Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

Zsinati Felhívás - az Újrakezdésért

Nagy Attila / 2020-03-22 18:20:29

A koronavírus miatti válsághelyzetnek már most vannak súlyos gazdasági következményei, ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést hirdet. Az „Összefogás az újrakezdésért" elnevezéssel létrehozott krízisalap a járványhelyzet következtében kialakuló nehéz élethelyzetekben szeretne segítséget nyújtani a rászorulóknak.

A befolyó összegből olyan, a mindennapi életvitelhez tartozó szükségleteket fedeznének majd, mint az alapvető élelmiszerek, tisztító- és tisztálkodási szerek, valamint a krízisbe kerülő családok lakhatási kiadásainak támogatása az Együtt a lakhatásért program keretében.

tovább

Egy Presbiter gondolatai Járvány idején

Nagy Attila / 2020-03-20 19:12:26

Mert nem a szol­ga­ság lel­két kap­tá­tok, hogy is­mét fél­je­tek, ha­nem a fi­ú­ság Lel­két kap­tá­tok, aki ál­tal ki­ált­juk: "Abbá, Atya!"
Maga a Lé­lek tesz bi­zony­sá­got a mi lel­künk­kel együtt ar­ról, hogy va­ló­ban Is­ten gyer­me­kei va­gyunk. (Róm 8, 15-16)

Nehéz napokat élünk. Félünk egy olyan vírustól, melyet nem ismerünk, nem tudjuk hogyan hat és nem tudjuk gyógyítani. tovább

Közgyűlés elmarad

Nagy Attila / 2020-03-20 18:59:24

A Tatai Ref. Egyházmegye Közgyűlése, mely az előzetes tervek szerint 2020. április 4-én Tatán került volna megrendezésre, a járványügyi helyzet miatt elmarad, és egy későbbi időpontban tartják meg.


A Közgyűlés új időpontjáról az Egyházmegye elnöksége értesítéssel lesz az érintettek felé.

tovább

Környei Hálaadó Istentisztelet - Elmarad

Nagy Attila / 2020-03-18 19:46:53

tovább

Tippek Koronavírus Idejére

Nagy Attila / 2020-03-17 15:12:04

A gyerekek talán örülnek, hogy nem kell iskolába menni, de minden csoda három napig tart, utána rájövünk, hogy ez bizony drasztikus változást eredményez a mindennapi életben. A családoknak önerőből kell választ adni arra, hogy mi történik a nap 24 órájában. Nem lehet elküldeni a gyereket a nagyszülőkhöz, nem vezeti le az energiáit az edzésekkel, nem megy közösségbe, nincs program. Akit megnyugtat az, hogy a gyerek örül a napi 14 óra gépidőnek, és majd elfoglalja magát a telefonjával, a filmsorozataival, videojátékaival, az a legrosszabb választ adja, ami létezik... tovább

Az MRE Zsinata Elnökségének kérése

Nagy Attila / 2020-03-17 15:08:02

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé. tovább

Zsoltáréneklő Verseny Lemondása

Nagy Attila / 2020-03-14 11:42:37

A 2020. március 28-ra, a Tatai Ref. Gimnáziumba  tervezett Egyházmegyei Zsoltáréneklő Versenyt a szervezők lemondják!

A verseny szervezői megköszönik mindazoknak a lelkipásztoroknak felkészítő munkáját, a hittanos gyermekek készülését, akik tervezték a részvételt.

A zsoltáréneklő versenynek nincs új időpont kitűzve.

tovább

Március 15-i TV műsor Nagyigmándról

Nagy Attila / 2020-03-14 11:26:08

A 2020. március 15-i ünnephez kapcsolódva Nagyigmándon (is) forgatott ill. készített felvételeket a Duna TV,  Református Magazin műsorához.

A magazinműsor 2020. március 15-én 7.50-től kerül adásba a Duna TV.

Ismétlés: március 17. 9.00 Duna World.

A www.mediaklikk.hu oldalon március 16-tól látható

 

A szervezők és a Nagyimgándi Gyülekezet szeretettel ajánlja a műsort mindenki figyelmébe!

 

 

tovább

Egyházmegyei Asszonykonferencia elmarad

Nagy Attila / 2020-03-13 14:23:25

Nagytiszteletű Szolgatársak, Kedves Testvérek!

 

Az Ácsi Református Egyházközség elnöksége nevében, Ács Város Polgármesterével és Esperes Úrral egyeztetve az alábbiakról szeretnék tájékoztatni mindenkit:

A 2020. március 21-re tervezett egyházmegyei női konferenciát nem tartjuk meg. A döntés mögött az országos helyzet és rendelkezések, Ács Város Járványügyi Bizottságának határozata ill. állásfoglalása, a zsinati útmutatás,valamint Esperes Úrral történt megbeszélés állnak.

 

 

tovább

Böjti beszélgetések II. Naszályon

Nagy Attila / 2020-03-08 16:31:12

tovább