Őrségi Református Egyházmegye

Lelkészi Értekezlet (Szécsi)Szentlászlón

2019-07-15 09:30:32 / Bódis Tamás

Április 13-án ismét lehetősége nyílt az Őrségi Ref. Egyházmegye lelkipásztorainak a találkozásra, ez alkalommal a szlovéniai Szentlászlón.

 

A helyszín kiválasztásánál szerepet játszott az, hogy a szentlászlói reformátusoknak tavaly sikerült egy parókiának alkalmas ingatlant venniük, aminek felújításával áprilisra szinte teljesen végeztek. Így a lelkészértekezlet végén a parókia megtekintésére is lehetőség nyílt.

A régi lakást még az 50-es években államosították, majd faluotthonná alakították, és az állam tulajdona maradt. Ezért az szlovéniai egyháznak 2008 óta bérelnie kellett egy lakást, hogy a lakhatást biztosítani tudja a lelkészcsaládnak.

 

A lelkészi értekezlet az általános ismertetőkön és az aktuáliskiadványok kiosztásán túl, két érdekes előadással volt gazdagabb. A kezdő áhítat után, amit a hely lelkipásztor, Bódis Tamás a Jn 17,1 alapján tartott, Hanula-Csordás Dóra cigánymissziós referens beszélt a dunántúli és az országos cigánymissziós helyzetről. A téma fontosságára nem csak a kisebbség bizonyos területeken megjelenő létszámarányos növekedése hívja fel a figyelmet; hanem az is, hogy már nincsen olyan gyülekezet, amelyet ne érintene ez a kérdéskör. A beszámoló után Csomós Dávid informatikai projektvezető, szentgotthárdi presbiter adott gyakorlati útmutatót a napi munka tervezéséhez. Informatikai fejlődésben lévő világunk nem csak technikai segítséget ad a munka elvégzéséhez, de egyre több részletre is oda kell figyelni a napi munka elvégzéséhez. Ezeknek szervezéséhez adott kézzelfogható, praktikus tanácsokat az előadó.

 

Az értekezletet egy ebéddel a helyi - szintén református - Puhán Vendéglőben fejezte be a lelkészi kar, ahol egymásnak kívántak sok áldást a nagyheti és húsvéti szolgálatokhoz, hiszen a következő nap már virágvasárnap ünnepe volt.

 

Bódis Tamás ref. lelkipásztor