Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Hangot adnak a kívánságoknak – a legszuperebb idei kampány - Magyar Református Szeretetszolgálat

Imre Enikő / 2020-11-25 08:41:06

Ismert és elismert színészek adnak hangot rászoruló gyerekek karácsonyi kívánságainak. A Magyar Református Szeretetszolgálat figyelemfelhívó akciójához a Manna FM és Lackfi János költő is csatlakozott - a cél pedig 2020 nehéz körülmények között nevelkedő gyermek vágyának teljesítése.

 

Részletek a tovább mögött.

tovább

Továbbra is Steinbach József a dunántúli püspök, az új főgondnok Dr. Nemes Pál - az Egyházkerületi Választási Bizottság közleménye

Imre Enikő / 2020-11-14 12:59:57

A Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek presbitériumai a 2021-26-os időszakra megválasztották új Elnökségüket.


A dunántúli Választási Bizottság 2020. november 11-én, Pápán megszámolta a tisztújításra beérkezett szavazatokat. A 250 beérkezett szavazatból 240 volt érvényes. A püspöki tisztségre 239 igen szavazat érkezett, a főgondnoki tisztségre Dr. Nemes Pál 181 szavazatot, Gyimóthy Géza 59 szavazatot kapott.


A püspöki tisztséget továbbra is Steinbach József tölti be, a főgondnok pedig Dr. Nemes Pál lesz.


A Választási Bizottság a megválasztott tisztségviselők életére és szolgálatára Isten bőséges áldását kívánja.


tovább

A dunántúli egyházmegyék választási eredményei

Imre Enikő / 2020-11-14 12:58:55

A tovább mögött megtekinthető az egyházmegyék sajtóközleményei a választások eredményéről.

 

tovább

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye - 2020.nov.9.

Imre Enikő / 2020-11-14 12:54:02

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

 

Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

 

A tavaszi zsinat által szabályozott eljárásrendben az egyházi testületi üléseket (egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés illetve tanács, zsinati tanács, zsinat) online térben tartsák. Egyházközségi közgyűlés (lelkészválasztás, stb. céljából) nem tartható. A tisztújítással összefüggő presbiteri gyűlések és választási bizottsági ülések a járványügyi rendelkezések betartásával tarthatók meg.

 

Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.

 

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon és az egyéb egyházi média felületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető. Ezekről folyamatos tájékoztatást adunk.

 

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá, elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

 

A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a temetéseket az hatályba lépett állami rendelkezéseket betartva rendezzék meg.

 

Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartsanak, közzé téve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék. A személyes érintkezéssel járó ügyintézést (például, temetés megbeszélését) a biztonsági szabályok betartásával, egymástól másfél méteres távolságban, az orrot és szájat is eltakaró maszkban végezzék.

 

Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

 

Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.

 

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

 

Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.

 

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

 

Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!" (1Pt 4,7)

 

2020. november 09.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségetovább

Tájékoztató - Talentum Suliváró

Imre Enikő / 2020-11-14 12:45:01

Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony/ Úr!

 

Ebben az évben a Talentum Református Általános Iskola a hagyományoktól eltérően, személyes jelenlét nélkül, online módon szervezi SULIVÁRÓ foglalkozásait.

 

2020. november 23-án, 17 órakor online igazgatói tájékoztatót tartunk, melyen bemutatkoznak a leendő tanító nénik, és ismertetjük a foglalkozások további menetét.


A tájékoztatót ZOOM videó konferencia rendszeren bonyolítjuk le, melyhez regisztráció szükséges. Kérjük, hogy a linkre kattintva töltsék ki az űrlapot.

 

https://forms.gle/7Eb18cGerXzUYjKB6

 

A hozzáféréshez szükséges hivatkozást és jelszót a megadott email címre fogjuk küldeni a tájékoztató napján, november 23-án.


Jelentkezési határidő 2020. november 20.

 

Az itt megadott személyes adataikat adatkezelési szabályzatunknak megfelelően kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk át.

