Magyaralmási Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Gyermek-istentisztelet 2020. március 22.

Polgár Tibor / 2020-03-22 13:10:48

 

Áldás, békesség Gyerekek!

 

Ez az első vasárnap, hogy nem találkozhatunk személyesen, de azért mára is van üzenete Istennek a számunkra!

 

Olvassuk el Isten igéjét a Bibliából, az Efézusi levélből:

 

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.”

 

Úgy gondolom, hogy mindannyiunk lába megremeg, ha halljuk a tévéből, rádióból a híreket, milyen nagy bajban vannak Európában, a mi földrészünkön, és szerte a világon az emberek. Kérdések vetődnek fel bennünk, mi van, ha mi is megbetegszünk? Mi van, ha a mi nagymamánk, nagypapánk is beteg lesz, esetleg meghal? Szinte elgyengülünk, ha a halottak magas számát halljuk. De tudjátok, mi Isten válasza? Az, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Nem tudjuk, honnan van ez a vírus, bár a tudósok biztosan keresik a választ, és vannak is feltevéseik, mindenesetre nevezhetjük ellenségnek. Olyan ellenség, aki sokkal erősebb, mint mi, kicsinek és gyengének érezzük magunkat. De Pál apostol azt mondja ebben az igében, hogy Istennek hatalmas ereje van, és bízhatunk benne, hogy ezt a hatalmas erőt értünk meg is fogja mozgatni. De akkor mit tegyünk, hogy ne féljünk?

 

„Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért…”

tovább

Tájékoztató 2020. március 22-én

Polgár Tibor / 2020-03-22 04:46:36

 

 

Kedves Testvéreink!

 

Őszintén reméljük, hogy a koronavírus járvány megszűnése után mindannyian újra találkozunk majd itt Isten hajlékában és együtt adunk hálát az Úrnak!

 

Nekünk már most hiányzik a gyülekezetünk! Énekkar, óvodai hittan, imaközösség, bibliaóra, hittanórák, konfirmációi előkészítők, ifjúsági alkalom, gyermek-istentisztelet és a vasárnapi istentiszteletünk. Nem tarthatunk alkalmakat és egy darabig most ez így lesz mindannyiunk érdekében. Azt kérjük minden kedves Testvérünktől, hogy ha tehetjük, maradjunk otthon mi is! Hiszen tudjuk, hogy az óvintézkedések következetes betartásával életeket menthetünk!

 

Személyesen nem tudunk találkozni templomunkban, de otthon mindannyian egy szívvel és egy lélekkel imádkozhatunk, és kérünk is mindenkit, hogy imádkozzunk egymásért, gyülekezetünkért, Magyaralmásért, de a Hazánkért és mindazokért is, akik szerte a világon küzdenek a betegséggel, mert megfertőződtek és azokért is, akik értük fáradoznak!

 

Egy ideig nem tarthatjuk meg alkalmainkat, de otthon naponta olvashatunk Igét és imádkozhatunk!

 

Hálásak vagyunk Istennek a gyülekezetünkért! Örülünk, hogy ennek a közösségnek, nagy családnak a tagjai lehetünk mi is. De természetesen aggódás, bizonytalanság és félelem is van bennünk most a koronavírus terjedése miatt, melynek sajnos már hazánkban is vannak halálos áldozatai.

 

Mivel jól ismerjük és szeretjük egymást, természetes, hogy féltjük is egymást. Reméljük, hogy a szigorú szabályokat betartva sikerül elkerülnünk a tragédiát! Különösen is imádkozzunk, hordozzuk imádságban idősebb Testvéreinket, és ajánljuk fel nekik segítségünket, senki ne maradjon úgy egyedül, hogy nincs aki bevásárolna neki, vagy kiváltaná a szükséges gyógyszereket!

 

Most egy korábbi istentiszteletet, énekekkel, verssel, bizonyságtétellel, igehirdetéssel (A tékozló fiú történetéről) osztunk meg bátorításul és ajánlunk szeretettel a Testvérek figyelmébe, ami 2016. november 20-án hangzott el itt Magyaralmáson. Kérjük a Testvéreket, hogy osszuk meg egymással ezt a levelet és ezt a felvételt, hogy minél többen együtt lehessünk most így is Lélekben, közösségben Istennel és egymással!

 

Előre is köszönjük, hogy ebben a nehéz időszakban jobban figyelünk egymásra!

 

Krisztusban szeretettel:

 

Polgár Tibor lelkipásztor és Kovács Péter gondnok

 

Ha bármiben, bárkinek tudunk segíteni,

kérjük, hogy jelezzék felénk a Testvérek!

tovább

Koronavírus: krízisalapot hozott létre az MRSZ

Polgár Tibor / 2020-03-21 06:29:28

 

A koronavírus miatti válsághelyzetnek már most vannak súlyos gazdasági következményei, ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést hirdet. Az „Összefogás az újrakezdésért” elnevezéssel létrehozott krízisalap a járványhelyzet következtében kialakuló nehéz élethelyzetekben szeretne segítséget nyújtani a rászorulóknak.

