Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Szeretetdoboz adománygyűjtés

Imre Enikő / 2020-11-25 09:31:44

A Szeretetszolgálat karácsonyi adománygyűjtő programot indított, melyhez most bárki csatlakozhat.


Egyházmegyénkben a felhívásra jelentkezett gyülekezetekben kihelyezett Szeretetdobozokban tartós élelmiszereket, tisztító - és tisztálkodási szereket gyűjt a szervezet. Olyan élelmiszereket és higiénés cikkeket várnak, melyek a mindennapokban tudnak segítséget nyújtani a rászorulóknak.


A 100%-ban újrahasznosítható dobozokban összegyűlt adományokból segélycsomagok készülnek, melyek még az ünnepek előtt eljutnak oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.

 

tovább

Elhunyt Prof. Dr. Szűcs Ferenc a KRE professor emeritusa

Imre Enikő / 2020-11-25 09:12:21

 

Életének 78. évében elhunyt Prof. Dr. Szűcs Ferenc református lelkész, Egyetemünk egykori rektora, professor emeritusa, a Károli Gáspár Református Egyetem díszpolgára.

 

Emléke előtt tisztelegve Főtiszteletű Prof. Dr. Bogárdi Szabó István püspök úr nekrológjában így méltatja a Professzort:


A tanító


Elment Szűcs Ferenc. Hitvese, gyermekei, unokái, népes rokonsága, szeretett gyülekezetei, egyeteme, pályatársai, tisztelői, barátai gyászolják.

 

Lelkipásztor volt élete végéig, szolgált spirituálisként, aztán óraadó lett a budapesti teológián, egyetemi gyülekezetet szervezett, professzori kinevezést kapott, dékánként majd rektorként vezette a Károli Gáspár Református Egyetemet, tudóstestületek és bizottságok elnöke és zsinati tag több alkalommal, és ki tudja, még mennyi megbízatás és a megbízatással mennyi munkája volt! Szép írásai, tanulmányai, könyvei tanúsítják. És szomorúan gyászolják tanítványai. Mert tanító volt. Bár a mai közhasználat alsószintű oktatót ért a tanítón, jól tudjuk, hogy tanára ugyan több tucatnyi is lehet, tanítója alig-alig akad az embernek. Az igazi hagyományban tanítón az elemi ismeretek átadóját értjük, aki meghatározó készségekkel készít fel bármiféle tudás és tudomány elsajátítására. Ezért tanítónak nevezzük felsőfokon azt, és a leginkább azt, aki feltárja a legfontosabbat: az istenismeret és az önismeret sokszálú, titokzatos és boldogító összefüggéseit.

 

Szűcs Ferenc volt az első tanítóm. Bátorság kellett-e annak idején, hogy féltucatnyian, másod-harmadéves diákként, tudásvággyal a szívünkben kijártunk a fiatal és tehetséges pomázi lelkészhez dogmatikát tanulni? Vajon lázongó elégedetlenkedők voltunk csupán, vagy jó tanítványoknak is bizonyultunk? Erre a kérdésre ő nem kereste a választ, hanem felkészült minden órára, pontos és szép megfogalmazásokkal, tovább vezető kérdésekkel, a régi és új tudósok közül bemutatva a legérdemesebbeket, ekként megtanítva az anyaszentegyház mellőzhetetlen szolgálatára, a potestas docendi-re, a tanítás hatalmára.

 

S így tett a legutóbbi időkig professzor emeritusként is. Vizsgán, ha kellett, és sokszor kellett, elmondta a dadogó diák helyett is a feleletet, hiszen tanító volt a vizsga végéig is. Sosem szegte kedvét a változó idők zavaros csapongása, az újdonságokkal tetszelgő szellemi spekulánsok tülekedése, vagy szeretett egyháza gyakori vergődése az innen-onnan támasztott hitelességi mértékek csapdái között - tanított mindhalálig. Életfordító történetei közül sosem feledte elmesélni, hogy miképpen találta meg ő is az első tanítóját, aki a nyiladozó értelmű kiskamasz kezébe súlyos tartalmú könyveket adott, mit sem tartva attól, hogy kihűl benne az érdeklődés. Akinek nyitva a szíve, annak Isten megnyitja az elméjét is. Így tett ő is minden tanítványával, aki beiratkozott a Krisztus iskolájába, tudva, hogy ott tanulni élethosszig tartó kegyelmes lehetőség. Aki hisz, az megérti az üdvösségre hívó Isten minden tettét és szavát.

