Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Reménységünket az élő Istenbe vetjük!

Polgár Tibor / 2017-04-20 15:52:59

 

Nagy reményekkel érkeztem az idei esztendőben is Balatonfüredre a Siloám Református Missziói Otthonba a gondnoki konferenciára. Nem kellett csalatkoznom. Színvonalas előadásokat hallgathattunk, találkozhattunk az egyházkerületi vezetéssel, elgondolkodtató és léleképítő igei alkalmakon vehettünk részt, valamint megismerkedhettünk más gyülekezetek életével, gondjaival és örömeivel.

 

 

Az idei esztendő előadásainak központjában a reformáció állt. Ebben a témában szerzett tudását adta át nekünk Dr. Hanula Gergely, Dr. Németh Tamás, Dr. Huszár Pál, Dr. Barta Zsolt és Dr. Márkus Mihály. Mindannyian más irányból próbálták bemutatni számunkra a reformáció előzményeit és hatásait. Az egyértelműen kicsengett minden előadásból, hogy a reformáció legnagyobb ajándéka az anyanyelven történő igehirdetés és a nyomtatott Biblia megjelenése volt. Dr. Hanula Gergelytől hallhattuk, hogy e vívmányok közül a Szentírás nehezen továbbadható a mai generációknak. A sokszor egymásra épülő, előre és/vagy visszafelé mutató történetek közötti összefüggésekkel nehezen boldogulnak a fiatalabb korosztály tagjai. Nem azért, mert nincs meg hozzá a tudásuk, hanem azért, mert korunkban jelentősen megnőtt az információ terjedésének sebessége, és a nap, mint nap ránk zúduló hír mennyisége is jóval nagyobb, mint a régebbi korokban volt. Ennek a gyakran nyomasztó információmennyiségnek a kezelése gyors döntéseket igényel. Emiatt a rövidtávú memóriát használják inkább. Felértékelődött a szerepe az evangélium személyes átadásának. Hiteles személyként kell elmondanunk, továbbadnunk az örömüzenetet. Lelkésznek, gondnoknak, presbiternek és gyülekezeti tagnak egyaránt feladata ez. Ma már nem csak a parókia falai vannak üvegből! Egész életünk tegyen tanúbizonyságot az élő Istenbe vetett hitünkről, ne csak a szavaink!

tovább

Több, mint egy szám!

Polgár Tibor / 2017-04-19 17:37:34

 

 

 

 

További részletek: www.tobbmintegyszam.hu

tovább

A jászoltól a Golgotáig – két könyv Jézus életéről

Polgár Tibor / 2017-04-18 04:37:01

 

Uwe Wolf: Hol volt Jézus Nagypéntek és Húsvétvasárnap között? Jézus élete korunk számára elbeszélve

 

 

"Minden nemzedék újbóli feladata, hogy Jézusról meséljen a gyerekeknek és fiataloknak. Ami engem illet, elmesélem gyerekeimnek és tanítványaimnak, szülőknek, nevelőknek és tanároknak, és mindenkinek, aki tudni akarja, mit mond nekünk manapság Jézus. Válaszolok azokra a kérdésekre, amelyeket ismételten föltettek nekem a tanítványaim. Éveken át arra kértem őket az iskolaév kezdetén, írják le, melyek a legfontosabb kérdéseik a »Mi érdekel valójában a vallásban?« témával kapcsolatban. Ebben a könyvben azt jegyeztem le, ami Jézusban valóban érdekli őket, meg engem is." (Részlet az Előszóból)

 

Dorothy L. Sayers: Aki királynak született Tizenkét hangjáték Jézus Krisztus életéről

 

tovább

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ

Polgár Tibor / 2017-04-14 13:05:41

 

„Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött arimátiai József, a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.”

 

Márk evangéliuma 15,42-43.

 

 

(A képen a szabadbattyáni református templom látható.)

 

 

A Mezőföldi Református Egyházmegye lelkipásztorainak, gondnokainak, presbitereinek, gyülekezeteinkben élő testvéreinknek és minden olvasónak Krisztus megváltó kegyelmében gazdag Húsvéti ünnepet kívánunk! Krisztus feltámadt!