 

tovább

Pásztori levél a dunántúli reformátusoknak

Polgár Tibor / 2020-03-20 19:24:43

 

Kedves Testvérek, Kedves Szolgatársak az Úr Jézus Krisztusban!

 

Minden örömünkben és bajunkban nagy családként élünk együtt a dunántúli reformátusság közösségében.

 

Ezekben a nehéz időkben szeretnénk testvéri, családi összetartozásunkat még inkább megélni. Imádkozunk egymásért, odafigyelünk egymásra, segítjük, támogatjuk, erősítjük egymást.

 

A Dunántúli Református Egyházkerület vezetése nemcsak hivatalból, hanem őszinte és féltő szeretettel fejezi ki pásztori odafigyelését az egyházkerületben szolgáló lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, gyülekezeti tagok felé, valamint minden intézményünk teljes közössége felé.

 

Köszönünk minden helytállást, odaadó szolgálatot!

 

Kérjük, bármi konkrét segítségre van szükség, jelezzék azt, a szolgálati út betartásával, felénk!

 

Tudunk a perselypénzek kimaradása okozta nehézségről is. Keressük a megoldást, nyilván országos egyeztetéssel.

 

Hordozzuk egymás terhét és tartsuk meg egymást a reménységben, amelyre a feltámadott, megváltó Jézus Krisztusba vetett hitünk felhatalmaz bennünket!

tovább

Védett szabadság - Végh Tamás lelkipásztor gondolatai az önkéntes karanténból

Polgár Tibor / 2020-03-20 03:38:27

 

 

 

„Aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak” – idézi Jakab apostolt Végh Tamás. A nyugalmazott lelkipásztor önként vállalta a karantént feleségével fóti otthonukban. A videóban elmeséli, milyen örömöket talál a „védett szabadságban”, amelyre gyermekei kérték. Végh Tamás azt mondja: aki komolyan veszi Isten igéjét, annak a súlyos terhek is a javára szolgálnak.

 

tovább

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat - A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének március 16-i közleménye

Polgár Tibor / 2020-03-17 06:50:49

 

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

 

Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok! (Péter első levele 4. fejezet 7. vers)

 

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

 

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

 

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

 

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

 

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

 

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk.

 

Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk. Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

tovább

Ökumenikus Esték Magyaralmáson

Polgár Tibor / 2020-01-24 16:57:29

 

 

tovább

Karácsonyi köszöntő, ünnepi alkalmaink

Polgár Tibor / 2019-12-20 21:38:54

 

 

tovább

Tátra, te csodaszép!

Polgár Tibor / 2019-11-26 05:20:11

 

 

2019 augusztusában újra nagy kihívás elé nézett gyülekezetünk lelkes túrázó csapata. Néhányan már régóta kirándulunk együtt, sok szép hazai hegycsúcsot megmásztunk, hisz egy ideje együtt csináljuk a kéktúrát is. Mégis, minden évben egyszer egy igazán nagy célt is kitűzünk magunk elé: megmásszuk a Magas-Tátrát!

 

Bizony, ez az idei valakinek már a negyedik csúcsa volt, néhányunknak a harmadik, és bizony olyanok is voltak, akiknek ez volt az első kísérletük. Azok, akiknek már korábban sikerült teljesíteni a nem kis erőt és odaszánást kívánó korábbi túrákat, riogató történeteket meséltek feltört lábakról, sajgó izmokról, de csodálatos látványról, tengerszemekről, hegycsúcsra alá szálló felhőkről is. Olyan dolgokról, amiket emberi értelem el se tud képzelni, fénykép vissza nem tud adni, még a szemünk is korlátozva képes csak befogadni.

 

Nem csoda hát, hogy sikerült fellelkesíteni több embert, mint valaha, és bátran vágtunk neki a Kis-Viszókának, hogy lássuk, érezzük, tapintsuk azt a csodát, amit csak azoknak készített az Isten, akik a közel 2500 méteres csúcsra felmásznak.

 

Alázattal bevallom, hogy én nagyon féltem. Én mindig félek. Hogyne félnék, hisz tériszonyom van. Még emlékszem a Krivánra, az első megmászott csúcsra. Hogy minden kidőlt fánál megálltam levegőhöz jutni… Volt sziklamászás, kerestem-kutattam hol tudnék megkapaszkodni, hová feszíthetném neki a lábam. És nincs mentőháló. Emlékszem a három napig tartó iszonyatos izomlázra, de emlékszem arra is, hogy mennyit nevettünk, mennyit beszélgettünk. Emlékszem a támogató erős kezekre, a biztató szavakra, hogy senkit nem hagytunk el. De ott volt bennem az az érzés is, amikor felértem. A kereszt, aminek a tövében megkapaszkodtam. Az imák, a megharcolt lépések feletti győzelem érzése. A látvány, amitől tátva maradt a szám. Az a megfoghatatlan győzelem-érzés, hogy látod, meg tudod csinálni! Több van benned, mint gondolod. Az Isten közel van érzése.

tovább