Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Istent szolgálva Szabadbattyánban

Imre Enikő / 2020-09-24 09:24:30

Istent szolgálva, közösen

 

Egy kis gyülekezet élete a nagyvárosi forgatag számára fel sem tűnik. Pedig megannyi szép és jó dolog történik egy falusi közösségben is.

 

2016-ban kezdtem meg szolgálatomat a szabadbattyáni református gyülekezetben. Helyettesként szolgáltam közel három esztendőn keresztül. Gondolataimban és cselekedeteimben minden esetben a gyülekezet érdekeit tartottam szem előtt, szüntelenül bízva Isten kegyelmében és kérve áldását a szolgálatomra! Urunk áldásaként élhettük meg, hogy a keleti országrészből való származásom ellenére viszonylag hamar testvéri közösség formálódhatott a presbitérium, a gyülekezeti tagok és közöttem. A szolgálatom kezdetén éppen lezárás alatt lévő pályázat, és a hálaadó istentisztelet közös szolgálatra hívott bennünket!

 

Összefogással az előttünk álló feladatokat elvégeztük. Tudva azt, hogy testvérek vagyunk Krisztusban, és bízva Isten megsegítő kegyelmében, együtt nekiálltunk a parókia lelkészlakás része felújításának! Legelőször a Petőfi utca felőli, ún. fő kerítést festettük le egy szombat délelőtt, mintegy 35 fős közösségben.

 

Imádságban Isten elé vittük a parókia felújítás további munkálatait is, majd 2018-ban lecserélhettük a régi tetőszerkezetet gyülekezeti összefogással, pályázati támogatás nélkül!

 

Azonban nem maradt el a pályázati támogatás sem! A magyar kormány adta lehetőségeket kihasználva a lelkipásztori lakrészt teljes egészében felújítottuk. Az épület külső felületét és belső területét is modern, gyönyörű otthonná tudtuk tenni: a fűtés korszerűsítése, a villamoshálózat felújítása, a belső terek modernizálása, festése... Hálát adunk a pályázati lehetőségért, de nagy öröm számunkra az is, hogy a gyülekezet ugyan ekkora mértékű adománnyal járul hozzá a felújítási munkálatok véghez viteléhez.

 

A felújítási folyamat következő lépéseként a parókia és gyülekezeti ház udvarát tettük rendbe. A talaj kiegyenlítése, a kert rendbe tétele valósult meg. Így a kisgyermekes lelkészcsalád és a gyülekezet minden korosztálya számára lehetőség nyílik a terület használatára!

 

Hála Megváltónknak, hogy közösen az Isten ügyét szolgálhatjuk a gyülekezetben. Egy romos épületből Isten szabadbattyáni népe, a testvéri közösség ereje egy szépen felújított, otthonná tett parókiát valósított meg. Ennek köszönhetően lehet ismét helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. A szolgálatomat itt 2016 nyarán kezdtem el, a gyülekezet 2018 júliusában választott meg lelkipásztorának, nagytiszteletű Esperes Úr 2018 szeptemberében iktatott be lelkipásztori hivatalomba és Isten kegyelméből 2019 áprilisától életvitel szerűen lakunk Szabadbattyánban a feleségemmel és kisgyermekünkkel. A szolgálatban és szabadbattyáni lakosként is érezhetjük azt, hogy testvéri közösségben vagyunk, egy nagy család tagjaivá lettünk!

 

Hála van a szívemben azokért a református keresztény emberekért, akik önzetlenül álltak oda Isten oldalára, és a mai napig a munkának terhét hordozzák. Sok-sok testvérem, szolgatársam munkája, áldozata van abban, hogy most itt tarthatunk. Jelenleg a templom tornyának felújítása készül, melyet a templomhajó vakolása fog követni Isten kegyelméből.

 

Isten velünk van! Érezhetjük ezt a már eddig elvégzett feladataink megvalósulásában; az előttünk álló feladatok jó irányba haladásán is! Fontosnak tartjuk, hogy egy család vagyunk, odafigyelünk és vigyázunk egymásra lehetőségeink szerint!