 

A 2021-es tavaszi beiratkozás során szeretettel várjuk az önök gyülekezetébe járó gyermekeket is, ezért kérem, hogy az igazgatói tájékoztató időpontjáról tájékoztassák az iskolába készülő gyermekek szüleit, juttassák el számukra a regisztrációs linket.A SULIVÁRÓ programja a www.albaref.hu/iskola honlapon is megtalálható.

 

Fáradozását megköszönöm, a gyülekezet közösségének jó egészséget kívánok.

 

 

Tisztelettel:

Szanyó Gáborné

igazgató

 

Székesfehérvár, 2020. 11. 13.


tovább

Tájékoztató - Ökumenikus Imahét 2021

Imre Enikő / 2020-11-14 12:42:55

Tisztelt Tanácsadó Testületi Tag!


Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2021. január 17-24. között szervezi az Ökumenikus Imahetet.

 

Központi mottója: Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek (Jn 15,5-9)


A MEÖT részéről az Imahét füzeteit átadtuk tagegyházainknak, így ezeket ők kézbesítik gyülekezeteik számára.


Az országos nyitó istentiszteletet 2021. január 17., vasárnap 19:00 órától tervezzük a Szent István Bazilikában. Igét hirdet Dr. Erdő Péter bíboros és Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. A liturgiában szolgálnak a MEÖT tagegyházainak vezetői.

 

A MEÖT honlapjáról letölthető az Imahét anyaga:

http://meot.hu/index.php/keresztyen-m/355-okumenikus-imahet-2021

 

Őszinte tisztelettel:

Dr. Fischl Vilmos

főtitkár


tovább

EGYHÁZI TÁMOGATÁSOK - Újabb 2021. évi egyházi támogatási felhívás - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Imre Enikő / 2020-11-05 19:37:05

Magyarország Kormánya nemzetünk szellemi és lelki megújulásában kiemelt partnerként tekint az egyházakra, melyek egyedülálló szolgálatukkal fontos szerepet töltenek be a társadalom életében.

 

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2021. költségvetési év során az egyházi jogi személyek közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek.

 

A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2021. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható.

 

Az elnyerhető támogatás összege 200 - 500 ezer Ft, saját forrás biztosítása nem szükséges. Bízunk benne, hogy a támogatások nagy segítséget jelentenek a hazai és határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek, járvány sújtotta időszakot követő közösségépítő tevékenységéhez.

 

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2020. november 30.

 

Támogathatóak egyházi táborok, hitéleti, közösségépítő illetve közösségi nevelést (ifjúság nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása, a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek programjai (hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek), valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett zarándoklatok, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

 

Fontos változás idén, hogy az eddig megszokottaktól eltérően egy új informatikai rendszerben, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) lehet az igényeket benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

 

A felhívás teljes szövege megtalálható: https://bgazrt.hu/2021-evi-egyhazi-tamogatasi-felhivasok/


tovább

Bízzatok! - A Generális Konvent elnökségének körlevele.

Imre Enikő / 2020-11-05 19:32:25

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" - Az Úr Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal bátorította tanítványait, amikor reménytelenül küzdöttek a természet erőivel (Mt 14,27). Ma, amikor az egész Kárpát-medencében a koronavírus-járvány második hullámát tapasztaljuk, és egyre többen vannak körülöttünk, gyülekezeteink körében is, akik megbetegedtek és a fertőzés súlyos következményeivel küzdenek, számunkra is csak az adhat bátorítást, ha megerősödünk hitünkben: Mennyei Atyánk a legnagyobb megpróbáltatások között is velünk van Jézus Krisztusban, a Szentlélek által.

