Őrségi Református Egyházmegye

Isten küldönce /in memoriam/

2019-04-19 16:08:22 / Bódis Tamás

Múlt év karácsonya előtt néhány nappal állt őrséget az Őrség lelkipásztorainak csapata Nagy Béla László gyógyszerész-teológus hamvainak végtisztességtételénél.

82 esztendőt kapott Teremtőjétől, amelynek utolsó évei meghomályosuló szemmel bizonytalanok, legutolsó hetei fájdalomban nyomorúságosak voltak. Élete négy helységnévvel leírható: Kisújszállás-Szeged-Egyházasrádóc-Szombathely. Születés, munkahelyek és hazatérés helye. Örökségül kapta a reformátusságát, s mint később vallott róla, elhagyta valahol az élet útján, míg meg nem találta őt megváltó Krisztusa. Valamikor a nyolcvanas évek elején történt ez, mélyen a rendszerváltás előtt. És akkor felfedezte nemcsak az egyházat, hanem megtalálta benne a szolgálat lehetőségét. Amikor lehetőség nyílt, elkezdte teológiai tanulmányát, amit aztán nem fejezett be. Papírja nem volt, helyettesítő szolgálata annál több.

 

Isten küldöncévé lett az Őrségi egyházmegyében. Ha átmenetileg megürült egy szolgálati hely, ő helyettesített, ha vasárnapi szolgálatot igényelt valamelyik lelkipásztor, rá lehetett számítani. Ha zűr volt valahol, semlegesíteni vállalkozott.

 

A szombathelyi gyülekezetben presbiter, bizonyságtevő, igehallgató egyszerre volt.Szolgálatait akkor mondta vissza, amikor látása annyira megromlott, hogy a betűk már kínt jelentettek. Utolsó kórházi látogatásomkor ötödik megszólalásomra felnyitotta fáradt szemét. Kezét kezembe fogva imádkoztunk, s mikor indultam volna visszahúzott. Szájához hajolva alig hallhatóan suttogta Krisztusnak, az ő megváltó Urának dicséretét és arra vágyott, hogy még egyszer bizonyságot tehessen róla. Megrendültem a halálig tartó bizonyságtétel vágyán. Temetésre készülve tudtam meg a családtól, betegágyából megáldotta unokáit, mint a régi pátriárkák. Mindenkinek más fontos az életben, de úgy tűnik, hogy a halálban is.

 

Isten csendes küldönce hiányozni fog nem is testében, inkább lelkületében. Mikor nincsenek, akkor érezzük azoknak az életeknek értékét, akiknek Krisztusért semmilyen szolgálat, munka nem volt nehéz, sem lehetetlen.

 

Jakab Bálint lelkipásztor