 

Azonban tudjuk, hogy mindezek a törekvéseink csak úgy válhatnak igazzá, ha azokon Isten áldása nyugszik meg! Eddig ezt tapasztaltuk és Tőle kérjük ezt a továbbiakban is valamennyien; hiszen tudjuk és éljük az Ő szavának igazságát: „Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok közöttetek!" Mt. 18: 20

 

Őszinte szeretettel adok hírt a mi nagy családunkról, a Szabadbattyáni Református Egyházközség életéről; és testvéri szeretettel hívom meg kedves mindnyájukat látogatóba hozzánk!

 

Szücs Sándor, lelkipásztor

 


tovább

ONLINE közvetítéssel kerül megtartásra Egyházmegyei Női Csendesnapunk október 17-én 10 órától

Imre Enikő / 2020-09-24 08:56:02

Kedves Testvérek!


Egyházmegyei Női Csendesnapunkon a korona vírus terjedése miatt sajnos személyesen nem találkozhatunk. De alkalmunk nem marad el, csak a virtuális térben kerül megtartásra.


Online közvetítéssel kerül megrendezésre Női Csendesnapunk október 17-én (szombaton) Székesfehérváron a Budai úti református templomban.


Az online közvetítés a megadott linken lesz elérhető:

www.albaref.hu/noi-csendesnaptovább

Támogassuk együtt a fiatal tehetségeket! - Nyilas Misi Ösztöndíj Program

Imre Enikő / 2020-09-24 08:33:55

Elstartolt a jelentkezési időszak a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíj Programjára. A nehéz körülmények között nevelkedő, fiatal tehetségeket most mi is támogathatjuk adományunkkal.

 

A tehetség kincs! - ez a Magyar Református Szeretetszolgálat ösztöndíjprogramjának jelmondata. A tehetség kibontakoztatásához azonban nem elég a kitartó, szorgalmas munka, gyakran külső segítségre, támogatásra is szükség van hozzá. Az iskolai különórák, a megfelelő eszközök beszerzése, a versenyek nevezési díjai ugyanis komoly költséget jelentenek, melyeket nem minden család engedhet meg magának. Ebben a helyzetben nyújt támogatást a Nyilas Misi Ösztöndíj, amelyben indulása óta 365 diák vett részt, akik összesen 26,5 millió forint támogatásban részesültek.

 

nyilasmisi2.jpg

 

Az évente meghirdetett pályázatra olyan magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő 5-12. évfolyamos diákok jelentkezhetnek, akik valamely művészeti ágban, sportban vagy természettudományban, bölcsésztudományban kiemelkedően tehetségesek, szociálisan hátrányos helyzetűek. Az anyagi támogatás mellett mentorok is segítik a programban résztvevő diákokat tehetségük kibontakoztatásában a Nyilas Misi Újratöltve-program keretében belül, és többek között a tudatos pénzügyi gazdálkodás és a karrierépítés mikéntjeit is megtanítják az ösztöndíjasoknak.

 

Jelentkezni október 31-ig lehet a legyenfolytatas.jobbadni.hu oldalon keresztül. A beadott pályázatok közül egy szakmai zsűri választja ki a 2020/21-es évad támogatott tehetségeit. A programban résztvevő fiatalok 10 hónapon keresztül, havi 10 ezer forint támogatást kapnak, és tehetségük kibontakoztatásában egy választott mentor is segítségükre van.

nyilasmisi.png

 

Most bárki támogathatja a nehéz körülmények között élő ifjú tehetségeket a Magyar Református Szeretetszolgálat 1358-as adományvonalának felhívásával vagy az ADOMANY szó SMS-ben való elküldésével. Adományozni az alapítvány 10702019-85008898-51100005-ös bankszámlaszámán (közlemény: ösztöndíj) és az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül is lehet.

tovább

Imára hívja a reformátusokat a Generális Konvent Elnöksége

Imre Enikő / 2020-09-24 08:31:06

Imádságra hív, valamint egymás iránti felelősségvállalásra és türelemre int a Generális Konvent Elnöksége a koronavírus-járvány idején. A Kárpát-medencei református egyházak vezetőinek tanácskozó testülete szeptember 23-án, szerdán online ülésezett.


