Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

Körlevél a Tatai Református Egyházmegye Lelkipásztoraihoz és Gyülekezeteihez

Nagy Attila / 2021-02-09 10:27:45

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérünk, Nagytiszteletű Presbitérium, Kedves Testvéreink a Krisztusban!

 

A Tatai Református Egyházmegye újonnan választott Elnökségeként úgy érezzük, illő és fontos, hogy levelünkkel megkeressük az Egyházmegye gyülekezeteit.

 

Mindenekelőtt azért, mert a járványügyi biztonsági intézkedések szigorúan korlátozzák a személyes találkozások lehetőségeit, és úgy tűnik, ez a közeljövőben is így marad. Sajnos, nem tarthattunk nyilvános, személyes beiktatási és alakuló közgyűlést sem. (Reménységünk szerint az ünnepi alkalmat a jövőben pótolni tudjuk.) Így nem tudtunk személyesen találkozni az Egyházmegye közösségével. Engedjék meg, hogy e sorok által köszönjük meg Testvéreink bizalmát, amellyel Egyházmegyénk élére állítottak minket.

 

tovább

Megújult a gyűjteményügyi jelentés

Nagy Attila / 2021-02-03 22:10:00


A 2020. évről szóló előadói jelentések közül a műemléki-gyűjteményi jelentés megújult. Az új nyomtatványokat e-mailben vagy hagyományosan papíron kell elküldeni Szép Sándor etei lelkipásztor, gyüjteményi előadó részére.

 

tovább

Megújult katechetikai és iskolaügyi nyomtatvány

Nagy Attila / 2021-02-02 10:31:05


A 2020. évről szóló előadói jelentések közül a katechetikai és az iskolaügyi jelentés megújult. Az új nyomtatványokat on-line formában kell kitölteni és elküldeni Barta Lívia rédei lelkipásztor, katechetikai előadó részére.

 

tovább

Lelkészértekezlet februárban

Nagy Attila / 2021-01-25 17:35:51

A Tatai Ref. Egyházmegye következő lelkészértekezlete 2021. február 1-én, hétfőn du. 15.00-tól lesz Ácson, a Fő u. 69. sz alatti gyülekezeti házban.

 


tovább

Szeretethíd 2021-ben is!

Nagy Attila / 2021-01-23 17:42:16

A Magyar Református Szeretetszolgálat az immár hagyományos a Szeretethíd rendezvényét ebben az évben is megtartja. Ennek időpontja 2021. május 14-16.

tovább

Kallódó volt, ma kallódókat segít – Erdős Eszter portréja

Nagy Attila / 2021-01-13 23:06:47

Református lelkész, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának alapítója és vezetője, coach és szupervizor: Erdős Eszter harminc éve tart egyéni és csoportos foglalkozásokat, s küzd a nehéz sorba kerülő emberek testi-lelki meggyógyulásáért a ráckeresztúri rehabilitációs központban.

Gacsályi Sára írása a Mandiner hetilap Feminens rovatából

tovább

Ökumenikus Imahét 2021-ben

Nagy Attila / 2021-01-11 09:29:31


A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2021. január 17. és 24. között ismét megrendezi az ökumenikus imahetet. Ha további korlátozó rendelkezések nem lesznek, akkor a Szent István Bazilikában (1051 Budapest, Szent István tér 1.) kerül sor a hivatalos megnyitóra, 2021. január 17-én 17 órakor. Szentbeszédet mond: dr. Erdő Péter bíboros és igét hirdet: Steinbach József református püspök.

 

Az ökumenikus imahét anyaga letölthető: - ImahetiFuzet2021.pdf -

Az imahét ezévi igéje:

"Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek" (János 15,5-9)

tovább

A református egyházi szolgálat felelőssége a 2020-as években

Nagy Attila / 2021-01-10 12:06:28

Köntös László írása, mely megjelent a Confessio 2020/4. számában

 

A mai és a közeljövőben várható hazai egyházi helyzet tágabb kontextusának érzékeltetésére elég csak annyit mondani, hogy napjainkra egyre inkább nyilvánvalóvá válnak azok a mély eszme- és mentalitástörténeti törésvonalak, amelyek a mai nyugat- és közép-európai térség között húzódnak. Ez azért alapvető, mert a mára egyre kiéleződő kulturális-civilizációs küzdelmek középpontjában a történeti keresztyénséghez való viszony áll. Míg tehát a rendszerváltás környékén még úgy tűnt, hogy Magyarország visszatér oda, ahova mindig is tartozott, a keresztyén Európába, mára már teljességgel nyilvánvaló, hogy a keresztyénség történelmi szerepének, társadalmi helyének az értelmezésében alapvető nézetkülönbségek alakultak ki.

tovább

A horvátországi földrengés károsultjainak gyűjt az MRSZ

Nagy Attila / 2021-01-03 22:08:32

foldrenges_horvatorszag.jpg December 29-én a Richter-skála szerinti 6,4 erősségű földrengés pusztított Horvátországban, melyet hazánk több településén is érzékelhettünk. A természeti katasztrófa epicentrumának tekinthető Petrinja városa romokban áll, és már legalább 7 áldozat vesztette életét a földrengés miatt. A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) adománygyűjtést hirdetett a túlélők megsegítésére.

 

tovább