 

Mi, a Magyar Református Egyház püspökei és főgondnokai ebben a hitben buzdítjuk gyülekezeteinket, hogy ne szűnjenek meg könyörögni Istenhez a járvány elmúlásáért az egész világon. Imádkozzunk mindazok gyógyulásáért, akik a betegséggel küzdenek és vigasztaljuk gyászoló testvéreinket. Hordozzuk imádságban a gyógyítás és ápolás szolgálatát végzőket és felelős döntéshozóinkat. Kitartóan végezzük a szeretet cselekedeteit mindenütt, ahol embertársaink szükséget szenvednek. Adja meg számunkra a Mindenható Isten, hogy a súlyos próbatételek között se veszítsük el hitünket és reménységünket és, hogy hamarosan ismét együtt adhassunk hálát neki gyülekezeteink, Magyar Református Egyházunk és az egyetemes Egyház élő közösségében.

 

2020. november 4.

 

Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Dr. Dézsi Zoltán főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly püspök és Molnár János világi főjegyző
Tiszántúli Református Egyházkerület


tovább

Felhívás lelkipásztor testvéreinkhez a koronavírus-járvány második hulláma kapcsán teendő óvintézkedésekről

Imre Enikő / 2020-11-05 19:30:57

Kedves Testvérek, Kedves Szolgatársak az Úr Jézus Krisztusban!

A dunántúli reformátusság nagy családjában imádságos szívvel gondolunk mindenkire, különösen is beteg Testvéreinkre és Szolgatársainkra, gyógyító Urunk kegyelmében bízva.
Országos Egyházunk Elnökségi Tanácsának ma kiadott közleményét alább továbbítjuk.

 

A közeledő adventi és karácsonyi ünnepkör kapcsán az Elnökségi Tanács felhívásáról szintén időben küldünk tájékoztatást.

Köszönve Testvéreink, Szolgatársaink, minden Gyülekezetünk, Intézményünk, Munkatársunk hűségét, vigyük egymást az Úr elé, és az alábbi Ige bíztatásába kapaszkodva maradjunk meg a hitben és a reménységben:

 

„Oltalmazó pajzsodat adtad át nekem, jobbod támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. " (Zsoltárok 18,36)

Áldáskívánással,
a Dunántúli Református Egyházkerület vezetősége nevében,
Steinbach József püspök

 

 

Felhívás lelkipásztor testvéreinkhez a koronavírus-járvány második hulláma kapcsán teendő óvintézkedésekről

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa 2020. november 4-én videókonferencián tartott megbeszélésén áttekintette az egészségügyi válsághelyzet (koronavírus-járvány) kapcsán tett kormányzati és közegészségügyi intézkedéseket és azok hatását istentiszteleti életünkre és gyakorlatunkra. Mindezek alapján a következő felhívással fordulunk szolgatársainkhoz:

 

Lelkipásztor testvéreink és gyülekezeteink kötelessége, hogy hatályos törvényeink és rendelkezéseink értelmében minden templomi és templomon kívüli egyházi alkalmon példamutatóan és szigorúan tartsák be a hatósági előírásokat, valamint a távolságtartási, maszkhasználati és fertőtlenítési szabályokat.

 

Kérjük, hogy templomainkban, gyülekezeti termeinkben és a lelkészi hivatalokban helyezzenek ki kézfertőtlenítőt.

 

Rendszeresen végezzenek a padokra, asztalokra is kiterjedő fertőtlenítő takarítást.

 

Gondoskodjanak a gyülekezeti alkalmaink előtt és után az alapos szellőztetésről.

 

Az állami rendelkezések értelmében a lelkészi hivatalok nyitvatartási idejében minden ott tartózkodónak kötelező a maszkhasználat és a távolságtartás betartása. Kérjük, hogy erre jól látható felirattal is hívják fel a figyelmet.

 

ISTENTISZTELETEK

 

Kérjük, hogy istentiszteleteken és bibliaórákon a templomi padokban (ülésrend megjelölésével) biztosítsák a megfelelő távolságtartást. Ahol székek vannak, ott csak minden harmadik széken üljenek, vagy rendezzék be a termet a megszabott távolsághoz igazítva. Ugyanez vonatkozik presbiteri és más egyházi gyűlésekre.