A mostani tanácskozás elsődleges célja annak a felmérése volt, hogy miként küzdenek meg az egyes egyházak a járvány második hulláma során jelentkező kihívásokkal, hogyan alakul az egyházi élet, hol van szükség segítségre, támogatásra.

 

GKE Zoom

 

Mint a beszámolókból kiderült, számos egyházi rendezvényt le kellett mondani a koronavírus miatt, ami nehéz helyzetbe hozta a közösségeket is, de az előírt járványügyi szabályok szigorú betartásával sok helyen biztonságosan meg tudják tartani az istentiszteleti alkalmakat. A legnagyobb nehézségekkel a kárpátaljai egyháznak kell megküzdenie. Ukrajnában az egészségügy állapota, az elvándorlás és a hívek gyakran kilátástalannak tűnő anyagi helyzete eddig is komoly kihívást jelentett a magyar református közösségek működésében, ezért az elnökség megsegítésükre gyorssegély folyósításáról döntött.

 

A Generális Konvent Elnöksége imára hívja a magyar reformátusokat, erről rövid közleményt is kiadtak, ami az alábbiakban olvasható:

 

A Generális Konvent Elnökségnek közleménye

A Generális Konvent Elnöksége azzal a kéréssel fordul a magyar reformátusok közösségeihez, hogy a koronavírus-járvány idején tartsanak könyörgéseket, imaközösségeket és egyéni imádságokban is vigyék a Gondviselő Isten elé a betegeket gyógyulásért, a gyógyítókat erőik megújításáért, a döntéshozókat bölcsességért. Tegyük ezt egymás iránti közös felelősségünket is gyakorolva, türelemmel hordozva élettevékenységeink korlátozását és reménységgel várva a veszedelem elmúltát. „Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért!" (1Tim 2,1)

 

A tanácskozáson üdvözölték a www.segitseg.ma webcímen elérhető online platform együttműködési kezdeményezését. Az októberben induló honlap legfontosabb célja, hogy a határon túl és a diaszpórában élő magyarok szülőföldjükön anyanyelvű ellátáshoz jussanak. Ehhez várják a mentálhigiénés végzettséggel rendelkező, lelkigondozással, párkapcsolati tanácsadással, házassági terápiával vagy szenvedélybetegekkel foglalkozó református lelkészek jelentkezését.

 

Az elnökségi ülésen továbbá a készülő új gyülekezeti énekeskönyvről is beszámoló hangzott el. Többéves előkészítés után, még idén lezárulhat a szerkesztői munka, és várhatóan jövő tavasszal vehetjük kézbe az addigra nyomtatásban is megjelenő kiadványt.


tovább

Félelem helyett megfontoltan és óvatosan

Imre Enikő / 2020-09-24 08:28:55

Ahogy már korábban is hírt adtunk róla, egyre több a koronavírus-fertőzött a világon, és a járvány második hulláma megérkezett Magyarországra is, ezért kiemelten fontos az óvatos, megfontolt viselkedés.


FURCSA.


Ezzel a szóval lehetne talán leginkább jellemezni hétköznapjainkat. Gyülekezeti alkalmaink során nem fogunk kezet, nem öleljük meg egymást. Maszkban ülünk a padsorokban, talán gyanakvóan vizslatjuk a másikat. Főleg, ha tüsszent egyet. Az istentiszteletek után másfél méter távolságból beszélgetünk egymással, így csökkentve a fertőzésveszélyt. Furcsa, szokatlan, kényelmetlen.

 

 

FÉLELEM.


Ez a második szó, ami eszünkbe juthat, hiszen sokan félnek a vírustól, egymástól. Félünk attól, hogy mi magunk megfertőződünk, esetleg tünetmentesen átadjuk a kórt valaki olyannak, akinek a szervezete nem tud megbirkózni a betegséggel. Félünk megnyitni a híroldalakat, félünk kimenni az utcára, felszállni a buszra, bemenni a munkahelyünkre. Olyan sok mindentől félünk.

