Mezőföldi Református Egyházmegye

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ

Imre Enikő / 2019-06-07 08:26:14

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz."

János 14,15-17


(A képen az enyingi református templom belseje látható.)

 

 

A Mezőföldi Református Egyházmegye lelkipásztorainak, gondnokainak, presbitereinek, gyülekezeteinkben élő testvéreinknek és minden olvasónak a Szentlélek Isten megújító kegyelmében gazdag Pünkösdi ünnepet kívánunk.

Az egyházmegye elnöksége:

 

 

Imre Bálint                                                   Kovács János

esperes                                                egyházmegyei gondnok

sk.                                                                   sk.


Nemes Gyula                                                  Kótai János

lelkészi főjegyző                                              világi főjegyző

sk.                                                                sk.

 


 


 


tovább

Sírni a sírókkal

Imre Enikő / 2019-06-07 08:09:25

A Magyarországi Református Egyház is gyűjtést szervez a szerda esti dunai hajóbaleset túlélői, illetve a gyászoló családok és árvák megsegítésére. „Szeretnénk ily módon is kifejezni együttérzésünket koreai testvéreink iránt, akik mindig segítségünkre siettek, ha bajban voltunk" - fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök.


Részletek a tovább mögött.

tovább

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI KÖSZÖNTŐ

Imre Enikő / 2019-05-31 09:29:34

"Mert az Úrnak, Istenednek a szent népe vagy te, téged választott ki az Úr, hogy az Ő tulajdon népe légy mindazon népek közül, amelyek a föld színén vannak."      5Móz. 14,2(A képen a dégi református templom belseje látható.)

 

A Mezőföldi Református Egyházmegye lelkipásztorainak, gondnokainak, presbitereinek, gyülekezeteinkben élő testvéreinknek és minden olvasónak Krisztus szabadító és megtartó kegyelmében gazdag Mennybemenetel ünnepet kívánunk.

 

Az egyházmegye elnöksége:


Imre Bálint                                          Kovács János

esperes                                     egyházmegyei gondnok

sk.                                                        sk.


Nemes Gyula                                        Kótai János

lelkészi főjegyző                                      világi főjegyző

sk.                                                      sk.

 


 

tovább

Beszámoló a soponyai gyülekezet Családi napjáról

Imre Enikő / 2019-05-31 09:12:43

Családi nap Soponyán


Második alkalommal rendeztünk családi napot 2019. május 26-án a soponyai templomban és templomkertben. Minden korosztály találhatott érdekes programot.

 

A délelőttöt istentisztelettel kezdtük, amelyen a soponyai és a kislángi gyülekezeti tagok is résztvettek. Isten Igéjét Fazekas Zsuzsanna révkomáromi lelkipásztor hirdette. Ez az alkalom tanévzáró istentisztelet volt, amelyen a gyermekek az óvodásoktól a konfirmandusokig aktívan közreműködtek. Az igehirdetésben nagytiszteletű asszony személyes, meleg hangvétellel beszélt, gyermek- és családközpontú gondolatai megérintették a kicsiket és a nagyokat is. A gyermek-istentisztelet csapata Kissné Király Éva vezetésével egy jelenetet mutatott be Péter és Jézus életéről a nagycsütörtöki eseményekre fókuszálva, nagypéntek és húsvét üzenetét hangsúlyozva. Az istentiszteletet meghittebbé tette Kovács Tamara (Kisláng) éneke és Balogh Orsolya (Mátyásdomb) szavalata.

 

Az istentisztelet után a felnőttek és a gyermekek korosztályát külön választottuk. A gyermekek a templomkertben különféle kézműves foglalkozásokon vettek részt. Ezalatt a templomban az idősebbeknek főtiszteletű Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke tartott előadást. Előadásában a felvidéki magyar reformátusság 20. századi életét mutatta be egészen napjainkig. Beszélt a hit fontosságáról, a magyar közösségek gondjairól és örömeiről, a jövőbe vetett Krisztusra néző keresztyén reménységről. Sokak szemébe könnyeket csalt személyes bizonyságtétele.

 

A déli órákban közösen fogyasztottuk el az ebédet. Ebéd után a Soponyán működő énekcsoportok, zenekarok muzsikája töltötte be a templomkertet. Először Szecsődi Rita vezetésével a Délibáb Népdalkör, majd Tóth Petra irányításával az Őszi Napsugár Nyugdíjasklub zenéjét élveztük. Végül a könnyűzenei együttes, a Tábortűz Singers muzsikája teremtett önfeledt, vidám hangulatot. Ezalatt a gyülekezet asszonyai kínáltákfinom süteményekkel a jelenlévőket.

 

Az Úristen gondviselésének köszönhetően szép, meleg koranyári időjárás kedvezett a programoknak. Köszönet a rengeteg segítőnek, akik nélkül ez az élménydús, gazdag nap nem jöhetett volna létre. SoliDeo Gloria!

 

Kovács Csiba Krisztina

lelkipásztor

 


Képek megtekinthetők a tovább mögött.

tovább

Beszámoló a csőszi Ifinapról

Imre Enikő / 2019-05-31 08:50:55

Ifinap

Egy forró vasárnapi délutánon összegyűlt nagyából 25 fiatal és vezetőik, Fehérvárról és a környező falvakból, hogy idejüket Istennel és egymással töltsék.

 

Vendégelőadónk, Ferenczi Zoltán Kecskemétről érkezett fiával, hogy megválaszolandó kérdések szülessenek bennünk és a már meglévő kérdéseinkre válaszokat kapjunk. Ahogy előadónk mondta valóban nem egy előadáson vettünk részt. Hanem egy folyamaton, aminek voltak tetőpontjai és mélypontjai, amelyeket mindegyikünk máshogy élt meg. Azért, hogy mindezt megéljük sokat segített előadónk, aki nem konkrét válaszokat adott, hanem irányt azokhoz.

 

Nem igazán lehet egy szóban összefoglalni az ott előbukkanó témákat. A hivatalos téma a „Hogyan tegyünk bizonyságot." ám nem csak erről beszéltünk. Központi téma volt a megtérés és a barátaink/felebarátaink rávezetése a hitre és az, hogy hogyan nyújtsunk nekik segítő kezet akár kétségbeesés, düh esetén.

 

Ez a nem szokványos előadás rámutatott, hogy mindannyian kicsit máshogy, másidőben éljük meg a megtérést. Van, akinek sok időbe telik, míg életét teljesen Istennek tudja adni. Ezzel nincs semmi gond, azért vagyunk egy közösség, hogy terheinket együtt elhordozzuk és segítsünk társainknak megmutatni az irányt. A „nem" előadást egy uzsonna vágta félbe (aminek mindenki nagyon örült).

 

Az alkalom második felében, az előadónk azt segített megfogalmazni, a közösségünk számára mi is Isten. Mert ugye mindegyikünk számára mást jelent Isten, de mégis ugyanazt. Egy mondatba gyúrtuk bele az ott jelen levők érzelmeit Isten iránt.

 

Azt kell, hogy mondjam, Csodásan sikerült. Rengeteg megválaszolandó kérdéssel mentünk oda, amikre szerintem választ kaptunk, de legalább ugyanennyi új kérdéssel távoztunk.

De egy biztos Isten szeretetében élünk együtt, ami hatalmas áldás.

 

Képek megtekinthetők a tovább mögött.


tovább