Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

20 éves a Hét Határ hitéleti újság

Nagy Attila / 2017-04-19 22:26:29

 

A 20 éves évforduló alkalmából ÍRÓ -OLVASÓ találkozót szerveznek Kömlődön, 2017. május 12-én (pénteken) 17.00 órától.

 

tovább

Húsvéti köszöntés

Nagy Attila / 2017-04-17 01:17:10


"A békességnek Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, 
tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves Őelőtte..."
(Zsidókhoz írt levél 13,20-21)


Áldott Húsvéti ünnepeket, szolgálatokat kívánunk az Egyházmegye egész közösségének és a honlap minden kedves látogatójának!
Segítsen és erősítsen bennünket hitünkben, reménységünkben a feltámadott Krisztussal való kapcsolatunk!

 

 

 

 

 

Szeretettel

Máté László                                Gyimóthy Géza    
esperes                                          gondnok

tovább

Presbiterválasztás - útmutató

Nagy Attila / 2017-04-13 18:38:11

2017 őszén a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben ismét esedékes a presbitériumi tisztújítás, mivel a 2012. január 1-től tisztségbe lépett presbiterek 6 éves mandátuma az év végével lejár. A Zsinati Hivatal tájékoztató segédanyagot állított össze.

 

Az egyházközségekben a presbiterválasztást úgy kell lebonyolítani, hogy az újonnan megválasztott testület 2018. január 1-jén zavartalanul elkezdhesse működését.

tovább

Egyházmegyei Katechetikai Pályázatok

Nagy Attila / 2017-04-01 11:46:35

A Tatai Református Egyházmegye Tanácsa az elmúlt évkehez hasonlóan 2017. évben is pályázatot hirdet a gyülekezetekben folyó katechetikai munka támogatására.

Az egyházközségek pályázhatnak a) nyári táborok, csendesnapok, kisköri találkozók költségeinek; továbbá b) a katechetikai munkát segítő eszközökre; ill. javítási költségeinek támogatására.

tovább

Figyelemhiány és / vagy hiperaktivitás - Előadás

Nagy Attila / 2017-03-30 12:17:46

A Bethesda Gyermekkórház ADHD Központjának szekemberei tartanak előadást 2017. április 27-én csütörtökön 17.00-tól Pápán az Immánuel református Közösségi Házban: Figyelemhiány és / vagy hiperaktivitás - Nem kifogás. Magyarázat címmel.

Az előadásra minden hitoktatót és lelkipásztort szeretettel hívnak és várnak.

tovább

Refo500 - Gyalogtúra és futóverseny

Nagy Attila / 2017-03-28 23:25:10

A reformáció elindulásának 500 éves évfordulóján emléktúrákkal szeretnénk tisztelegni azok előtt a gályarab prédikátorok előtt, akiket a pozsonyi vértörvényszék elé beidéztek, majd gályarabságba hurcoltak, sok-sok szenvedést, áldozatot hozva hitükért, egyházunkért, a Krisztus evangéliumáért.

A Tatai Református Egyházmegyében 5 gyülekezet (Ács, Szőny, Császár, Szend, Kocs) lelkésze szenvedett gályarabságot. A reformáció fél évezredes évfordulója alkalmából 2, egyenként 15-15 km-es túra keretében szeretnénk e gyülekezeteket, s a gályarab prédikátorok emlékhelyeit felkeresni.

tovább

Kórustalálkozó közös kórusművei

Nagy Attila / 2017-03-24 12:18:54

A Tatai Református Egyhzámegye ezévi kórustalálkozóját Kocson, a református templomban tartja 2017. április 29-én szombaton 9.30-tól.

A szervezők kérik, hogy az egyes énekkarok küldjék el -a kórustalálkozón elhangzó- kórusműveiknek kottáit 2017. március 31-ig a norilaci@gmail.com e-mail címre.

tovább

Országos Multimédiás Hittanverseny Szentesen

Nagy Attila / 2017-03-22 17:45:26

A lábatlani gyülekezet hittanosai évek óta nagyon szép eredményeket érnek el a Tatai Református Egyházmegye által szervezett hittanversenyeken.

Ezért felmerült bennünk a gondolat: mi lenne, ha kipróbálnánk magunkat egy országos szintű bibliaismereti versenyen.

tovább

Egyházmegyei Ifjúsági Konferencia

Nagy Attila / 2017-03-20 12:00:10

2017. március 25-én szombaton egyházmegyei ifjúsági nap-konferencia lesz Szomódon.  Szeretettel várnak minden megyebeli ifit, csoportot!

Téma: Megértés-Megértetés (Mások megértése, a mi megértésünk és önmagunk megértetése)

 

tovább

Egyházmegyei Zsoltáréneklő Verseny Tatán

Nagy Attila / 2017-03-17 15:10:28

2017. március 11-én reggel izgatott zsibongással gyülekeztek a Tatai Református Gimnázium aulájában az idei zsoltáréneklő versenyre jelentkezett fiatalok és kísérőik.

 

 


tovább