 

Vírus

 

Az életünk manapság furcsa és félelemkeltő. Pedig lehetne egyszerűen csak megfontolt és óvatos is. Ha hisszük, hogy Istenünk ura a történelemnek, ura a vírusnak, ura a félelmeinknek és a körülöttünk lévő, furcsa világnak is, akkor elég a megfontoltság. Igen, furcsa és kényelmetlen maszkban ülni. Igen, furcsa nem kezet fogni, és igen, félelemkeltő olvasni a fertőzöttek napról-napra növekvő számát. Mindennek azonban nem muszáj bennünket is furcsává tennie, bennünk is félelmet ébresztenie.

 

 

ELÉG A MEGFONTOLTSÁG ÉS AZ ÓVATOSSÁG.


Elég, ha gyakran fertőtlenítjük kezeinket, esetleg kesztyűt húzunk. Elég a maszk, elég a másfél méter betartása. Elég az óvatos, megfontolt viselkedés. Mert a járványnak egyszer vége lesz, a kézfogás, a szabadság, a maszknélküliség vissza fog térni. Hiszen a mi Urunk Ura a vírusnak is. Higgyük ezt el, de azért tegyük föl a maszkot. Óvatosan, megfontoltan.


tovább

Közlemény a koronavírus terjedésével kapcsolatban

Imre Enikő / 2020-09-04 18:43:55

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérem!
Tisztelt Gondnok Testvérem!
Tisztelt Intézményvezető Testvérem!


A nyár végeztével, a második félév indulásakor, imádsággal gondolunk minden Gyülekezetünkre, Lelkipásztorunkra és Gondnokunkra, minden Intézményünkre, a dunántúli reformátusság egész közösségére. Bízunk az Úr megtartó kegyelmében, és ez a kegyelem arra indít bennünket, hogy ebben a rendkívüli esztendőben különösképpen odafigyeljünk egymásra.

 

Ma délelőtt az Elnökségi Tanács ülésezett, és az alábbi nyilatkozatot adta ki. Kérjük ennek betartását. Minden hétfőn délelőtt ülésezni fog az Elnökségi Tanács, hogy szükség esetén az eseményekre reagáljon és mindenben tájékoztatást adjon, ezeket a nyilatkozatokat mindig azonnal továbbítani fogjuk a gyülekezetek számára. Kérjük, ha segítségre van szükségük vagy kérdésük lenne, az egyházmegyéken keresztül tartsuk a kapcsolatot.


Köszönjük minden Szolgatársunk, Munkatársunk helytállását, kérve az Úrtól a további hűséget és erőt! A 2020-as esztendő vezérigéjére támaszkodva, imádságos szeretettel köszöntünk mindenkit, és az esztendő előttünk álló négy hónapjára az Úr mindenre elégséges áldását kérjük:

„Erősek vagyunk az Isten kezében!" (2Korinthus 10,4)


Steinbach József

--

Augusztus végétől folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma az egész világon, a járvány második hulláma Magyarországra is megérkezett. A koronavírus terjedése miatt, összhangban a kormányzat által hozott kötelező intézkedésekkel, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő felhívást teszi közzé:

 

A templomokban az istentiszteleteken is kötelező a maszkviselés.

 

Kérjük, hogy a templomok, gyülekezeti termek, egyházi intézmények bejáratánál, közösségi tereiben, illetve a mosdókban helyezzenek el a kézfertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszereket.

 

Kérjük, hogy csak ott tartsanak 100 főt meghaladó beltéri istentiszteletet, ahol a távolságtartást biztosítani tudják. Ahol ez nem lehetséges, kérjük, hogy korlátozzák 100 főre a részvételt.

 

Kérjük, hogy az istentiszteleteken viseljenek maszkot és a bejáratokhoz helyezzenek ki fertőtlenítőszereket.

 

Ahol több istentiszteletet tartanak, az istentiszteletek között legalább fél órás szellőztetési szünetet kell tartani.

 

Kérjük, hogy járjanak el szabályszerűen, és száz főnél többen ne tartózkodjanak az istentisztelet helyszínén.

 

Kérjük, ha tehetik, tartsanak hétközi, esti istentiszteleteket vasárnapi liturgiával, ezzel segítve, hogy minden gyülekezeti tag eljuthasson istentiszteletre.