 

Most, ebben a szorongó időben, megvárta még az örök élet vasárnapját, s aztán ment el közülünk, mert örök életre várunk mind. Ez lett az utolsó feladványa? De hiszen ezt a szent váradalmat tanította folyton: várni a prófétás ígéretek a teljesítésére, várni az Ige testté öltésére, várni Jézusra, várni a golgotai elégtételre, várni a feltámasztásra, várni a Lélek kiáradására, várni a Szentháromság színről színre látására - ez az egyetlen, örök lecke. Hálásak vagyunk Istennek, hogy tiszta elméjű, józan és bölcs tanítót kaptunk Szűcs Ferencben. Meggyászoljuk, és együtt sírunk az őt siratókkal. És várunk a boldog feltámadásra mind.

 

 

Bogárdi Szabó István

Forrás: A KRE-HTK honlapja

tovább

A Pápai Refi pályaválasztási tájékoztatója

Imre Enikő / 2020-11-25 09:10:37

A Pápai Református Gimnázium a járvány-helyzet miatt az online térbe helyezte ki pályaválasztási bemutatkozóját. Az iskola weblapján - www. refi-papa.hu - kisfilmekben, exrefisek „egyperces" üzeneteiben és online lapozható tájékoztató füzetekben mutatjuk be képzési lehetőségeinket. Ebből láthatnak egy rövid ízelítőt az alábbiakban.  Szívesen adunk segítséget, tájékoztatást telefonon, e-mailon minden kedves érdeklődőknek: 89-313-881; info@refi-papa.hu

 

A Gimnázium további filmes bemutatkozásait megtekinthetik ide kattintva, az iskola honlapján.


tovább

Hívás, elhívás, szolgálat - Bemutatkozik a Pápai Református Teológiai Akadémia

Imre Enikő / 2020-11-25 09:07:02

A Pápai Református Teológiai Akadémia nyílt napja a járványügyi helyzet miatt elmarad. Az akadémia bemutatkozását azonban az érdeklődők ide kattintva elolvashatják. tovább

Várjuk az adományokat! - Szeretetdoboz - Kívánságlista - Magyar Református Szeretetszolgálat

Imre Enikő / 2020-11-25 09:05:42

Két országos adománygyűjtést is elindított a Magyar Református Szeretetszolgálat a nehéz körülmények között élő családok, gyermekek és idősek megsegítésére. A Szeretetdobozokba tartós élelmiszereket és higiénés szereket várunk, míg a Kívánságlista elnevezésű programban rászoruló gyerekek karácsonyi kívánságait lehet teljesíteni. Az összefogáshoz a 1358-as adományvonal felhívásával is bárki csatlakozhat.

 

Részletek a tovább mögött.

tovább

Hangot adnak a kívánságoknak – a legszuperebb idei kampány - Magyar Református Szeretetszolgálat

Imre Enikő / 2020-11-25 08:41:06

Ismert és elismert színészek adnak hangot rászoruló gyerekek karácsonyi kívánságainak. A Magyar Református Szeretetszolgálat figyelemfelhívó akciójához a Manna FM és Lackfi János költő is csatlakozott - a cél pedig 2020 nehéz körülmények között nevelkedő gyermek vágyának teljesítése.

