Őrségi Református Egyházmegye

A várakozás időszaka

2019-02-18 12:33:55 / Bódis Tamás

Az őszi programok folytatásaként az advent időszaka is kínált hitéleti lehetőségeket a zalaegerszegi gyülekezeti tagjainknak.

Folytatódott az ifjúsági csoport találkozásainak szervezése, lebonyolítása. Ennek a csoportnak az összetartója Hodánics-Biró Tünde tiszteletes asszony és Dr. Ferenczi Andrea presbiter. Sok energiát, időt fordítanak arra, hogy a fiatalok megtartsák keresztyénségüket. Sajnos az a tapasztalat, hogy a konfirmáció után a fiatalok nem tartják fontosnak vallásuk gyakorlását, ezen próbálkozik változtatni a fiatalokat össze fogó csapat. Ehhez szorosan kapcsolódik Hajdúné Szabó Ágnes középiskolai tanár által kezdeményezett és vezetett sorozat is. Ő a fiatal szülők, családok életében előforduló nehézségek, helyzetek megoldásához nyújt támpontokat három gyermekes anyaként, tanítóként és vallásos emberként. Az októberben indult előadások folyamatosan megtartásra kerülnek, és folytatódnak a téli időszakban is. Ezek az előadások, de mondhatnánk beszélgetések témája nemcsak a fiatalokat, de az idősebb korosztályt is el- és meggondolásra késztet. Én a két gyermekes lányom invitálására mentem el a második előadásra. Először kicsit húzódzkodtam: mit keressek ott én nagymamaként. Az előadás alatt rájöttem, hogy a családról, szeretetről, vallásról mindig lehet és kell beszélni kortól függetlenül. Nagyon várom a 2019. január 14-i előadást, Isten kegyelmét kérve, hogy sokan legyünk az előadáson.

Advent időszakában az evangélikus adventi estéken vehetett részt gyülekezetünk, mely segített bennünket a karácsony lelki várására. A december hónap fontos eseménye volt gyülekezetünk életében a nőszövetségi tisztségválasztás. A szövetség munkáját Török Zoltánné Katika vezette nagy szeretettel és odaadással. Ő azonban férje nyugdíjazása után Budapestre költözött. A nőszövetség tagjai elnöknek Gál Dezsőné gyülekezeti tagot választották. Isten áldása kísérje és segítse Lenke munkáját és életét, hogy tovább tudja vinni a már megkezdett munkát.

Karácsony az év legszebb ünnepe, ezt bizonyította a hittanosok műsora december 24-én a délutáni istentiszteleten is. A zsúfolásig megtelt templomban gyermekeink megemlékeztek Jézus születéséről, a karácsony jelentőségéről. Hálás szívvel mondunk köszönetet a hitoktatóknak, gyermekeknek, hogy még szebbé tették számunkra ezt az ünnepet. Köszönjük a gyermekek nevében azoknak a felajánlóknak a támogatását, akik hozzájárultak a kis csomagokhoz, melyeket az istentisztelet után kaptak.

Ady szavait idézem: „Mintha itt lenn a nagy Isten Szent kegyelme súgna, szállna...

Minden szívben Csak szeretet lakik máma."

 

Áldás, békesség!

Tubolyné Takács Mária

zalaegerszegi gyülekezeti tag