Őrségi Református Egyházmegye

Lelkészértekezlet Szlovéniában

2017-03-20 22:53:33 / őrségi admin

Január 30-án került sor az Őrségi Református Egyházmegye lelkipásztorainak 2017. évi első megbeszélésére, ezúttal Szlovéniában, Szentlászlón, a helyi művelődési ház kistermében.

Az alkalom áhítattal kezdődött, melyet Bódis Tamás, Szlovéniában szolgálatot teljesítő lelkipásztor tartott a napi ige, a 62. zsoltár alapján. Az értekezlet folytatásaként Szakál Péter esperes úr tájékoztatta a jelenlévőket az egyházmegyében, egyházkerületben és az országos egyházban megrendezésre kerülő eseményekről, aktualitásokról. Ezeknek nagy része a reformáció idei 500. évfordulójához kapcsolódik. A tervek között szerepel egy egységes emléktábla elhelyezése az emlékév kapcsán minden egyházközségben. Szó esett a minden évben megrendezésre kerülő táborok, találkozók, versenyek időpontjáról is. Az egyházmegyei hittanversenyre május 20-án kerül sor. Június 19-24 között lesz az egyházmegyei hittanos tábor a Bakonyban, Németh Tamás celldömölki lelkipásztor szervezésében. Balatonfenyvesen június 26-július 1 között egyházkerületi hittanos tábor lesz, július 3-8 között családi táborozásra nyílik lehetőség, július 10-15 között pedig ifjúsági táborba hívogatnak. Április 16-án, húsvétvasárnap 10 órától a Kossuth Rádió Szombathelyről közvetíti az ünnepi istentiszteletet. Május 14-én 15 órától egyházmegyei cantate-vasárnapra kerül sor Szentgotthárdon, melyre szeretettel várják az egyházmegyében szolgáló kórusokat. Az alkalom egyben hálaadó istentiszteletet a szentgotthárdi református templom fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Az igeszolgálatot Steinbach József püspök úr végzi. A megbeszélés közös ebéddel zárult Szentlászlón, Puhán Géza és felesége Júlia testvéreink éttermében.

Sisakné Páll Klára