 

Kérjük, hogy a gyülekezetek illetve egyházi testületek által szervezett konferenciákat, csendes hétvégéket, találkozókat csak akkor és kizárólag azokon a helyeken tartsák meg, ahol a járványügyi szabályokat be tudják tartani.

 

Kérjük híveinket, hogy amennyiben fertőzésre utaló jeleket észlelnek magukon vagy családjuk körében, végeztessék el a szűrővizsgálatot, és annak eredményééig ne látogassák a közösségeket.

 

Egyházi intézményeinknek az állami rendelkezések szerint kell eljárniuk.

 

Számos gyülekezet online közvetíti istentiszteleteit. Kérjük, hogy tegyék közzé a közvetítés linkjét, hogy akik kényszerűségből otthon maradnak, a közvetítés útján kapcsolódhassanak be az istentiszteleti közösségbe. Kérjük, hogy a kommunikacio@reformatus.hu e-mail-címre küldjék el a linket, amit közzéteszünk egyházunk hivatalos honlapján, a www.reformatus.hu oldalon.

 

Kérjük a nagyvárosi gyülekezetek lelkipásztorait, hogy amennyiben szükséges, egyeztessenek egymással; tájékoztassák a gyülekezeti tagokat, hogy a fentiekben írt létszámkorlátozásra való tekintettel mely szomszédos gyülekezet istentiszteleteit látogathatják átmenetileg.

 

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a felelőtlen megnyilatkozásoktól.

 

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, az egészségügyi, illetve szociális intézményekben dolgozókért, a felelős döntéshozókért.

 

Kérjük a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányintézkedések maradéktalan betartását. A további tájékozódásért keressék fel a www.koronavirus.gov.hu oldalt.

 

Köszönettel:

Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Budapest, 2020. augusztus 31.

tovább

Steinbach József köszöntése 30 éves szolgálata alkalmából - Püspök úr 30 éve szolgál a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Egyházközségekben

Imre Enikő / 2020-09-04 18:42:11

Augusztus 2-án az istentiszteletet követően a gyülekezet rövid köszöntéssel emlékezett meg arról, hogy tiszteletes urunk és tiszteletes asszony éppen 30 esztendeje, 1990. augusztus 1-én kezdték meg szolgálatukat a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református gyülekezetekben.


 

Nehéz lenne pár szóban, mondatban összegezni azt a sok mindent, amit ez alatt az idő alatt tettek ezért a közösségért, amiért a gyülekezet hálát ad Istennek. Mégis elevenítsünk fel néhány fontos momentumot.

 

Tiszteletes Urunkat a lelkipásztori feladatai mellett olyan rangos, megtisztelő és egész embert kívánó szolgálatok elé állította az Úristen, mint a püspöki szolgálat 2009 óta, a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának (MEÖT) elnöki tisztsége 2011-től.  2009 óta rendszeresen írja a Reformátusok Lapja hasábjain az Ige mellett rovatot, óraadó a Pápai Református Teológiai Akadémián, számos publikáció szerzője. Mindezen feladatok mellett ellátta a lelkipásztori teendőket, lelki közösséget épített és a gyülekezet infrastruktúrális fejlődését is szívügyének tartja, így kis gyülekezeteink évről évre fejlődnek.

 

Tiszteletes Asszony pedig mindezekben hűséges társ, odaadó támasz és hátország, aki nélkül ezeket a szolgálatokat nem lehetett volna elvégezni. Klárika hosszú évek óta hűséggel tanítja gyermekeinket a hittan órákon, az új iskolai rendszernek köszönhetően már 8 osztályban, felkészíti évről évre a konfirmandusokat és meleg otthonos környezetet teremt a kis templomunkból.

 

Hosszasan lehetne még sorolni azt a sok jót, amit a gyülekezet Steinbach Tiszteletes Úrtól és Klárikától kapott az elmúlt 30 évben, de a legfontosabb túlmutat mindezen. Egy olyan érzés, amit Simon Péter a megdicsőülés hegyén így fogalmaz meg saját szavaival „Jó nekünk itt lennünk..." (Mk.9.5.)

