Őrségi Református Egyházmegye

Reformáció500 Szentgotthárdon

2017-11-23 21:55:14 / őrségi admin

Hasonlóan az ország és a világ számos protestáns gyülekezetéhez, a 2017. esztendőben a Szentgotthárdi Református Egyházközségben mi is igyekeztünk méltó, ugyanakkor többféle módon megemlékezni és hálát adni a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

A gitáros-projektoros istentiszteletek témája idén a reformáció és a nagy reformátorok életének a bemutatására irányult.

 

Szlovéniai testvérgyülekezetünkkel május 21-én, a magyar református egység napján Szentlászlón együtt vettünk részt azon a lendvai magyar rádió által is közvetített istentiszteleten, melynek keretében egyházkerületünk volt püspöke, dr. Márkus Mihály tartott egy rövid előadást Kálvin Jánosról, majd pedig leleplezésre került a templom előtt a nagy reformátor szobra.

 

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi evangélikus gyülekezettel, ezért júniusban közös, 1517m-es emlékfutásra, sétára, illetve rollerozásra került sor a két templom között. A start a református templom elől volt, és az evangélikus templom elé érkezett a népes és lelkes csapat, ahol virslivel, süteménnyel, üdítővel - no és kézműves sörökkel várták a résztvevőket, emlékezve ezzel Luther Márton egyik kedves tevékenységére, a sörfőzésre.

 

Az augusztusi gyermekbibliatábor központi gondolata a Szentírás volt, a Biblia keletkezéséről, a hozzá való helyes viszonyulásról, olvasásának fontosságáról szóltak az alkalmak.

 

Szeptember 17-én az evangélikus templomban került sor közös protestáns istentiszteletre, amelyen Dinnyés József előadását is meghallgathatták a gyülekezet tagjai. Túl a szépséges zsoltárokon, dicséreteken, nagyon sok érdekes, építő információ is elhangzott a reformátorok életéről, illetve arról a korról.

 

Mivel a júniusi emlékfutásnak nem várt sikere lett, szeptember 30-án újra megrendeztük, ezúttal az evangélikus templom elől indulva és a református templomhoz érkezve. A nap folytatásaként közös gyülekezeti napra került sor a templomkertben, áhítattal, reformációi kvízzel, majd pedig gulyásfőzéssel, kürtőskalács sütéssel, a templomban láthatatlan színházzal.

 

Október 8-án, vasárnap este Szotyori Nagy Gábor (orgona), Molnár Eszter (oboa) és Berkesi Boglárka (alt) triója a jelenlévő közönséget egy csodálatos komolyzenei élményt nyújtó koncerttel örvendeztette meg. A műsor bepillantást engedett a protestáns egyházi zene és műzene évszázadaiba, a barokk kortól egészen napjainkig, melyben természetesen szerepet kapott a magyar protestáns egyházzene is.

 

Az október 29-én tartott reformációi istentiszteleten került bemutatásra az a zászló, amelyet gyülekezetünk egyik családja adományozott a közösségnek Isten dicsőségére, a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A zászlón a Magyar Református Egyház hímzett címere látható. Szintén ekkor került sor a püspökség által készíttetett és adományozott márványtábla leleplezésére is.

 

Október 31-én, a hagyományokhoz híven együtt ünnepelt a két protestáns gyülekezet, idén az evangélikus templomban. A közös istentiszteletnek egyik évben egyik, másik évben másik templom ad helyet. Idén evangélikus testvéreink voltak a sorosak, és a református gyülekezet lelkésze hirdette az Igét. Az alkalmat szeretetvendégség zárta.

 

Amikor ezeket a sorokat írom, még csak jövő időben ugyan, de szívbeli reménységgel tudok hírt adni arról, hogy ha az ÚR is éltet minket, november 26-án dr. Márkus Mihály püspök urat üdvözölhetjük majd körünkben, aki Kálvin Jánosról fog előadást tartani.

 

December 3-5. között pedig Végh Tamás ny. fasori lelkipásztort várjuk gyülekezetünkbe, aki Krisztus örömhíréről fog köztünk evangelizációs alkalmakat tartani a Róma 1,16-17 alapján.

 

Áldott legyen az ÚR mindazért, amit kirendelt, kimunkált köztünk, Övé legyen egyedül a dicsőség!

 

Sisakné Páll Klára, lelkész

Galéria

. ..