Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

Új toronysüvg Szomódon

Nagy Attila / 2022-06-21 22:55:38

Újabb 150 évre helyére került Református templomunk tornyának süvege

A Szomódi Református Egyházközség temploma 2020. évre olyan életveszélyességi állapotba került, hogy elkerülhetetlen lett a templomtorony süvegének teljes cseréje. A templom 1889-ben épült, azóta csak kisebb javítások, foltozások történtek a templom tetőszerkezetén. Az elmúlt évek heves esőzései és szelei sajnos nagyon megrongálták. A templomhajó is sajnos beázik. A templomtoronyban található lépcső teljesen elkorhadt, így a tetőre való feljutást is csak alpintechnikai módszerekkel tudjuk biztonsággal megoldani, ami plusz költséget jelentett egyházközségünknek.

tovább

A. B. F. R. A. - gyászhír

Nagy Attila / 2022-06-16 22:59:27

Borsos Sándorné Szabó Emma nagytiszteletű asszony 84 éves korában elhunyt.
Temetése 2022. június 18-án délelőtt 11 órakor lesz a Tatabánya-síkvölgyi temetőben.

Borsos Sándor és felesége szolgált (Ács, Szákszend, Császár, Vérteskethely, Dad, Tatabánya Bánhida) Egyházközségekben.

tovább

Pedagógusnap Dadon

Nagy Attila / 2022-06-11 15:11:23

 

 

 

 

 

A gyülekezeteket és a pedagógusokat a nevelés köti össze, és ha valamelyiknek csak egy magot sikerül elültetni a tanítvány szívében, már elvégezte küldetését. A Tatai Református Egyházmegye június 8-án harmadik alkalommal rendezte meg pedagógusnapi ünnepségét, ezúttal a Dadi Református Egyházközség templomában.

tovább

Újra „Konfirmáltak találkozója" Nagyigmándon

Nagy Attila / 2022-06-07 17:43:42

Hosszú évek óta hagyomány Nagyigmándon, hogy május közepén találkozóra hívjuk jubiláns konfirmandusainkat. Az elmúlt két évben, a járványhelyzet miatt, sajnos nem sikerült megtartani ezeket a sokak által szeretett alkalmakat. Épp ezért döntött úgy gyülekezetünk presbitériuma, hogy idén megtartjuk, sőt meghívjuk azokat is, akiknek az előző két évben nem sikerült találkozniuk.

 

tovább

Pünkösdi üdvözlet

Nagy Attila / 2022-06-05 18:15:15

Jézus mondja: "A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.  Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!" János 14, 26-27

 

A Tatai Református Egyházmegye egyházközségeinek és közösségeinek áldott pünkösdi ünnepet kívánunk!

 

Az egyházmegye elnöksége nevében:

Gerecsei Zsolt esperes   és   dr. Balogh Zoltán gondnok

tovább

Felhívás: Szóljanak a harangok június 4-én

Nagy Attila / 2022-06-04 09:50:48

 

2022-ben is hívjuk a Kárpát-medencei egyházközségeket és gyülekezeteket, hogy minél több helyszínen emlékezzünk meg imával és harangozással a trianoni békediktátum évfordulójáról.

A harangszó általában imádságra hív, örömet közvetít, győzelmet ünnepel, veszélyre figyelmeztet vagy halottat búcsúztat, vagyis az élet jele és a megmaradás bizonyítéka számunkra.

 

Ezért kérjük felekezettől függetlenül a Kárpát-medence magyar vallási közösségeit, hogy

 

folytassuk a trianoni évfordulóhoz kapcsolódó hagyományunkat, és június 4-én, magyar idő szerint 16.30-kor harangozzunk templomainkban, majd imádkozzunk a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelméért.

 

 

 

 

 

 

 

tovább

Adományok a Somogyi Egyházmegye károsultjainak

Nagy Attila / 2022-06-01 16:09:15

Több helyről is láthattuk és hallhattuk, hogy a múlt heti vihar, milyen komoly károkat okozott a Somogyi Református Egyházmegye területén levő templomokban, gyülekezeti házakban, parókiákban.

 

Kérjük a Gyülekezeteteket, hogy akiket Isten Lelke erre indít, gyűjtsenek adományt, amelyet a Somogyi Református Egyházmegye részére juttassanak el a 10918001-00000019-22260004 számú bankszámlaszámra.

 

 

 

 

 

 

tovább

Egyházmegyei Pedagógusnap

Nagy Attila / 2022-05-31 06:56:46

2022. június 8-án szerdán 17 órakor a Dadi Református Teplomban tartják az Egyházmegyei Pedagógusnapot, melyre  a gyülekezetekben jelen lévő református pedagógusokat is szívesen látják

Az ünnepségen igét hirdet: Gerecsei Zsolt esperes

Köszöntőt mond: dr. Papp Kornél az MRE Zsinati Oktatási Iroda vezetője

tovább

Hálaadás Császáron

Nagy Attila / 2022-05-23 14:30:48

A Császári Református Templomban 2022. május 28-án szombaton 10.00-tól ünnepi istentisztelet keretében adnak hálát az egyházközség elmúlt 400 évéért valamint a felújított gyülekezeti házért.

 

 

 

tovább

Egyházmegyei Rajzpályázat Eredményei

Nagy Attila / 2022-05-20 06:13:48

EREDMÉNYHIRDETÉS A 2022-es egyházmegyei hittanos rajzpályázat díjazottjai

Kedves Gyerekek!

A zsűri nevében szeretném megköszönni lelkes munkátokat, rajzaitokat és alkotásaitokat, amelyeket beküldtetek. Idén 9 gyülekezetből 115 pályamunka érkezett be.


Nem volt könnyű a döntéshozatal. Az értékelés során figyelembe vettük az alkotás kidolgozottságát, az igényes megvalósítást, az eredeti ötletből való merítést, a bibliai történetekkel való összhangot és a lelki mondanivalót.

Ezek fényében a következő alkotásokat szeretnénk kiemelni és díjazni kategóriák szerint:

tovább