Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

Szeretethíd 2021-ben is!

Nagy Attila / 2021-01-23 17:42:16

A Magyar Református Szeretetszolgálat az immár hagyományos a Szeretethíd rendezvényét ebben az évben is megtartja. Ennek időpontja 2021. május 14-16.

tovább

Kallódó volt, ma kallódókat segít – Erdős Eszter portréja

Nagy Attila / 2021-01-13 23:06:47

Református lelkész, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának alapítója és vezetője, coach és szupervizor: Erdős Eszter harminc éve tart egyéni és csoportos foglalkozásokat, s küzd a nehéz sorba kerülő emberek testi-lelki meggyógyulásáért a ráckeresztúri rehabilitációs központban.

Gacsályi Sára írása a Mandiner hetilap Feminens rovatából

tovább

Ökumenikus Imahét 2021-ben

Nagy Attila / 2021-01-11 09:29:31


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2021. január 17. és 24. között ismét megrendezi az ökumenikus imahetet. Ha további korlátozó rendelkezések nem lesznek, akkor a Szent István Bazilikában (1051 Budapest, Szent István tér 1.) kerül sor a hivatalos megnyitóra, 2021. január 17-én 17 órakor. Szentbeszédet mond: dr. Erdő Péter bíboros és igét hirdet: Steinbach József református püspök.

 

Az ökumenikus imahét anyaga letölthető: - ImahetiFuzet2021.pdf -

Az imahét ezévi igéje:

"Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek" (János 15,5-9)

tovább

A református egyházi szolgálat felelőssége a 2020-as években

Nagy Attila / 2021-01-10 12:06:28

Köntös László írása, mely megjelent a Confessio 2020/4. számában

 

A mai és a közeljövőben várható hazai egyházi helyzet tágabb kontextusának érzékeltetésére elég csak annyit mondani, hogy napjainkra egyre inkább nyilvánvalóvá válnak azok a mély eszme- és mentalitástörténeti törésvonalak, amelyek a mai nyugat- és közép-európai térség között húzódnak. Ez azért alapvető, mert a mára egyre kiéleződő kulturális-civilizációs küzdelmek középpontjában a történeti keresztyénséghez való viszony áll. Míg tehát a rendszerváltás környékén még úgy tűnt, hogy Magyarország visszatér oda, ahova mindig is tartozott, a keresztyén Európába, mára már teljességgel nyilvánvaló, hogy a keresztyénség történelmi szerepének, társadalmi helyének az értelmezésében alapvető nézetkülönbségek alakultak ki.

tovább

A horvátországi földrengés károsultjainak gyűjt az MRSZ

Nagy Attila / 2021-01-03 22:08:32

foldrenges_horvatorszag.jpg December 29-én a Richter-skála szerinti 6,4 erősségű földrengés pusztított Horvátországban, melyet hazánk több településén is érzékelhettünk. A természeti katasztrófa epicentrumának tekinthető Petrinja városa romokban áll, és már legalább 7 áldozat vesztette életét a földrengés miatt. A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) adománygyűjtést hirdetett a túlélők megsegítésére.

 

tovább

Steinbach József püspök és Nemes Pál főgondnok új évi gondolatai

Nagy Attila / 2021-01-02 10:57:50

Steinbach József püspök úr gondolatai

SL0_7890.jpg

Minden esztendőben egy-egy igevers határozza meg a szolgálatainkat. 2021-ben ez a vezérige így hangzik: „Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem." (Zsolt 25,5)


Van reménységünk. Reménységünk egyedül a feltámadott Úr Jézus Krisztus, akit követünk, mint Szabadító Urat. Ő vezet minket, Ő jár előttünk, mi pedig Őbenne reménykedünk. Csakis az Úr lehet reménységünk tárgya. Tavaly is Ő volt, idén is csak Ő lehet. A fenti igevers azt üzeni, hogy akiknek az Úr a reménységük, azok erőt, vezetést tanítást, szabadítást kapnak.

tovább

Újévi köszöntés

Nagy Attila / 2021-01-01 18:21:54

Jézus mondja: „Íme és tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig" Máté 28, 20

Isten kegyelmében gazdag és az ő békességétől kísért új esztendőt kíván a Tatai Református Egyházmegye leköszönő elnöksége Máté László komáromi lelkipásztor és Gyimóthy Géza tatai presbiter

a szolgálatukat a mai napon elkezdő új egyházmegyei elnökség:

Gerecsei Zsolt esperes és dr. Balogh Zoltán egyházmegyei gondnok


tovább

Egyházmegyei tisztségek 2021-2026 között

Nagy Attila / 2020-12-23 15:01:05

A Tatai Református Egyházmegye 2020. december 5-én on-line tartotta alakuló közgyűlését. Az egyházi törvényeknek megfelelően a presbitériumok által választott egyházmegyei elnökséget  megerősítette. Így az egyházmegye esperese Gerecsei Zsolt ácsi lelkipásztor, az egyházmegyei gondnok dr. Balogh Zoltán esztergomi gondnok lett.

A különböző egyházmegyei tisztségekre pedig a következő személyeket választotta meg:

tovább

INTRO - videókurzus a keresztyénségről

Nagy Attila / 2020-12-12 21:37:20

A kereszténységet bemutató tematikus videókurzust indít három református lelkész INTRO címmel. A járványhelyzetre is reagáló hétrészes sorozat révén a bibliai narratívával ismerkedhetnek meg az érdeklődők - a járvány alakulásától függően online vagy valós kiscsoportos találkozókon feldolgozva a hallottakat.

Világunk megrendült a járvány hatására, ebben a helyzetben a mélyről feltörő kérdésekre nem elegendők a felszínes válaszok. Az INTRO videókurzushoz kapcsolódó összejöveteleken a bibliai narratívával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

tovább