 

Igen, jó nekünk itt lennünk, jó nekünk minden vasárnap összegyűlnünk és együtt imádkoznunk, jó nekünk részt venni a gyülekezeti alkalmakon, a gyülekezeti ebéden, a kirándulásokon, jó nekünk együtt örülni mások örömén és jó nekünk az is, hogy egymást erősíthetjük a nehéz helyzetekben. Jó nekünk itt lennünk, mert itt szeretetet, figyelmet, törődést, biztonságot, lelki táplálékot kapunk.

 

És ez az, amit a gyülekezet köszönhet Steinbach Tiszteletes Úrnak és Klárikának. Mert ez a szeretet, ez a törődés, figyelmesség és biztonság belőlük árad, azért ilyen ez a mi lelki otthonunk, mert Ők ilyenek. Jó nekünk itt lennünk, mert ilyen lelkészünk, lelkész családunk van, akik ezt a mi kis gyülekezetünket igazi lelki otthonná varázsolják számunkra hétről hétre.

 

A gyülekezet egész közössége hálásan köszöni ezt a sok jót és lelki többletet, és kívánjuk, hogy még hosszú éveken át szolgálhassanak itt jó kedvben és egészségben!

 

Isten áldását kívánva!

A Balatonalmádi Református Gyülekezet nevében

Kádár Gergő


tovább

"Ti én Örömöm és én Koronám!" - egy vasárnap, nyolc keresztelő, kilenc konfirmáció Magyaralmáson

Imre Enikő / 2020-09-04 18:29:30

 

Augusztus van. Azt szokták mondani, ez az időszak uborkaszezon nem csak a világban, de a gyülekezeti életben is. Nincs hír, mindenki nyaral. Még a gyülekezeti alkalmak nagy részét is nyári szünetre küldjük, hisz egyházunk tagjainak zöme nehezen bírja már a nagy meleget, a fiatalabbak pedig nyaralni vannak. Talán a gyerekhét az, ami még egy nagyobb gyülekezeti megmozdulás. Vagyis, itt nálunk Magyaralmáson apraja-nagyja talál magának feladatot, amikor a falu gyermekei betöltik a templomot, az udvart, a gyülekezeti termet. Augusztusban a lelkész is kiveszi éves szabadságát, igaz csak pár napot. Kell is a feltöltődés, hisz az egyházi év idén különösen nehéz volt: a karanténban újfajta misszióra kellett ráhangolódni.

 

Igen, ilyenek az augusztusok. De nem mindig. 2020 augusztusa számunkra csodákat hozott! Kezdődött azzal, hogy tavasszal, nyár elején sorra jelentkeztek keresztelőt bejelenteni a családok. Kezdtek betelni az augusztusi vasárnapok, sőt akadt már szombatra is jelentkező. Gyülekezetünkben ritkán van esküvő, de az idei uborkaszenzonra abból is jutott kettő. A legnagyobb meglepetés azonban az volt, amikor a lelkipásztorunk kijelölte a konfirmáció időpontját: augusztus 16. A karantén után ez az időpont látszott a legalkalmasabbnak, hogy ifjaink vallást tegyenek hitükről. Egyúttal újkenyér ünnepi úrvacsorát is hirdetett a lelkészünk. Mindezek persze már önmagukban is sok szép lelki élményt, ünnepi megszentelődést és ünneplést ígértek, hisz az Úr dicsőítésének kiemelt ünnepei ezek! Minden keresztelő egy evangélizáció, minden esküvő áldáskívánás és az Úr előtti fogadalomtétel, a konfirmáció pedig vallástételünk a bennünk élő drága hit alapján. És együtt részesülhetünk az úri szent vacsorában gyülekezetünk tagjaival! Már előre örültünk az áldott alkalmaknak: a családok örömének a kis újszülöttek miatt, hogy osztozhattunk a házasulandók örömében, és saját konfirmáló fiunk miatt külön öröm ujjongott bennünk, hogy a mi családunk is részese lesz az áldott alkalomnak. Készültek a kis hímzett keszkenők, gyakoroltuk az ünnepi verseket, és énekkel is készültünk, hogy igazán ünnepiek legyenek az alkalmak.

