Őrségi Református Egyházmegye

Újra lesz parókia Szécsiszentlászlón

2018-10-01 09:42:31 / Bódis Tamás

A Szlovénia területén megtalálható ma Szentlászlónak, régebben Szécsiszentlászlónak hívott község mindig erős református településnek számított. A 19. századtól saját iskolája, tanítója volt, és amikor Magyarországtól elszakadt, itt kezdték megszervezni az új anyaegyházat, hogy a muravidéki reformátusok se maradjanak lelkész nélkül.

A történelem fordulatai miatt azonban mégis sokáig nélkülöznie kellett a közösségnek a helyben lakó lelkészt, hiszen 1947-2008 között csak helyettesítéssel tudták megoldani a szolgálatokat. De hála legyen a szolgálóknak - lelkipásztoroknak, gondnokoknak és presbitereknek egyaránt - és a hitüket nem elhagyó reformátusoknak, hogy amikor 2008-ban ide költöztünk, találtunk itt egyházat.

Parókiát azonban már nem. Mert az 50-es években államosított iskolát és lelkészlakást a 80-as években faluotthonná alakították. Az épületet így nem tudtuk már visszakérni, a lakhatásunkat egy bérelt lakásban tudtuk megoldani a közeli evangélikus hagyományokkal rendelkező Pártosfalván. De nem titkolt vágyunk volt, hogy újra parókia lehessen Szentlászlón és Isten kegyelméből ez mára valósággá is vált.

Az új parókia ugyan nem a templom mellett található, hanem mintegy 500 méterrel odébb, de a közelségnél fontosabb volt, hogy olyan épületet vásároljunk amit fel is tudunk újítani. A felújítás folyamán nyáron lecseréltük a tetőzetet és az ősszel nekiálltunk a belső felújításnak is, hogy új fürdőszobát, központi fűtést és szép tisztára festett falakat kapjon az épület. A cél, hogy minél előbb lakhatóvá tegyük az épületet, és átköltözhessünk Szentlászlóra még a tél beállta előtt.

Olyan sok lehetőség van még a nekünk új épületben, amit most nem tudtunk kihasználni. Olyan sok reményünk van abban, hogy munkánkkal megerősítjük az egyházunkat és az egyre nehezebb helyzetbe kerülő határ menti falvakat. Adja meg Gondviselő Istenünk, hogy láthassuk az új parókiában lévő lehetőségek megvalósulását és ezzel egyidejűleg közösségeink megerősödését!

Köszönjük mindazok segítségét, akik anyagilag támogattak bennünket. Köszönet Kócán Géza világi elnöknek, aki fáradhatatlanul rótta az utakat hivataltól hivatalig. Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, akik a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségen keresztül 19.000 €-val támogatták célkitűzésünket. De köszönjük a magánszemélyek adományait is, akik közül ki kell emelnünk a szentlászlói Horvát - Hajba család 700 €-s és a lendvai-radamosi Kepe család 710 €-s adományát.

Legnagyobb hálánk mégis Istené, aki adja meg, hogy minden munkánkkal és adományunkkal az ő országának eljövetelét szolgáljuk!

 

Bódis Tamás lelkipásztor


Galéria

. .. ...