Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Egy gyülekezet sem marad magára

Imre Enikő / 2020-05-18 09:39:00

Ezernégyszáz református gyülekezet mindennapjai alakultak át az elmúlt két hónapban és bár a vidéki közösségek vasárnaptól újra találkozhatnak templomaikban, a felajánlások továbbra is fontosak maradnak. Az eddigi tapasztalatok alapján működik az online befizetés rendszere, akik pedig mégis anyagi gonddal küzdenek, az illetékes egyházmegyéhez fordulhatnak.

 

 

Részletek a tovább mögött.

tovább

Mégis összeül a Zsinat!

Imre Enikő / 2020-05-14 10:49:17

Három hét csúszással és vidéki helyszínen tartják meg a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tavaszi ülésszakát a koronavírus-járvány miatt. Június 11-én, csütörtökön Debrecenben tanácskoznak legközelebb egyházunk törvényhozó testületének tagjai.


Május 20-án tartották volna Budapesten a XIV. zsinati ciklus tizenötödik ülésszakát, ám a járvány megfékezéséért hozott kormányrendeletekkel összhangban az Elnökségi Tanács minden gyülekezeti alkalom és közegyházi rendezvény szüneteltetését kérte. A magyarországi református templomok egészen tegnapig zárva voltak, amikor is az egyházi vezetők - összhangban a lazuló korlátozásokkal - a nyitás megfontolását javasolták a nem budapesti vagy Pest megyei gyülekezeteknek, természetesen az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartása mellett.

 

kozos_zsinat_mre_08_zsinat.jpg.500x500_q85.jpg

 

Az elhalasztott zsinati ülést ezzel összhangban tervezik pótolni: 2020. június 11-én, csütörtökön délelőtt 9 órakor tartják a debreceni Nagytemplomban. Ezen egyházunk legfőbb törvényhozó testülete dönthet - többek között - a zsinati alapítású díjak odaítéléséről, az egyházi bíráskodásról szóló törvény tervezett módosításáról, a következő Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó helyszínéről és a rendkívüli helyzetben, veszélyhelyzetben történő eljárásrend megalkotásáról is.


tovább

Érjen véget a járvány: világvallások közösen imádkoznak csütörtökön

Imre Enikő / 2020-05-14 10:47:31

Az Egyházak Világtanácsa (EVT), az úgynevezett Főbizottság az Emberi Testvériségért tagjaként felhívással fordult azokhoz a „testvérekhez", akik hisznek a Teremtő Istenben, és május 14-ére imanapot hirdet a világjárvány végéért. A világvallások párbeszédét és összefogását célul kitűző szervezet böjtre és az emberiségért végzett könyörgésre hívja a vallásos embereket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa is arra kéri a híveket, hogy csütörtökön ki-ki a maga helyén imádkozzon a koronavírussal szenvedőkért, a világért, a biztonságért és a rendért.

 

Imaéjjel 2019

Fotó: Kalocsai Richárd

 

Részletek a tovább mögött.

tovább

Nyissák meg a templomokat vidéken! - A Zsinat Elnökségi Tanácsának javaslata

Imre Enikő / 2020-05-12 09:40:57

Nyissák meg a templomokat vidéken - ezt javasolja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa.

 

 

A testület május 11-i ülésén hozott állásfoglalása szerint:

 


„hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek."Az Elnökségi Tanács kéri, hogy a tervezett nyári táborokat, konferenciákat, találkozókat a - testület korábbi útmutatásai értelmében - ne szervezzék meg!

 

tovább

Református ragtime - Interjúa kolozsvári Péntek Attila zongoraművész-kántorral és Domschy Mercédesz énekesnővel

Imre Enikő / 2020-05-12 09:35:44

Egymást nem ismerő lelkipásztor ismerőseim osztották meg közösségi oldalukon ugyanazt a videót húsvétkor: két fiatal ragtime stílusban énekli egy jól ismert gyülekezeti énekünket. Az eset egy héttel később megismétlődött a Magyar Református Énekeskönyv (MRÉ) 236. dicséretével. Honnan ez a mindent átragyogó frissesség, ez a zenei hagyományokat tisztelő, de kreatívan ötvöző bátorság? Az elmúlt időszak változásainak köszönhetően immár nem idegenkedtünk attól, hogy videobeszélgetés formájában találkozzunk a kolozsvári Péntek Attila zongoraművész-kántorral és Domschy Mercédesz énekesnővel.

 

Az interjú elolvasható a tovább mögött.

tovább

Egyszerűen Református - Adónk 1 százalékával együtt segíthetünk

Imre Enikő / 2020-05-07 12:00:11

 

Egyszerűen Református - Adónk 1 százalékával együtt segíthetünk!


A nyilatkozat erre a linkre kattintva érhető el: http://egyszeruenreformatus.hu/

 

"A jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor. 9,7.)