 

Ekkor azonban Isten Lelke nagyobb áldást akart nekünk adni! Azok a családok, akiknek gyermekei konfirmációra készültek, már a mi időnkben döntöttek úgy, hogy gyermekeiket beíratják ovi majd iskolai hittanra, küldik-hozzák gyermekeiket vasárnapi gyermekistentiszteletre, engedik gyermektáborainkba. Többen jártak ugyan templomba, de nem kötelezték el még magukat gyülekezetünkhöz. Ezek a családok most úgy döntöttek, odaállnak az Úr asztala elé, és többi gyermeküket is odaadják az Úrnak, áldást kérnek gyermekeikre! Így alakult, hogy augusztus 16-án négy család vette körül az Úr szent asztalát, együtt mondták, hogy akarjuk, ígérjük. Milyen megható volt hallani apák és anyák, fiak és lányok hangját, ahogy fogadalmat tesznek! Úgy nevelik és neveltetik őket, hogy majd önként vallást tegyenek a gyermekek. 8 gyermek kapott így életet meghatározó igei áldást. És jött a konfirmáció, ahol 9 ifjú vette körül a szent asztalt, és ehették életük első megtöretett kenyerét, és ihatták az Úr vérét jelképező bort. Majd követtük őket mi, a gyülekezet az asztalhoz, hogy velük közösséget vállalva mi is térdet hajtsunk a mindenek felett uralkodó Jézus Krisztus előtt. Ugyanazt a kenyeret ehettük, ugyanazt a bor ihattuk. Teljes volt a mi ünneplésünk!

 

 

Még soha nem volt ilyen az augusztusunk! Ha ezekre a gyermekekre és szüleikre gondolok, így kiált fel a lelkem: Én örömöm és én koronám! -ahogy Pál hívta a filippibelieket. Uram, csordultig van a lelkem hálával irántad! De jó átélni, hogy nem csak sírva vetünk, mert néha sírva megy csak, hanem vigadva visszük kévéinket! De jó átélni, hogy lelkészi elődeinkkel együtt vethetjük az Igét, és Te adod a növekedést! Adsz sok jó lelki esőt, hogy a kicsiny kis magok jó talajba kerülve életet hozzanak! Itt jársz közöttünk, hogy Magyaralmáson is találj magadnak gyermekeket, megváltottakat! És mi boldogan követünk ebben a munkában Téged! Azt kívánom, minden augusztus legyen ilyen áldott uborkaszezon!

 

Magyaralmási új kis gyülekezeti tagjaink, kiket kereszteltünk, fiatalok, akiket eskettünk, ti, konfirmandusok, akik vallást tettetek Krisztusról, és ti Családok, akik elhoztátok gyermekeiteket az Úr házába, ti vagytok a mi örömünk és koronánk!

 

Soli Deo Gloria!

PSZE

Fotók: Makk Attila és Polgár Hanna Zsófia

 

Galéria

117771639_1734271680055293_6277298784805843759_n.jpg 117727419_605182300166833_3612370898901968493_n.jpg 117795260_356607165748591_7848624277507648814_n.jpg
tovább

Ahol találkoznak a lelkek - Isztiméren és Iszkaszentgyörgyön is gyarapodik a református gyülekezet - Fejér Megyei Hirlap

Imre Enikő / 2020-08-29 09:12:15

 

A hét végén 13 isztiméri és iszkaszentgyörgyi fiatal konfirmált a református templomokban. A két település gyülekezetében Gállné Medveczky Borbála személye a közös: ő a lelkipásztora mind a két közösségnek. Milyen a hitélet mostanság?

 

- Egy régebbi népszámlálás adatai szerint Iszkaszentgyörgyön körülbelül 300, Isztiméren mintegy 100 református él. Utóbbi helyre az Őrségből és a Felvidékről telepítettek be református családokat, hiszen Isztimér eredetileg sváb település. Nyilván azok száma, akik aktívan részt vesznek a gyülekezeti életben, és vasárnaponként templomba is eljárnak, ennél jóval kevesebb - mondta bevezetésként Gállné Medveczky Borbála.

