Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Dunántúli választások - Tájékoztató a jelölő gyűlések eredményeiről

Imre Enikő / 2020-10-06 09:28:59

A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága és az egyházmegyék választási bizottságai megállapították a 2020-as egyházi tisztújítás kapcsán az egyházkerületi és egyházmegyei tisztségekre jelöltté vált személyek listáját. A jelöltlistákat a tovább mögött közöljük. (Az egyházmegyék folyamatosan küldik be az adatokat, amelyekkel frissítjük a cikket.)

Egyházkerületünk és egyházmegyéink jelöltjeit a tovább mögött tekinthetik meg!

tovább

Soponyán átélték a közösségi összefogás erejét - Fejér Megyei Hírlap

Imre Enikő / 2020-09-29 10:34:18

Soponyán átélték a közösségi összefogás erejét

 

A falu református templomát 1720-ban építették, az idén háromszáz esztendeje! - a históriát Csiba Krisztina lelkipásztor idézte fel.

 

A templomtorony 1892-1893ból való, a második világháborúban elpusztult a homlokzati része, és vele együtt a harangok is. A gyülekezet a háború után szerette volna újjáépíteni, de soha nem volt rá elég pénz. A templom helyreállítása, használhatóvá tétele is nagy anyagi kiadással járt. Új harangokat készíttettek, és 1958 óta harangláb állt a templom mellett. A helybéliek az 1990-es években új lendülettel kezdtek a felújításba: 1993-ban létrehozták a Soponya Református Templomáért Alapítványt. Sajnos soha nem volt olyan külső pályázat, ami lehetővé tette volna, hogy elkészüljön a torony.

 

A gyülekezet vezetése, a hívő reformátusok, a soponyai emberek mintegy beletörődtek: a torony építése olyan álom, amely már soha nem valósul meg. - Az Úristen csodája, hogy a magyar kormány támogatásából, a Dunántúli Református Egyházkerületen keresztül, a dunántúli templomrenoválások projektje keretében egy nagyobb összegű támogatást kapott egyházközségünk. Ez tette lehetővé, hogy rengeteg imádság, előkészítő munka után elkezdődhetett a múlt év augusztusában a torony építése - emelte ki Csiba Krisztina. Az adománygyűjtés folytatódott, s a hívek megtapasztalták: sokaknak fontos a torony ügye.

 

Nagyszabású jótékonysági estet tartottak, gyülekezeti tagjaik, a község más vallású polgárai, magányszemélyek, vállalkozások, az önkormányzat, a faluból elszármazottak, korábbi soponyai lelkészek leszármazottai is hozzájárultak a torony újjáépítéséhez. - Átéltük a közösségi összefogás erejét - folytatta a lelkésznő. - Idén március 27-én fontos mérföldkőhöz érkeztünk: a harangok és a toronysüveg is felkerült a helyére. A templom a csúcsdísszel, a református csillaggal együtt 28 méter magas. Megtudtuk: a Bibliát, a templom történetéről és az új torony építéséről készült iratot is tartalmazó időkapszulát még a földön álló toronysüvegnél helyezték el. A süveg bádogozását és a csillagot Képli Ferenc bádogos készítette. A toronysüvegben, a Fejér Megyei Hírlap március 28-ai számát tartalmazó tartót Papp Ferenc ács helyezte el a toronysüveg mestergerendáján.

 

tovább

A soponyai hálaadó ünnepségről szóló tudósítás elérhető a médiaklikken

Imre Enikő / 2020-09-29 10:25:06

Kedves Testvérek!


A soponyai szeptember 12-i hálaadó ünnepségről tudósítás 19:55-től a műsor végéig meghallgatható a következő linken:


https://mediaklikk.hu/.../reformatus-magazin-2020-09-27.../

 

Az ünnepségről készített a Fejér Megyei Hírlap képeit a következő linken lehet megtekinteni:


https://www.feol.hu/galeria/halaado-istentisztelet-soponyan-templomtorony-szentelessel/4

tovább

MEGHÍVÓ: MERIT lesz Soponyán október 10-én 15 órától

Imre Enikő / 2020-09-29 10:20:36

Szabadtéri rendezvény, ref. ifjúsági találkozó, amely minden érdeklődő számára nyitott.

Szeretettel várjuk a fiatalokat!

tovább

Istent szolgálva Szabadbattyánban

Imre Enikő / 2020-09-24 09:24:30

Istent szolgálva, közösen

 

Egy kis gyülekezet élete a nagyvárosi forgatag számára fel sem tűnik. Pedig megannyi szép és jó dolog történik egy falusi közösségben is.

