Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

MEGHÍVÓ a Magyar Református Presbiteri Szövetség 15. Országos Presbiteri Konferenciájára

Polgár Tibor / 2017-07-26 15:29:54

 

 

MEGHÍVÓ

 

a Magyar Református Presbiteri Szövetség

15. Országos Presbiteri Konferenciájára

 

A konferencia témája: „Reformáció a trianoni határokon kívül”

 

A konferencia alapígéje: „…hiteteknek az egész világon híre van” (Róma 1,8b)

 

Helyszín: Pápai Református Teológiai Akadémia díszterme,

Pápa, Március 15. tér 13. III. em.

 

Időpont: 2017. augusztus 18-20.

tovább

HATÁRTALANUL JÓ KIRÁNDULÁS KÁRPÁTALJÁN

Polgár Tibor / 2017-07-25 07:01:06

 

 

A 2016-2017-es tanév sem múlhat el anélkül, hogy a Talentum Református Általános Iskola hetedikes diákjai ne látogatnának el határon túl lévő magyarlakta területekre. A Nemzeti Erőforrások Minisztériuma által támogatott „HATÁRTALANUL!” program keretében immár harmadszor juthattunk ki a külhoni területekre. Ez évi úti célunk Kárpátalja volt. Milyen fájóan szomorú arról beszélni, hogy a határon túlra utazunk, hiszen magyarokhoz megyünk, hazalátogatunk! Nem véletlenül választottuk kirándulásunk címéül: HAZÁRA TALÁLTAM. Célunk már évek óta az, hogy kézzel fogható közelségbe hozzuk diákjainknak a történelem, irodalom, földrajz, ének és művészettörténet órán tanultakat. Élményeket szeretnénk adni, amikor Huszt váránál közösen szavalunk, és kutatunk „lebegő rémalak” után, amikor felkapaszkodunk a Vereckei – hágóra, hogy a látvány bennünket is éppúgy rabul ejtsen, mint őseinket, akik a szent bércen pihentek meg. De még az élményeknél is sokkal fontosabb számunkra, hogy átéljük az összetartozás érzését, azt, hogy hiába múlt el 197 év, mi még most is ezer szállal kötődünk egymáshoz. Nyelvünk, kultúránk és történelmünk nyújtotta poros kapcsolódási pontjainkat szeretnénk felfrissíteni, élővé és elevenné tenni a hetedikeseink számára. Határainkon túl lévő testvér gyülekezeteinkkel is erősíteni kívánjuk a kapcsolatot.

tovább

A presbiter és gyülekezete (második rész)

Polgár Tibor / 2017-07-18 21:18:57


Egyházunk tisztújításához, az idei presbiterválasztáshoz szeretnék néhány gondolattal hozzájárulni. A jól ismert igehelyek adnak ugyan támpontokat azzal kapcsolatosan, hogy milyen legyen a jó presbiter, ezeket azonban bizonyára már kívülről fújjuk.

 

Péter és Pál apostolok a leveleikben felsorolják, hogy a „közösség vénei” legyenek feddhetetlenek, nem kicsapongóak, akik példaértékű életvezetéssel járnak elöl és gyermekeiket is ezek szellemében nevelik. Szolgálataikat önkéntesen vállalják, se a kényszer, se a nyereségvágy ne vezérelje őket.

 

Ezek mellett az útbaigazítások mellett azonban sokkal szélesebb körű meghatározását kapjuk a presbiteri tisztségnek, ha annak a lelkületnek eredünk a nyomába, amely mondjuk Pál apostolt meghatározta a gyülekezetei irányába. Végigolvasva a Cselekedetek könyvét és Pál tizenhárom levelét, számtalan megnyilvánulását találjuk annak, hogy Pál mit érzett a közösségek és az azokban élő hittestvérek iránt. Az alábbi összegzést részint ajánlom tehát megfontolásul gyülekezeti tagoknak, akik felelős választásra készülnek ősszel, részint pedig presbiter vagy akár leendő presbiter testvéreknek, akik nyitottak egy újfajta önvizsgálatban elmélyülni Jézus Krisztus Urunk segítségét kérve.

tovább

Pótfelvételi Pápára

Polgár Tibor / 2017-07-15 07:44:06

 

Felvételt hirdet szakjaira a Pápai Református Teológiai Akadémia a 2017/2018-as tanévre.

 

Felvételt hirdetnek református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakra.

 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 19.

 

Pótfelvételt hirdetnek református teológia osztatlan mesterképzési szakra, katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra.

 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 19.

 

Részletek az akadémia honlapján olvashatóak.

tovább

Ismét lehet jelentkezni az Útravaló ösztöndíjprogramra

Polgár Tibor / 2017-07-14 10:15:14

 

Már lehet jelentkezni a hátrányos helyzetű, köztük a roma diákok iskolai előmenetelét segítő Útravaló ösztöndíjprogram idei pályázataira. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár július 4-én Budapesten ismertette a középiskola elvégzését, valamint az érettségi megszerzését támogató, ösztönző kiírásokat, amelyekre szeptember 15-éig várják a jelentkezéseket.

 

Az Út a középiskolába kiírásra 7. és 8. osztályos, míg az Út az érettségihez pályázatra középiskolás fiatalok jelentkezhetnek, ha megfelelnek a feltételeknek. A két, most meghirdetett pályázatra 1,6 milliárd forintos uniós forrás áll rendelkezésre. Ebből összesen csaknem 9-10 ezer diák kaphat – a tanulmányi eredménytől függően – 7-14 ezer, illetve 8-15 ezer forintos havi támogatást 10 hónapig, a tanulók felkészülését pedig mentorok segítik.

tovább

"Hazatérés" - Beszámoló a magyaralmási gyülekezet napközis táboráról

Polgár Tibor / 2017-07-13 07:35:44

 

 

Teológiai tanulmányaim miatt a múlt évben nem volt alkalmam részt venni gyülekezetünk gyerekhetén. Ezért elhatároztam, hogy ha az Úr is akarja, akkor megpróbálom a vizsgaidőszakomat úgy összeállítani, hogy itt tudjak lenni. És hála Istennek sikerült ezt megvalósítani...