 

Az egyházmegye elnöksége:

 

 

Imre Bálint                         Kovács János

esperes                       egyházmegyei gondnok

 

 

Nemes Gyula                       Kótai János

lelkészi főjegyző               világi főjegyző

tovább

Elszorulhat a szívünk? - Húsvéti körlevél a dunántúli reformátusoknak

Polgár Tibor / 2017-04-14 07:25:38

Az idei húsvét több szempontból is rendkívüli keretek között adatott nekünk. A Reformáció 500. évfordulóján hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsidókhoz írt levél 13,8), miközben megerősödünk a reformáció alapvető felismeréseiben, valamint újra gondoljuk azt, hogy mit jelent valójában az egyház megújulása.


Az idei esztendőben megköszönjük Urunk megtartó kegyelmét a II. Helvét Hitvallás 450. éves elfogadásnak alkalmából, amelynek alapján továbbra is valljuk, hogy Isten Igéjének hirdetése Isten beszéde. Beszédes az is, hogy éppen a presbiteri tisztújítás évében emlékezünk az első presbitérium 400 évvel ezelőtti pápai megalakulására. Emléktáblákat helyezünk el templomainkban az évfordulón, több ünnepi kiadványunk megjelent már, illetve ezek készülőben vannak.

 

 

tovább

Ebben az évben is találkoznak a hittanosok, a családok és a fiatalok nyáron Balatonfenyvesen - LETÖLTHETŐ JELENTKEZÉSI LAPOK

Polgár Tibor / 2017-04-05 17:37:08

 

 

Örömmel számolunk be arról, hogy ebben az esztendőben is megrendezésre kerülnek a balatonfenyvesi kerületi táborok,

 

melyekre ezúton is szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

 

Táborok időpontja:

 

JÚNIUS 26-JÚLIUS 1-ig HITTANOS TÁBOR

 

JÚLIUS 3-8-ig CSALÁDOS HÉT

 

JÚLIUS 10-JÚLIUS 15-ig IFJÚSÁGI HÉT

 

A táborokba való jelentkezés menete megtalálható minden tábor jelentkezési lapján.

 

A jelentkezés módja nem egységes, ezért tisztelettel kérjük, hogy minden tábor esetében az illető tábor jelentkezési lapján szereplő tájékoztatás szerint járjanak el.

tovább

Legyél te is reformátor! - a Titus Hitéleti Alapítvány nyári táborfelkészítő konferenciája Székesfehérváron

Polgár Tibor / 2017-04-04 07:17:58

 

 

A 2017-es nyári gyerekhetek anyagának a címe: Reformáció - az 5 alapigazság 5 bibliai történettel.

 

Részletek kérhetők a titus@titus.hu e-mail címen, vagy a 30/9726082-es lelkészi flottás telefonon, ill. a 42/233-103-as számon.

 

Az anyag megrendelhető a 30/9726082-es telefonon.

 

A Titus Hitéleti Alapítvány nyári tábor-felkészítő konferenciájának helyszíne és időpontja 2017-ben Mezőföldön a következő:

 

Április 21, péntek 14 óra. Székesfehérvár Református Gyülekezeti terem.

 

 

A regisztrációhoz kattintson ide

 

A regisztráció díja: 3 000 Ft/fő.

tovább

Presbiterválasztási tájékoztató

Polgár Tibor / 2017-03-31 13:34:17

 

2017 őszén a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben ismét esedékes a presbitériumi tisztújítás, mivel a 2012. január 1-től tisztségbe lépett presbiterek 6 éves mandátuma az év végével lejár. A Zsinati Hivatal tájékoztató segédanyagot állított össze.


tovább

Közös konferenciát szervez a Magyarországi Református Nőszövetség és a Magyar Református Presbiteri Szövetség

Polgár Tibor / 2017-03-30 05:55:05

 

 

 

„Úgy tekintsen minket minden ember,

mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait”

 

(1Kor 4,1)

 

 

MEGHÍVÓ

 

A Magyarországi Református Nőszövetség és a Magyar Református Presbiteri Szövetség közös országos konferenciát rendez 2017. április 29-én a Dunamelléki Egyházkerület Székházának dísztermében.

 

A konferencia témája: Felkészülés a presbiter-választásokra.

tovább