Őrségi Református Egyházmegye

Tisztújítás Kerkamentén

2018-03-06 12:27:17 / Bódis Tamás

Mint ismeretes ez év januárjában mindenhol hivatalba álltak az újonnan választott presbitériumok. Így volt ez a Kerkamenti Református Társegyházközségben is.

Egyházközségünk esetében a 15 fős presbitérium az új ciklusra is tartani tudta a létszámot, ami különlegesnek mondható, hiszen a választói névjegyzékünk csupán 148 főt tart nyilván. Ennél tehetősebb gyülekezetekben is rendre csökkenteni kellett a presbiteri helyek számát. Más szempontból is különlegesnek mondható a kerkafalvi templomban 2017. október 22-én megtartott tisztújító közgyűlés, hiszen a gyülekezet egyúttal lelkipásztort is választott, Szakál Zoltán lelkipásztor személyében, akinek teljes egyhangúsággal szavaztak bizalmat a választók. Az új esztendő első istentiszteletén ünnepélyes keretek között nyilvánítottuk ki megbecsülésünket a leköszönő presbiterek és a gondnokasszony szolgálataiért, valamint az újonnan választott tisztségviselők eskütétele is sor kerülhetett. Az első presbiteri gyűlésünkön pedig a régi és új tagokkal együtt elevenítettük fel az elmúlt presbiteri ciklusok jelentősebb gyülekezeti eseményit. Isten megsegítő kegyelmében bízva tekintünk az újabb hatéves ciklusra, melyre kívánjuk Isten áldását minden gyülekezet számára.