 

A gyülekezetek összetétele elég vegyes, a kisgyerekektől az idősekig szinte minden korosztály képviselteti magát, és a lelkész is igyekszik mindenkire odafigyelni, hogy a keresztelőtől a temetésig mindenki megkapjon mindent, amire lelki szinten szüksége van.

 

Gállné tart hitoktatást az isztiméri és a szentgyörgyi óvodásoknak, valamint a kincsesbányai - ahol nincsen református templom - és az iszkaszentgyörgyi iskolásoknak is. A nagyjából száz hittanos kisgyermeknek a hittanévnyitó és a hittanévzáró istentiszteletek között számos programot is szerveznek - főként a nagy ünnepek környékén -, bábelőadást, kézműves-foglalkozásokat és egyéb eseményeket rendeznek kisebb vendéglátással egybekötve. A nyári szünet idején rendszeresen tartanak hittantáborokat, ahová az említett településeken kívül Moháról is érkeznek gyerekek. Az ismert, kedvelt és szokásos játékok mellett természetesen mindennap van lelkigyakorlat, amelyen egy-egy bibliai történetet játszanak el, beszélnek át a lelkésszel, akivel imádkoznak, énekelnek is a gyerekek.

 

- Iszkaszentgyörgyön református nőszövetség is működik, amely szinte minden programban, jótékonysági akcióban, ünnepben részt vesz. Ugyanakkor kiemelten figyelnek az idős, beteg, özvegyen maradt gyülekezeti tagokra, akiket rendszeresen látogatnak, támogatnak. Több mint tíz éve kiemelt rendezvényük februárban a jótékonysági bál, amelynek bevételét természetesen mindig jótékony célokra fordítják - mondta Gállné, aki 22 éve él férjével és azóta született négy gyermekével Iszkaszentgyörgyön. A két falu lelkészi szolgálatát akkor vette át férjétől, Gáll Attilától, amikor őt 2006-ban Iszkaszentgyörgy polgármesterévé választották.

 

- Örömmel mondhatom, hogy gyülekezeteink szépen fejlődnek és számos pozitív változáson mentek keresztül. Korábban volt olyan év, amikor sajnos több temetésre kellett menni, mint amennyi keresztelőt tartottunk, ám hálát adok Istennek, hogy az utóbbi években egyre több gyermek és fiatal jár hozzánk rendszeresen, a szülők pedig fontosnak tartják, hogy megkereszteljék és hitben neveljék őket. Rendkívül fontosnak tartom a példamutatást, azt, hogy a családok együtt járjanak templomba - a gyereket ne küldjék, hanem hozzák el. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen gyerekek hosszú távon is a gyülekezet tagjai maradnak - mondta Gállné Medveczky Borbála, aki a közeljövőben igyekszik nagyobb hangsúly fektetni a konfirmált fiatalokra és az ő konkrét feladatokkal történő, aktívabb bevonásukra a gyülekezet életébe, amelynek teljes jogú tagjaivá váltak.

 

- Azt szeretném, hogy a református hit olyan alap legyen, amely segít a hétköznapokban a feladatok és a nehézségek megoldásában is. Mindig jó tudni, hogy létezik egy olyan közösség, ahová bármikor - örömben és bánatban is - fordulhatnak. Az élet nemcsak a fizikai szükségletek kielégítéséből áll, de a lelki szükségleteinkre is figyelnünk kell. Nincs annál csodálatosabb, mint amikor az istentiszteleteken lélek találkozik a lélekkel - zárta szavait a lelkész.

tovább

Köztes idő - Főtiszteletű Steinbach József püspök úr gondolatai

Imre Enikő / 2020-08-29 09:07:26

„Olyan prédikációra van szükség, amely hirdeti: Krisztus él a gyülekezetben. Ez nem érzés dolga, ez adott, amit hirdetni kell, hogy hitté váljon. Erre az erőteljes emlékeztetésre azért van szükség, mert a gyülekezet elfelejtette titkát." Steinbach József dunántúli református püspök jegyzete.

 


Részletek a tovább mögött.

tovább