 

2016-ban kezdtem meg szolgálatomat a szabadbattyáni református gyülekezetben. Helyettesként szolgáltam közel három esztendőn keresztül. Gondolataimban és cselekedeteimben minden esetben a gyülekezet érdekeit tartottam szem előtt, szüntelenül bízva Isten kegyelmében és kérve áldását a szolgálatomra! Urunk áldásaként élhettük meg, hogy a keleti országrészből való származásom ellenére viszonylag hamar testvéri közösség formálódhatott a presbitérium, a gyülekezeti tagok és közöttem. A szolgálatom kezdetén éppen lezárás alatt lévő pályázat, és a hálaadó istentisztelet közös szolgálatra hívott bennünket!

 

Összefogással az előttünk álló feladatokat elvégeztük. Tudva azt, hogy testvérek vagyunk Krisztusban, és bízva Isten megsegítő kegyelmében, együtt nekiálltunk a parókia lelkészlakás része felújításának! Legelőször a Petőfi utca felőli, ún. fő kerítést festettük le egy szombat délelőtt, mintegy 35 fős közösségben.

 

Imádságban Isten elé vittük a parókia felújítás további munkálatait is, majd 2018-ban lecserélhettük a régi tetőszerkezetet gyülekezeti összefogással, pályázati támogatás nélkül!

 

Azonban nem maradt el a pályázati támogatás sem! A magyar kormány adta lehetőségeket kihasználva a lelkipásztori lakrészt teljes egészében felújítottuk. Az épület külső felületét és belső területét is modern, gyönyörű otthonná tudtuk tenni: a fűtés korszerűsítése, a villamoshálózat felújítása, a belső terek modernizálása, festése... Hálát adunk a pályázati lehetőségért, de nagy öröm számunkra az is, hogy a gyülekezet ugyan ekkora mértékű adománnyal járul hozzá a felújítási munkálatok véghez viteléhez.

 

A felújítási folyamat következő lépéseként a parókia és gyülekezeti ház udvarát tettük rendbe. A talaj kiegyenlítése, a kert rendbe tétele valósult meg. Így a kisgyermekes lelkészcsalád és a gyülekezet minden korosztálya számára lehetőség nyílik a terület használatára!

 

Hála Megváltónknak, hogy közösen az Isten ügyét szolgálhatjuk a gyülekezetben. Egy romos épületből Isten szabadbattyáni népe, a testvéri közösség ereje egy szépen felújított, otthonná tett parókiát valósított meg. Ennek köszönhetően lehet ismét helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. A szolgálatomat itt 2016 nyarán kezdtem el, a gyülekezet 2018 júliusában választott meg lelkipásztorának, nagytiszteletű Esperes Úr 2018 szeptemberében iktatott be lelkipásztori hivatalomba és Isten kegyelméből 2019 áprilisától életvitel szerűen lakunk Szabadbattyánban a feleségemmel és kisgyermekünkkel. A szolgálatban és szabadbattyáni lakosként is érezhetjük azt, hogy testvéri közösségben vagyunk, egy nagy család tagjaivá lettünk!

 

Hála van a szívemben azokért a református keresztény emberekért, akik önzetlenül álltak oda Isten oldalára, és a mai napig a munkának terhét hordozzák. Sok-sok testvérem, szolgatársam munkája, áldozata van abban, hogy most itt tarthatunk. Jelenleg a templom tornyának felújítása készül, melyet a templomhajó vakolása fog követni Isten kegyelméből.

 

Isten velünk van! Érezhetjük ezt a már eddig elvégzett feladataink megvalósulásában; az előttünk álló feladatok jó irányba haladásán is! Fontosnak tartjuk, hogy egy család vagyunk, odafigyelünk és vigyázunk egymásra lehetőségeink szerint!

 

Azonban tudjuk, hogy mindezek a törekvéseink csak úgy válhatnak igazzá, ha azokon Isten áldása nyugszik meg! Eddig ezt tapasztaltuk és Tőle kérjük ezt a továbbiakban is valamennyien; hiszen tudjuk és éljük az Ő szavának igazságát: „Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok közöttetek!" Mt. 18: 20

 

Őszinte szeretettel adok hírt a mi nagy családunkról, a Szabadbattyáni Református Egyházközség életéről; és testvéri szeretettel hívom meg kedves mindnyájukat látogatóba hozzánk!

