Veszprémi Református Egyházmegye

Szabó J. Róbert esperes körlevele

2021-01-01 21:32:54 / Szerkesztő

Szabó J. Róbert
esperes-lelkipásztor első körlevele.

Szeretett Szolgatársaim!


1. ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS
Szeretnék csatlakozni az ő és Kohn Zsolt testvérünk köszöntéséhez, és én is kívánok mindnyájatoknak Isten kegyelmében gazdag új évet, és kívánom Nektek, hogy mind személyes életetekben, mind gyülekezetetekben végzett szolgálatotokban tapasztaljátok meg az Ő erejét és gondoskodó szeretetét!

2. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném mindnyájatoknak megköszönni, hogy presbitereitekkel együtt támogattátok jelölésemet és espressé választásomat! Az egyházmegyei tisztségekbe megválasztott testvéreinkkel együtt, igyekszünk az előttünk álló ciklusban Isten dicsőségét és egyházmegyei közösségünk javát szolgálni! Egyben kérlek, benneteket, hogy imádságaitokban hordozzátok közös szolgálatunkat, ahogyan mi is imádkozni fogunk értetek!

3. GRATULÁCIÓK ÉS KÖSZÖNET
Mindenekelőtt szeretném egyházmegyénk egész közössége nevében megköszönni Császár Attila esperes úr elmúlt hat évi szolgálatát, minden értünk végzett fáradozását! Kívánunk Neked nagyon jó egészséget és sok örömet minden további szolgálatodban és személyes életedben! Természetesen továbbra is számítunk Rád, Esperes Úr, tapasztalatodra, segítségedre és közöttünk végzett szolgálatodra!

Szeretnék gratulálni Bollók Gyula egyházmegyei gondnok úrnak, Dr. Kálmán Csaba főjegyző úrnak, és mindazoknak, akik az egyházmegyei tisztségre megválasztást nyertek! Köszönöm, hogy elvállaltátok a többlet szolgálatot, és előre köszönöm támogatásotokat is, és azt, hogy együtt szolgálhatunk az előttünk álló ciklusban!

4. HIVATALI VÁLTOZÁSOK, EGYÉB ÜGYEK
4.1. Kérlek benneteket, hogy hivatali ügyekben mostantól az esperes.liter@gmail.com címre írjatok. (Azt az email címet, amit eddig ismertetek, szeretném továbbra is gyülekezeti és személyes levelezésemre fenntartani.) Telefonszámom egyelőre nem változik, azon elértek és rendelkezésetekre állok.

4.2. Az Esperesi Hivatal átadás-átvétele hamarosan megtörténik majd, attól kezdve itt, Litéren lesz az Esperesi Hivatal, aminek címe:  8196 Litér, Dózsa György utca 47. Egy új ciklus kezdetén, az egyházmegyei tisztségekben történt változások miatt, most nehézkesebb az indulás. Idő kell ahhoz, amíg minden területen megtörténik az átállás. Ezért szíves türelmeteket és megértéseteket kérem!

4.3. Január 8-án lesz az első esperes-gondnoki értekezlet, amelyen az előttünk álló első félév fő feladatait és időpontjait fogjuk megbeszélni. Az egyházkerületi alakuló közgyűlés időpontját január 29. 15 órára tervezi kerületünk vezetése. Az egyházmegyei közösségünket érintő programokról, időpontokról, dolgokról majd tájékoztatni szeretnélek benneteket.

5. ZÁRSZÓ
Terveim szerint szeretnék majd ilyen espresi körleveleket írni a számotokra. Nem azért, hogy terheljelek benneteket vagy azért, hogy az időtöket raboljam. Egyszerűen azért, mert szeretném, ha mindannyian képben lennétek egyházmegyénk életével kapcsolatban. Különösen most, amikor személyes találkozásaink még nem lehetségesek.

A mielőbbi találkozás és viszontlátás reményében búcsúzom Tőletek!
Jó egészséget kívánok Nektek!

Testvéri szeretettel,

aláírásom.png
Szabó J. Róbert
esperes-lelkipásztor