Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Debreczeni Tibor - „És ki az a Pál?”

Polgár Tibor / 2017-11-22 06:06:00

 

A monodráma szerzője és előadója Debreczeni Tibor címzetes egyetemi tanár, Csokonai-díjas előadóművész. A színjáték Pál apostol leveleinek és az Apostolok Cselekedeteinek szövegére épül. Az öreg Pál római szobafogságában újragondolja életét.

 

 

Beszélgetés a szerzővel az "És ki az a Pál ?" című előadása után.

tovább

A reformáció korára emlékezve – svájci zarándokúton a Mezőföldi Egyházmegye küldöttsége

Polgár Tibor / 2017-11-16 07:54:51

 

 

2017. augusztus 21-én kora reggel indult a Székesfehérvári Református Egyházközség gyülekezeti háza előtti parkolóból a reformáció svájci útjára a kis csapat: lelkipásztorok és házastársaik, gyermekeik, valamint az egyházmegye gondnokai és hozzátartozóik, egyházmegyei gyülekezeti tagok közössége.

tovább

Vakációs Bibliahét 2018 - elkészült a program

Polgár Tibor / 2017-11-14 13:49:27

 

A dunántúli KOEN csapat elkészítette a 2018-as Vakációs Bibliahét programját. Az "Állati küldetés" című segédanyag öt állatos bibliai történet üzenetét élménypedagógiai elemekkel bontja ki, ezzel is erősítve a gyermekek keresztyén küldetéstudatát. A táborvezetői csomag és munkafüzet két korosztály számára készült.

 

 

Kutasiné Molnár Boglárka

tovább

Reformáció 500 – Nemzeti megemlékezés és ökumenikus istentisztelet

Polgár Tibor / 2017-11-13 04:27:50

 

A Duna Televízió felvétele az alkalomról megtekinthető a következő link segítségével vagy a képre kattintva:

 

https://www.mediaklikk.hu/video/nemzeti-megemlekezes-es-okumenikus-istentisztelet/

 

tovább

Kárpát-medencei imanap

Polgár Tibor / 2017-11-10 06:55:19

 

Tizenkettedik alkalommal szervezik meg december első vasárnapján a Kárpát-medencei imanapot. A liturgiát idén a Tiszáninneni Református Nőszövetség állította össze.


 

 

 

A Kárpát-medencei imanap gondolata a 2004. december 5-ei kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarca kapcsán, az anyaország határain túli magyarság sorsával való együttérzés jeléül született. Az imaprogram során minden évben más-más országrész és egyházkerület mutatkozik be, tárja fel örömeit és gondjait, hív hálaadásra és könyörgésre. A program elsődleges célja az ismeretátadás, a közösségek megerősítése és a gyülekezeti nőszövetségek kapcsolatfelvételének elősegítése.

 

A liturgia és a mellékelt ismertető anyag – amelyet a helyi csoportok, gyülekezetek fel tudnak használni a szervezésben – a képre kattintva tölthető le.

tovább

Nyílt nap lesz a Pápai Református Teológiai Akadémián

Polgár Tibor / 2017-11-07 19:30:03

 

A Pápai Református Teológiai Akadémia nyílt napot tart 2017. november 29-én (szerdán) 10 órától, a második emeleti nagyelőadóban. A nyílt nap plakátja alább megtekinthető. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

 


 

 

 

tovább

Ki viszi át… a Szentírást a foga között tartva a túlpartra? - a mezőföldi egyházmegye presbiteri konferenciája

Polgár Tibor / 2017-11-02 07:04:04

 

 

Mór, Szolgáló Szeretet Háza, 2017. szeptember 30. Az érkezőket Szabó Gábor fehérvárcsurgói gondnok és felesége gitárral kísért, ifjúsági énekekből álló fél órás énekszolgálata fogadta. Veres Péter helyi lelkész áhítatában megismételte Luther híres mondatát, amellyel az anyaszentegyház vissza (re) formálásáért az életének kockázatát is vállalta: „itt állok, másképp nem tehetek”.

 

Ez akkor nagyon is a bátorság és kiállás próbája volt, és erre van szükségünk ma is, a reformáció 500. évfordulóján - hangsúlyozta. Majd rátérve az egyházon belüli választásokra, kiemelte: „amikor presbiteri szolgálatot vállalunk, ott jelképpé kell lennünk, ami sok esetben haragot szül. De így kell végezni a szolgálatot, és nem megriadni.”

tovább

Áttörés Plussz

Polgár Tibor / 2017-11-02 06:40:56

 

tovább

A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi nyilatkozata

Polgár Tibor / 2017-11-01 12:07:10

 

 

 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2017. október 28-án tartott ülésén, ünnepi nyilatkozatot fogadott el a Reformáció 500. évfordulójára való tekintettel.

 

A „Reformáció 500.” évfordulóján, az egy, szent és egyetemes Anyaszentegyház részeként, hálát adunk azért, hogy az Úr megtartotta népét, és egyházunkat, itt a Dunántúlon.

 

Hálát adunk a reformátorokért, hitvalló őseinkért, mindazokért, akik az Ige egyházában, a hitben előttünk jártak (Zsidókhoz írt levél 13,7). Hálát adunk mindazokért, akik hitükről szenvedést vállalva is tanúskodtak. Hálát adunk a reformáció minden áldásaiért, és áldott terheiért is.

 

Hisszük, hogy a feltámadott Úr, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsidókhoz írt levél 13,8), a világ kezdetétől fogva, annak végéig megőrzi az Ő népét (Heidelbergi Káté 54.).

tovább