 

Szücs Sándor, lelkipásztor

 


tovább

ONLINE közvetítéssel kerül megtartásra Egyházmegyei Női Csendesnapunk október 17-én 10 órától

Imre Enikő / 2020-09-24 08:56:02

Kedves Testvérek!


Egyházmegyei Női Csendesnapunkon a korona vírus terjedése miatt sajnos személyesen nem találkozhatunk. De alkalmunk nem marad el, csak a virtuális térben kerül megtartásra.


Online közvetítéssel kerül megrendezésre Női Csendesnapunk október 17-én (szombaton) Székesfehérváron a Budai úti református templomban.


Az online közvetítés a megadott linken lesz elérhető:

www.albaref.hu/noi-csendesnaptovább

Támogassuk együtt a fiatal tehetségeket! - Nyilas Misi Ösztöndíj Program

Imre Enikő / 2020-09-24 08:33:55

Elstartolt a jelentkezési időszak a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíj Programjára. A nehéz körülmények között nevelkedő, fiatal tehetségeket most mi is támogathatjuk adományunkkal.

 

A tehetség kincs! - ez a Magyar Református Szeretetszolgálat ösztöndíjprogramjának jelmondata. A tehetség kibontakoztatásához azonban nem elég a kitartó, szorgalmas munka, gyakran külső segítségre, támogatásra is szükség van hozzá. Az iskolai különórák, a megfelelő eszközök beszerzése, a versenyek nevezési díjai ugyanis komoly költséget jelentenek, melyeket nem minden család engedhet meg magának. Ebben a helyzetben nyújt támogatást a Nyilas Misi Ösztöndíj, amelyben indulása óta 365 diák vett részt, akik összesen 26,5 millió forint támogatásban részesültek.

 

nyilasmisi2.jpg

 

Az évente meghirdetett pályázatra olyan magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő 5-12. évfolyamos diákok jelentkezhetnek, akik valamely művészeti ágban, sportban vagy természettudományban, bölcsésztudományban kiemelkedően tehetségesek, szociálisan hátrányos helyzetűek. Az anyagi támogatás mellett mentorok is segítik a programban résztvevő diákokat tehetségük kibontakoztatásában a Nyilas Misi Újratöltve-program keretében belül, és többek között a tudatos pénzügyi gazdálkodás és a karrierépítés mikéntjeit is megtanítják az ösztöndíjasoknak.

 

Jelentkezni október 31-ig lehet a legyenfolytatas.jobbadni.hu oldalon keresztül. A beadott pályázatok közül egy szakmai zsűri választja ki a 2020/21-es évad támogatott tehetségeit. A programban résztvevő fiatalok 10 hónapon keresztül, havi 10 ezer forint támogatást kapnak, és tehetségük kibontakoztatásában egy választott mentor is segítségükre van.

nyilasmisi.png

 

Most bárki támogathatja a nehéz körülmények között élő ifjú tehetségeket a Magyar Református Szeretetszolgálat 1358-as adományvonalának felhívásával vagy az ADOMANY szó SMS-ben való elküldésével. Adományozni az alapítvány 10702019-85008898-51100005-ös bankszámlaszámán (közlemény: ösztöndíj) és az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül is lehet.

tovább

Imára hívja a reformátusokat a Generális Konvent Elnöksége

Imre Enikő / 2020-09-24 08:31:06

Imádságra hív, valamint egymás iránti felelősségvállalásra és türelemre int a Generális Konvent Elnöksége a koronavírus-járvány idején. A Kárpát-medencei református egyházak vezetőinek tanácskozó testülete szeptember 23-án, szerdán online ülésezett.


A mostani tanácskozás elsődleges célja annak a felmérése volt, hogy miként küzdenek meg az egyes egyházak a járvány második hulláma során jelentkező kihívásokkal, hogyan alakul az egyházi élet, hol van szükség segítségre, támogatásra.

 

GKE Zoom

 

Mint a beszámolókból kiderült, számos egyházi rendezvényt le kellett mondani a koronavírus miatt, ami nehéz helyzetbe hozta a közösségeket is, de az előírt járványügyi szabályok szigorú betartásával sok helyen biztonságosan meg tudják tartani az istentiszteleti alkalmakat. A legnagyobb nehézségekkel a kárpátaljai egyháznak kell megküzdenie. Ukrajnában az egészségügy állapota, az elvándorlás és a hívek gyakran kilátástalannak tűnő anyagi helyzete eddig is komoly kihívást jelentett a magyar református közösségek működésében, ezért az elnökség megsegítésükre gyorssegély folyósításáról döntött.