 

Részletek a tovább mögött.

tovább

Továbbra is Steinbach József a dunántúli püspök, az új főgondnok Dr. Nemes Pál - az Egyházkerületi Választási Bizottság közleménye

Imre Enikő / 2020-11-14 12:59:57

A Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek presbitériumai a 2021-26-os időszakra megválasztották új Elnökségüket.


A dunántúli Választási Bizottság 2020. november 11-én, Pápán megszámolta a tisztújításra beérkezett szavazatokat. A 250 beérkezett szavazatból 240 volt érvényes. A püspöki tisztségre 239 igen szavazat érkezett, a főgondnoki tisztségre Dr. Nemes Pál 181 szavazatot, Gyimóthy Géza 59 szavazatot kapott.


A püspöki tisztséget továbbra is Steinbach József tölti be, a főgondnok pedig Dr. Nemes Pál lesz.


A Választási Bizottság a megválasztott tisztségviselők életére és szolgálatára Isten bőséges áldását kívánja.


tovább

A dunántúli egyházmegyék választási eredményei

Imre Enikő / 2020-11-14 12:58:55

A tovább mögött megtekinthető az egyházmegyék sajtóközleményei a választások eredményéről.

 

tovább

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye - 2020.nov.9.

Imre Enikő / 2020-11-14 12:54:02

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

 

Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

 

A tavaszi zsinat által szabályozott eljárásrendben az egyházi testületi üléseket (egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés illetve tanács, zsinati tanács, zsinat) online térben tartsák. Egyházközségi közgyűlés (lelkészválasztás, stb. céljából) nem tartható. A tisztújítással összefüggő presbiteri gyűlések és választási bizottsági ülések a járványügyi rendelkezések betartásával tarthatók meg.

 

Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.

 

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon és az egyéb egyházi média felületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető. Ezekről folyamatos tájékoztatást adunk.

 

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá, elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

 

A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a temetéseket az hatályba lépett állami rendelkezéseket betartva rendezzék meg.

 

Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartsanak, közzé téve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék. A személyes érintkezéssel járó ügyintézést (például, temetés megbeszélését) a biztonsági szabályok betartásával, egymástól másfél méteres távolságban, az orrot és szájat is eltakaró maszkban végezzék.

 

Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

 

Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.

 

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

 

Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.

 

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

 

Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!" (1Pt 4,7)

 

2020. november 09.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségetovább

Tájékoztató - Talentum Suliváró

Imre Enikő / 2020-11-14 12:45:01

Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony/ Úr!

 

Ebben az évben a Talentum Református Általános Iskola a hagyományoktól eltérően, személyes jelenlét nélkül, online módon szervezi SULIVÁRÓ foglalkozásait.

 

2020. november 23-án, 17 órakor online igazgatói tájékoztatót tartunk, melyen bemutatkoznak a leendő tanító nénik, és ismertetjük a foglalkozások további menetét.


A tájékoztatót ZOOM videó konferencia rendszeren bonyolítjuk le, melyhez regisztráció szükséges. Kérjük, hogy a linkre kattintva töltsék ki az űrlapot.

 

https://forms.gle/7Eb18cGerXzUYjKB6

 

A hozzáféréshez szükséges hivatkozást és jelszót a megadott email címre fogjuk küldeni a tájékoztató napján, november 23-án.


Jelentkezési határidő 2020. november 20.

 

Az itt megadott személyes adataikat adatkezelési szabályzatunknak megfelelően kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk át.

 

A 2021-es tavaszi beiratkozás során szeretettel várjuk az önök gyülekezetébe járó gyermekeket is, ezért kérem, hogy az igazgatói tájékoztató időpontjáról tájékoztassák az iskolába készülő gyermekek szüleit, juttassák el számukra a regisztrációs linket.A SULIVÁRÓ programja a www.albaref.hu/iskola honlapon is megtalálható.

 

Fáradozását megköszönöm, a gyülekezet közösségének jó egészséget kívánok.

 

 

Tisztelettel:

Szanyó Gáborné

igazgató

 

Székesfehérvár, 2020. 11. 13.


tovább