 

 

tovább

Vigyázzunk egymásra továbbra is! - A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsának közleménye

Imre Enikő / 2020-05-07 11:49:46

Továbbra se menjenek templomba és ne tartsanak istentiszteleteket a gyülekezeti közösség részvételével - ezt kéri a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa a gyülekezetektől és lelkipásztoroktól. A testület május 4-én ülésezett és az alábbi közleményt tette közzé:


Magyarország kormánya a 168/2020 (IV.30.) számú rendeletével új védelmi intézkedéseket vezetett be. A rendelet értelmében Budapest és Pest megye területén a korább elrendelt korlátozások maradnak érvényben. Az ország egyéb területeire új szabályok vonatkoznak, melyek érintik a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek működését is. A kormányrendelet megengedi, hogy a vallási szertartásokat megtartsuk (6 § 1.), ugyanakkor előírja a kötelező védőtávolság (1,5 m) betartását a vallási szertartásokon is (6 § 2.). A kormányrendelet intézkedései 2020. május 4-én, hétfőn lépnek hatályba. A Zsinat Elnökségi Tanácsa a rendeleteket megtárgyalta, és az alábbi állásfoglalást bocsátja közre:A COVID-19 koronavírus járvány továbbra is sújtja országunkat. Miközben hálát adunk Istennek, hogy az eddigi járványügyi intézkedések eredményesek voltak, kérjük egyházunk tagjait, továbbra is imádkozzunk a járvány elmúlásáért.Mindenekelőtt hálát adunk Istennek, hogy a szolgálat lehetősége a járvány első időszakában sem vétetett el tőlünk. A Szentlélek áldását érezzük abban, hogy gyülekezeteink és lelkipásztoraink leleményesen és kitartóan végezték az evangélium üzenetének hirdetését és a közösségépítés szolgálatát infokommunikációs eszközök felhasználásával is. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ebben közreműködtek és közreműködnekImádkozzunk a betegek gyógyulásáért és mindazokért, akik a járvány következtében veszítették el szerettüket. Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelősséget hordozó döntéshozókért, és azokért, akik lehetővé teszik országunk működését ebben a nehéz időszakban.Imádkozzunk egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próbatétel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz és áldássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.Kérjük egyházunk közösségét, hogy mindenki továbbra is tartsa be a hatóságok járványügyi előírásait. Járjunk elöl jó példával abban is, hogy az akár önként vállalt korlátozásokkal is alkalmazzuk a járvány elleni védekezés eszközeit.A Zsinat Elnökségi Tanácsa arra kéri a gyülekezeteket, hogy mindaddig, amíg a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem igazolják, az Elnökségi Tanács március 16-i ajánlásait vegyék figyelembe és továbbra se tartsanak templomokban és gyülekezeti házakban gyülekezeti közösség részvételével istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat.Az óvintézkedések és korlátozások türelmet és gondosságot igényelnek. Tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet védelméért gyülekezeti közösségeinkben és egész országunkban is. Bízunk lelkipásztoraink és gyülekezeti elöljáróink bölcsességében, hogy a kényszerűen meghozott rendelkezéseket betartják és betartatják, és ezzel is akadályozzák a vírusfertőzés terjedését. Buzgó esedezésünk, hogy mihamarabb teljesen szabadon dicsérhessük Istent az Ige és a sákramentumok köré összegyülekezve.„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2Tim 1,7).A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsatovább

Törekedni az összefogásra

Imre Enikő / 2020-05-07 11:47:28

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából, keresztyén egyházak és szervezetek idei felhívását megerősítve, a következő nyilatkozatot teszi:A Kárpát-medencei magyar református egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék tanácskozó testülete, a Generális Konvent 2012. június 19-20-i ülésének zárónyilatkozatában a testület úgy határozott, hogy június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját felveszi a magyar reformátusok számára javasolt jeles napok sorába. A Konvent a nyilatkozatban kérte a gyülekezeteket, hogy a presbitériumok döntése alapján harangozzanak mind május 22-én, a Magyar Református Egység Napján, mind június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján.

 

harang.jpg

Fotó: Kalocsai Richárd

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége a fenti nyilatkozatot megerősítve arra kéri a magyarországi református gyülekezetek presbitériumait, hogy lehetőségeikhez mérten idén is szólaltassák meg harangjaikat - május 22-én Kárpát-medencei egységünkre, június 4-én pedig a trianoni évfordulóra emlékezve.


tovább

Járulékfizetés a koronavírus idején - A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsának közleménye

Imre Enikő / 2020-05-07 11:41:22

A Zsinat Elnökségi Tanácsa köszöni mindazoknak, akik biztosították a lelkészek javadalmát a járvány sújtotta nehéz időkben.


Lelkészi Nyugdíjintézetünk valamennyi tag után teljesíti a társadalombiztosítási és minimálbér utáni nyugdíjjárulékok befizetését. Abban az esetben, ha valamely egyházközségben nem lehetséges a lelkészi javadalom megfizetése, kérjük, jelezzék az illetékes esperesnek, hogy a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló törvénye 46. §-a szerint az egyházközség haladékot kaphasson járulékainak megfizetésére.

 

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnökségi Tanácsa


tovább

Jó lesz újból találkozni - Húsvéti interjú Steinbach József püspökkel

Imre Enikő / 2020-04-21 18:47:01

Rendhagyó húsvét előtt állunk, ami nélkülözni kénytelen a templomi közösséget, a közös úrvacsorát. A járvány árnyékában megtartott ünnepről Steinbach Józseffel, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökével beszélgetett a Reformátusok Lapja.


A teljes interjú elolvasható a tovább mögött.

tovább