 

Javasoljuk, hogy istentiszteleteinken csökkentsék a gyülekezeti éneklést egy-egy kezdő és záró énekversre. A gyülekezet további közös éneklése helyett - ha lehetőség van rá - hangszeres zene szóljon.

 

Kérjük, hogy előzetes hirdetések útján is nyomatékosan hívják fel gyülekezeti tagjaink figyelmét arra, hogy az istentiszteleten és egyházi gyűléseken kizárólag orrot és szájat eltakaró maszkban lehet részt venni.

 

Kérjük, hogy a lelkipásztorok az istentiszteleten, gyülekezeti alkalmakon, kazuális szolgálatok végzésekor csak megszólalásuk idejére vegyék le az arcmaszkot! Ugyanez vonatkozik az egyházi vagy más gyűlésekre is, illetve más, települési, iskolai, intézményi és közösségi rendezvényekre is.

 

Kérjük, hogy az istentiszteleteken kerüljék a kontaktussal járó üdvözlés és elköszönés minden formáját.

 

EGYÉB SZOLGÁLATOK

 

Kérjük, hogy legyenek külön figyelemmel arra, hogy az esküvői és a temetési gyülekezet tagjai is tartsák be a járványügyi biztonsági szabályokat, erre a résztvevők figyelmét is hívják fel.

 

A temetés felvételekor és a temetési szolgálat egész ideje alatt lelkipásztor testvéreink tartsák meg a gyászolóktól a másfél-kétméteres vagy nagyobb távolságot, és erre kérjék meg a jelenlévő gyászolókat is.

 

A temetések után tartózkodjanak a közvetlen részvétnyilvánítás megszokott gesztusaitól és erre kérjék meg a gyászoló gyülekezet tagjait is.

 

Javasoljuk, hogy a temetési szolgálat a lehető legrövidebb időre korlátozódjék.

 

Ahol lehetőség van, ott ajánljuk a kültéri ravatalozást.

 

Ha csak a sírnál van lehetőség a szertartásra, akkor a ravatalozó előtti és a sírnál végzett liturgiát össze kell vonni, de a feltámadás igéi és az apostoli hitvallás mindenképpen hangozzon el!

 

Kérjük, hogy a 65 évesnél idősebb vagy krónikus betegséggel élő lelkipásztorok helyett fiatalabb szolgatársak vállalják el a temetést. Az egyházmegyék szükség szerint segítsék a helyettesítések rendjének a kialakítását.

 

Az adventi és karácsonyi ünnepek közeledtével az Elnökségi Tanács újabb rendelkezéssel fog élni.

 

Továbbra is kitartóan könyörögjünk Istenhez a járvány elmúlásáért, betegeink gyógyulásáért és gyászoló testvéreink vigasztalódásáért. Isten legyen mindnyájunk őriző pásztora!

 

Budapest, 2020. november 4.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa


tovább

KÖZLEMÉNY - Egyházmegyei választás eredmény - Választási Bizottság

Imre Enikő / 2020-11-04 12:01:34

KÖZLEMÉNY

 

A Mezőföldi Református Egyházmegye Választási Bizottsága 2020. november 03-án megtartotta szavazatbontó ülését.

Az egyházmegye kebelbeli gyülekezeteitől a szavazatok határidőn belül megérkeztek. A beérkezett 35 szavazatból három érvénytelen volt mindegyiktisztségre.

 

A választás eredménye a következő lett:

Esperes: Imre Bálint 32 igen szavazat

 

Egyházmegyei gondnok: Kovács János 28 igen szavazat

 

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő: Imre Bálint 32 igen szavazat

 

Egyházmegyei világi zsinati tag: Kovács János 28 igen szavazat

 

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő: Brunner Vilmos 32 igen szavazat

 

Egyházmegyei zsinati világi póttag: Kótai János 32 igen szavazat

 

 

Isten áldását kérjük a megválasztott tisztségviselőkre.

Genda Attilav.b. elnöke

tovább