 

A Generális Konvent Elnöksége imára hívja a magyar reformátusokat, erről rövid közleményt is kiadtak, ami az alábbiakban olvasható:

 

A Generális Konvent Elnökségnek közleménye

A Generális Konvent Elnöksége azzal a kéréssel fordul a magyar reformátusok közösségeihez, hogy a koronavírus-járvány idején tartsanak könyörgéseket, imaközösségeket és egyéni imádságokban is vigyék a Gondviselő Isten elé a betegeket gyógyulásért, a gyógyítókat erőik megújításáért, a döntéshozókat bölcsességért. Tegyük ezt egymás iránti közös felelősségünket is gyakorolva, türelemmel hordozva élettevékenységeink korlátozását és reménységgel várva a veszedelem elmúltát. „Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért!" (1Tim 2,1)

 

A tanácskozáson üdvözölték a www.segitseg.ma webcímen elérhető online platform együttműködési kezdeményezését. Az októberben induló honlap legfontosabb célja, hogy a határon túl és a diaszpórában élő magyarok szülőföldjükön anyanyelvű ellátáshoz jussanak. Ehhez várják a mentálhigiénés végzettséggel rendelkező, lelkigondozással, párkapcsolati tanácsadással, házassági terápiával vagy szenvedélybetegekkel foglalkozó református lelkészek jelentkezését.

 

Az elnökségi ülésen továbbá a készülő új gyülekezeti énekeskönyvről is beszámoló hangzott el. Többéves előkészítés után, még idén lezárulhat a szerkesztői munka, és várhatóan jövő tavasszal vehetjük kézbe az addigra nyomtatásban is megjelenő kiadványt.


tovább

Félelem helyett megfontoltan és óvatosan

Imre Enikő / 2020-09-24 08:28:55

Ahogy már korábban is hírt adtunk róla, egyre több a koronavírus-fertőzött a világon, és a járvány második hulláma megérkezett Magyarországra is, ezért kiemelten fontos az óvatos, megfontolt viselkedés.


FURCSA.


Ezzel a szóval lehetne talán leginkább jellemezni hétköznapjainkat. Gyülekezeti alkalmaink során nem fogunk kezet, nem öleljük meg egymást. Maszkban ülünk a padsorokban, talán gyanakvóan vizslatjuk a másikat. Főleg, ha tüsszent egyet. Az istentiszteletek után másfél méter távolságból beszélgetünk egymással, így csökkentve a fertőzésveszélyt. Furcsa, szokatlan, kényelmetlen.

 

 

FÉLELEM.


Ez a második szó, ami eszünkbe juthat, hiszen sokan félnek a vírustól, egymástól. Félünk attól, hogy mi magunk megfertőződünk, esetleg tünetmentesen átadjuk a kórt valaki olyannak, akinek a szervezete nem tud megbirkózni a betegséggel. Félünk megnyitni a híroldalakat, félünk kimenni az utcára, felszállni a buszra, bemenni a munkahelyünkre. Olyan sok mindentől félünk.

 

Vírus

 

Az életünk manapság furcsa és félelemkeltő. Pedig lehetne egyszerűen csak megfontolt és óvatos is. Ha hisszük, hogy Istenünk ura a történelemnek, ura a vírusnak, ura a félelmeinknek és a körülöttünk lévő, furcsa világnak is, akkor elég a megfontoltság. Igen, furcsa és kényelmetlen maszkban ülni. Igen, furcsa nem kezet fogni, és igen, félelemkeltő olvasni a fertőzöttek napról-napra növekvő számát. Mindennek azonban nem muszáj bennünket is furcsává tennie, bennünk is félelmet ébresztenie.

 

 

ELÉG A MEGFONTOLTSÁG ÉS AZ ÓVATOSSÁG.


Elég, ha gyakran fertőtlenítjük kezeinket, esetleg kesztyűt húzunk. Elég a maszk, elég a másfél méter betartása. Elég az óvatos, megfontolt viselkedés. Mert a járványnak egyszer vége lesz, a kézfogás, a szabadság, a maszknélküliség vissza fog térni. Hiszen a mi Urunk Ura a vírusnak is. Higgyük ezt el, de azért tegyük föl a maszkot. Óvatosan, megfontoltan.


tovább