Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

„Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr…” - Ige mellett március 15.

Imre Enikő / 2020-03-16 16:26:33

(Példabeszédek 16) A Példabeszédek könyve fejezeteinek önálló kétsorosai gyakran felfűzhetők egy-egy témára. Számos esetben találunk olyan fejezeteket is, ahol egymás után több kétsoros egy egységet képez. ISTEN SZUVERENITÁSÁRÓL SZÓL A 16. FEJEZET ELSŐ SZAKASZA (16,1-6).

 

- 1. Az ember, Isten előre elrendelt világában él! Ez a rendelés tökéletes, megfelelő, üdvösséges (4). Éppen ez a hívő nép bizonyossága: bár sok minden érthetetlennek tűnik, hitben látjuk, hogy nem az. Isten elrendelte a bűnöst is a veszedelem napjára (4), hacsak a bűnös meg nem tér, mert szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, istenfélelemmel (6). Ez a jóvátétel: Jézus Krisztus. Van kegyelem. De a kegyelmet megragadni is kegyelem. Isten rendelése nem felfogható, de ez az egyetlen megtartó rend.

 

- 2. Az ember tervezgethet, de Isten rendeli ki, hogy végül is mi szólaljon meg, mi kapjon hangsúlyt, mi történjen. Az ember az értelmével tervez, mindent ésszel akar felérni, mindent értelmesen ki akar számolni; stratégiákat gyárt, hogy honnan hová, milyen eszközökkel akar eljutni. Az ember tervezi a jövőjét... De sok minden másként lesz. Az ember tervez, de Isten rendel, dönt: örök rendje szerint (1).

 

- 3. Az ember helyesnek tarthatja a maga útját, minden lépését megmagyarázhatja, igazát bizonygathatja, jogi kreativitással alátámaszthatja; de az Úr megvizsgál, ismer, lát, tud mindenedről (2). Értelemmel is beláthatjuk: jaj nekünk! Egyedül Isten tökéletes! Egyedül Isten rendje helyes.

 

- 4. Boldog az az ember - március 15-én így mondjuk: boldog az a nép - amelyik felfedezhette Isten rendelésének szépségét és igazságát, és engedelmes hűséggel ahhoz igazodhat, még akkor is, ha az értelmével, az adott pillanatban nem is mindent ért (János 13,7). Aki Istenre hagyatkozva él, az Úr megtartó kegyelmére hagyatkozva cselekszik, minden felfuvalkodás nélkül (4), azt az Úr megtartja, annak szándékait, üdvözítő rendjében teljesíti (3).

 

Steinbach József


tovább

Egy nevezetes nap emlékei - Kamarakiállítás Egyházkerületünk Tudományos Gyüjteményeinek Könyvtárában

Imre Enikő / 2020-03-16 16:23:21

Kamarakiállítás nyílt a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtárában. A kiállítás egykorú dokumentumokat is felvonultatva emléket állít a forradalomnak és szabadságharcnak, s bemutatja, hogyan maradt meg az emlékezetben 1848. március 15. és a szabadságharc.


 

A kiállításon látható a fenti kép, amelyen Bocsor Istvánnak, a Pápai Református Kollégium történelemtanárának híres, ma is megindító mondata olvasható, amellyel harcba küldte diákjait.

" Emlékezz az ősidőkre, gondold csak át az előző nemzedékek éveit!" (5 Mózes 32,7.)


tovább

Online református istentiszteletek

Imre Enikő / 2020-03-16 16:14:22

A járvány miatt nem jutott el református istentiszteletre? Válasszon gyülekezeteink internetes közvetítései közül. A listát folyamatosan frissítjük. Közvetítése nem szerepel a listában? Küldje el a kommunikacio@reformatus.hu e-mail címre. Köszönjük!


tovább

Indul a digitális oktatás a református iskolákban

Imre Enikő / 2020-03-16 16:04:24

Hétfőtől bezárnak az iskolák, a kormány tantermen kívüli digitális oktatást rendelt el a koronavírus-járvány miatt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan tanítsanak a pedagógusok? Mit kérnek majd számon a gyermekektől? Mi lesz a hittanoktatással? Az általunk összegyűjtött legfontosabb kérdéseket Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetője, a pénteken létrehozott oktatásért felelős koronavírus-akciócsoport református tagja válaszolja meg.

 

 

Részletek a tovább mögött!!!

tovább

Későbbre halasztjuk a májusi Egységnapot!!!!

Imre Enikő / 2020-03-16 16:00:40

A vírus-veszélyhelyzet miatt Erdélyben is elhalasztják a tavaszra tervezett programokat, így a május 22-23-ra kitűzött marosvásárhelyi egységnapi rendezvényeket is.

 

 

Részletek a tovább mögött!!!!!

tovább

FELHÍVÁS: Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat - MRE Zsinat Elnökségének közleménye

Imre Enikő / 2020-03-16 15:56:36

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

 

 

Részletek a tovább mögött!!!!

tovább

Imádságok a koronavírus idején

Imre Enikő / 2020-03-12 09:12:48

 

tovább

Imafelhívás a koronavírus kapcsán - Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége

Imre Enikő / 2020-03-12 09:01:48

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége március 9-i ülésén úgy határozott, hogy a koronavírus kapcsán nem ad ki nyilatkozatot, hanem az alábbi Imafelhívást teszi közzé.

 

Imafelhívás a koronavírus kapcsán„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" (Mt 14,27)A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége a koronavírus kapcsán imafelhívásra buzdítja a tagegyházak híveit: Jézus jelenléte arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, Őt hívjuk segítségül.Imádkozzunk az orvosok és ápolók szolgálatáért; felelős vezetőinkért, hogy felülről kapjanak erőt és bölcsességet minden döntésükben.Imádkozzunk népünk fegyelmezettségéért, hogy elfogadják és betartsák a hatóságok rendelkezéseit.Imádkozzunk Európáért, az egész világért és a megbetegedettekért.Böjt időszakában a húsvétra, a feltámadott Úrra tekintő megtartó reménység lelkülete járjon át bennünket mindennap.Jézus mondja: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!"

 

tovább