arról, hogy jelen korunkban mi a templomépítés értelme. A templom lényege, hogy az az Istennel való találkozás helye, ugyanakkor hitünknek, jövőképünknek, hovatartozásunknak is kifejeződése: hitvallás.

Az alapkőletétel alkalmából köszöntést mondott Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke, Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya polgármestere és Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium államtitkára.

Végül Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkész beszélt az akarattyai templom múltjáról és jelen helyzetéről, majd Bollók Gyula gondnok ismertette a jelenlevőkkel az elhelyezésre kerülő időkapszula tartalmát. Az alapkőletétel alatt a gyülekezet a 392. dicséretet énekelte: „Az egyháznak a Jézus a fundámentoma". Az istentisztelet püspöki áldással és a Himnusz eléneklésével zárult.

Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Tömör István, Balatonkenese polgármestere, Sörédi Györgyné és Kürthy Lajos volt polgármesterek, a balatonakarattyai és a kenesei Képviselőtestület tagjai, Latorczai János, a KDNP Veszprém megyei elnöke, Szabó György mérnök, a templom tervezője, a kivitelező Vemévszer képviselői, Németh Gyula nyugalmazott esperes, a gyülekezet volt lelkésze, presbiterek és a közösség állandó és nyaraló tagjai és Balatonkarattya polgárai.

Az ünneplőket ezután a templomtelekkel szembeni Szépkilátás étteremben látta vendégül a házigazda egyházközség.


tovább