Őrségi Református Egyházmegye

Reformáció örök… - Az Őrségi Református Egyházmegye reformációi ünnepsége Kőszegen

2018-11-06 07:57:48 / Bódis Tamás

Minden korban Isten nagy ajándéka a találkozás! Ezt az ajándékot kaptuk meg mi is az Őrségi Református Egyházmegyéhez tartozó reformátusok ez év október 28-án, amikor is együtt ünnepelhettük a reformációt a kőszegi vár lovagtermében. Külön örömet jelentett számunkra, hogy ünneplésünkben részt vettek kőszegi evangélikusok és római katolikus testvérek is.

Nem kis félelem lett rajtunk úrrá, amikor kiderült, hogy előreláthatólag 300 fő fog megjelenni. Kérdés volt, hogy elég nagy lesz-e a lovagterem és lesz-e elég szék. Mindenesetre örültünk neki, hogy ilyen sokan meghallották a hívó szót, és jöttek közösen hallgatni Isten igéjét, és élni az úri szent vacsorával. Külön köszönet illet Dr. Németh Tamás rektor urat az igehirdetés szolgálatáért, amelyet közöttünk végzet, és megjelent pápai református teológiai hallgatókat, akik szintén szolgálatukkal segítettek bennünket az ünneplésben.

Szakál Péter esperes úr nyitotta meg az alkalmat, elmondva, hogyan alakult ki az egyházmegyénkben a reformáció közös ünneplése, valamint hogy azóta már más egyházmegyék is átvették azt. Rektor úr Pál apostol Efezusiakhoz írt leveléből kiindulva érzékeltette a hallgatósággal az igaz Krisztus-követés valóságát, fontosságát! Balogh Péter egyházmegyei gondok úr pedig az istentiszteleti alkalom zárszavát mondta. Többek között hangot adott annak, hogy helyszín nagyon illik az alkalomhoz, hiszen a kőszegi vár valamivel a reformáció után épült, valamint európai kitekintésben megemlítette a keresztyénség helyzetet.

Visszatekintve ez ünnepi alkalomra csak hálát tudunk adni a Mindenség Urának, hogy megáldotta kegyelmességéből ezt a közös alkalmat, mindezért áldott legyen a mi Urunk neve!

Donatin Tamás

 

Galéria

. .. ... .... ......