 

Hétfőn délután szent izgalommal beszélgettünk Nagytiszteletű asszonnyal és Tiszteletes úrral, hogy vajon hány gyermek jön, milyen idő lesz a héten, hogyan áld meg bennünket az Úr. Így visszatekintve azt mondhatom: mindennél jobban áldottak voltunk. Közel 60 gyerek fordult meg az egy hét alatt, az időnk remek volt, és Isten nem fukarkodott áldásaival. A gyermekek mosolya, a sok kacagás, a közös éneklés, a tanítások és beszélgetések a hét végére azt erősítették bennem, hogy "Igen! Hazaértem! Itthon vagyok ITTHON!" Hiszem, hogy nem csupán a gyermekeknek adott nagyon sokat ez a tábor: nekünk felnőtteknek, segítőknek, akik együtt voltunk. Együtt örvendeztünk a sorversenyeknél, együtt játszottunk a gyerekekkel. Hiszem, hogy erősítette közösségünket ez a tábor, és közelebb hozott bennünket egymáshoz az Úr!

tovább

Élő népművészet

Polgár Tibor / 2017-07-11 11:13:27

 

Tipikusan protestáns és hagyományosan népi motívumokra épülő kézműves alkotásokból nyílt kiállítás a székesfehérvári református gyülekezetben. A reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben című kiállításon a többi közt gyermekjátékok, templomi berendezési tárgyak, kerámiák és festett mennyezetkazetták is megtekinthetők.

 

A magyar népművészet iránt elkötelezett alkotóknak hirdetett pályázatot a reformáció évében a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Reformáció Emlékbizottsággal közösen. A reformáció célja az egyház megújítása volt, a pályázatra ezért országszerte olyan alkotásokat vártak, amelyek a templomi szertartásokra használt eszközöket a népi hagyománykincsből merítve öltöztették új köntösbe – ismertette Szenczi Jánosné, a helyi kiállítást szervező Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke a székesfehérvári református gyülekezeti központban helyet kapó kiállítás múlt hétvégi megnyitóján.

 

tovább

Egymásra találtak a Csillagponton

Polgár Tibor / 2017-07-07 06:58:33

 

„Isten szereteténél nagyobb csodát, dolgot nem tudnánk belevenni a házasságkötésünkbe, és ahhoz, hogy megérthessük mi is ez, a Csillagpont tanított meg bennünket igazán.” Viki és Bálint számára életre szóló élmény a 2013-as Csillagpont, a fiatal házaspár a négy évvel ezelőtti református ifjúsági találkozón végzett önkéntes munka közben talált egymásra.

 

„Már középiskolás korban hallottam a Csillagpontról, hisz a Gödöllői Református Líceumba jártam, de akkor még nem sikerült eljutnom a találkozókra” – meséli Nagy-Hanula Viktória. Az érettségi után művelődésszervezőnek tanuló lányt a diploma megszerzését követően, 2013-ban egy ismerőse kereste meg azzal, hogy a Zsinati Ifjúsági Iroda munkatársat keres a mezőtúri Csillagpont szervezéséhez. „Ennél jobb és nagyobb lehetőséget, azt hiszem, nem is kaphattam volna.”

 

tovább

Gondolatok a presbiterválasztás éve kapcsán (első rész)

Polgár Tibor / 2017-07-05 08:19:11

 

A Parókia olvasóinak nyilván nem árulok el titkot azzal, hogy egyházunkban a presbiterválasztás éve van. Hamarosan letelik a hat év, és újra elöljárókat kell választani. Eljött tehát a kérdések ideje.

 

 

Az Isten akaratát kereső ember önmagának is, de mások is fölteszik neki a kérdést, s bizony, válaszolni kell. A közelmúltban egy általános, egyszerűnek tűnő, de korántsem könnyen megválaszolható kérdést tettek föl: mit jelent számomra presbiternek lenni, ebben a minőségben szolgálni?

tovább

Női lelkészség és Isten előtti egyenlőség

Polgár Tibor / 2017-07-04 07:40:55

 

A REV mérlegeli, hogy a korábbinál határozottabban javasolja tagegyházainak a női lelkészszentelés elfogadását, ezért egy nyilatkozat elfogadását javasolja a nagygyűlés delegáltjainak, illetve ide vonatkozó szervezeti szabályok bevezetését is tervezi.

 

A tervezett nyilatkozat az első reakciók alapján nagy támogatottságnak örvend a legfelsőbb döntéshozatali testület, a nagygyűlés tagjai között.

 

Miközben az egyházak általában elítélik a nők ellen elkövetett igazságtalanságokat, egyesek fenntartják a nemek közötti egyenlőtlenséget azzal, hogy elutasítják a nők lelkésszé szentelését. „A nemi erőszak az egyik legnagyobb kihívás a világban” - mondta a nemi igazságosságról tartott előadásában Dr. Dorcas Gordon, a torontói John Knox College elnöke a nagygyűlés tematikus ülésén. Bár a REV tagegyházainak többsége elfogadja és gyakorolja a női lelkészszentelést, az összes régiót egybevetve majd 40 református egyház továbbra is elutasítja azt, köztük 7 európai, 18 afrikai, 3 közel-keleti és 9 dél-amerikai, illetve ázsiai tagegyház.

tovább