Őrségi Református Egyházmegye

Generális Vizitáció Nagyrákoson

2018-11-06 07:51:16 / Bódis Tamás

2018. október 14-én generális vizitáció volt a Nagyrákosi Református Egyházközségben.

A generális vizitáció keretében a Nagyrákosi Református Templomban Steinbach József püspök úr hirdette az igét Fil 4,7 alapján. Az Istentől jövő békesség áldásait fejtette ki az elhangzott prédikációjában. A liturgiában Köntös László főjegyző és Szakál Péter esperes úr imádsággal és igeolvasással szolgáltak. Az előző napon megtartott iroda vizsgálatról készült jegyzőkönyvet Balogh Péter egyházmegyei gondnok olvasta fel, - közgyűlés keretében -, a Nagyrákos-Kisrákos Református Társegyházközségből érkezett gyülekezeti tagok előtt. A gyülekezet örömmel és köszönettel vette az egyházkerület figyelmét, törődését, segítségét gyülekezeteink és annak lelkipásztora iránt. Isten áldását kívánjuk életükre és felelősségteljes munkájukra!

 

Perjesiné Máté Róza