Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

Templomaink harangjai is hirdessék a Református Egységet

Nagy Attila / 2020-05-20 14:48:55

A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa kéri, hogy május 22-én, a magyar reformátusok egységére, emlékezve délelőtt 10 órakór szólaljanak meg a református templomok harangjai.

 

 


tovább

Újra találkozhatunk istentiszteleti közösségben

Nagy Attila / 2020-05-18 22:50:33

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa örömét fejezi ki, hogy 2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.

 

Az Elnökségi Tanács arra kéri a gyülekezeteket, hogy az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával tartsanak istentiszteleteket - ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteleti alkalmat szervezzenek a 65 éven felülieknek.

 

A szabályozás betartásához a Tiszántúli Református Egyházkerület által közreadott iránymutatások figyelembe vételét javasolják.

 

tovább

Új ingyenesen olvasható kiadványok a Kálvin Kiadónál

Nagy Attila / 2020-05-12 16:18:03

Új könyvekkel bővült a Kálvin Kiadó ingyenesen olvasható kiadványainak listája. A kijárási korlátozások idején a Kiadó néhányat ingyenesen, online elérhetővé teszünk. Az alábbi kiadványokba (a Lapozzon bele! -fülre kattintva) nemcsak belelapozni lehet, de a teljes könyvet el lehet olvasni.

 

tovább

Hogyan lesz a járvány után?

Nagy Attila / 2020-04-26 18:35:19

Mi lesz majd a járvány után? De még ennél is jobban érdekel az a kérdés: hogyan lesz a járvány után?

A mostani napokban nyilván nemcsak én futok előre sokszor gondolatban: mi lesz majd a járvány után? De még ennél is jobban érdekel az a kérdés: hogyan lesz a járvány után? Sokan mondják, hogy ezután már nem lehet úgy élnünk, ahogyan eddig.


tovább

Diakóniai Nyílt Nap Dunaalmáson elmarad

Nagy Attila / 2020-04-21 14:05:37

A Dunaalmási Református Szeretetházban 2020. május 9-re tervezett Diakóniai Nyílt Nap a járványügyi helyzetre való tekintettel elmarad. A Szeretetház munkatársai megköszönik mindenki segítségét és jószándékát,  aki készült munkájával, idejével.

 

Egyúttal szeretettel várnak mindenkit a 2021-ben megrendezésre kerülő diakóniai napra.

 

tovább

Húsvéti köszöntés

Nagy Attila / 2020-04-12 18:28:49


"A békességnek Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, 
tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves Őelőtte..."
(Zsidókhoz írt levél 13,20-21)


Áldott Húsvéti ünnepeket Egyházmegye egész közösségének és a honlap minden kedves látogatójának!
Segítsen és erősítsen bennünket hitünkben, reménységünkben a feltámadott Krisztussal való kapcsolatunk!

 

 

 

 

 

Szeretettel

Máté László                                Gyimóthy Géza    
esperes                                          gondnok

tovább

Dunántúli Református Lap - ONLINE

Nagy Attila / 2020-04-03 15:53:23

A Dunántúli Református Lap húsvéti számát a nyomda elkészítette és kiszállította Pápára, a Püspöki Hivatalba.

Tekintettel azonban a kijárási korlátozásra, a lap szétosztását el kell halasztani. Ezért az újság online formában elérhető az Egyházkerületkerületünk honlapján, s megtekinthető  az alábbi linken:

https://issuu.com/refdunantul/docs/drl_2020-1__prilis_digit_lis

 

 

 


tovább

Online úrvacsora, karanténistentisztelet?

Nagy Attila / 2020-03-31 14:28:18

Javaslat a nagypénteki és húsvéti úrvacsorás istentiszteletek megtartására.

 

Az úrvacsorai jegyek - a kenyér és a bor - vétele evés és ivás. Éppen ezért ez másféle tevékenység, mint az, hogy digitális eszközön hallgatunk egy idehirdetést, vagy egy közvetített éneket magunk is énekelünk, egy hallott vagy kivetített imádságot magunk is mondunk, és közben figyelve a képeket magunk is részesei leszünk egy eseménynek vizuálisan és virtuálisan.

tovább

Zsinati Felhívás - az Újrakezdésért

Nagy Attila / 2020-03-22 18:20:29

A koronavírus miatti válsághelyzetnek már most vannak súlyos gazdasági következményei, ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést hirdet. Az „Összefogás az újrakezdésért" elnevezéssel létrehozott krízisalap a járványhelyzet következtében kialakuló nehéz élethelyzetekben szeretne segítséget nyújtani a rászorulóknak.

A befolyó összegből olyan, a mindennapi életvitelhez tartozó szükségleteket fedeznének majd, mint az alapvető élelmiszerek, tisztító- és tisztálkodási szerek, valamint a krízisbe kerülő családok lakhatási kiadásainak támogatása az Együtt a lakhatásért program keretében.

tovább

Egy Presbiter gondolatai Járvány idején

Nagy Attila / 2020-03-20 19:12:26

Mert nem a szol­ga­ság lel­két kap­tá­tok, hogy is­mét fél­je­tek, ha­nem a fi­ú­ság Lel­két kap­tá­tok, aki ál­tal ki­ált­juk: "Abbá, Atya!"
Maga a Lé­lek tesz bi­zony­sá­got a mi lel­künk­kel együtt ar­ról, hogy va­ló­ban Is­ten gyer­me­kei va­gyunk. (Róm 8, 15-16)

Nehéz napokat élünk. Félünk egy olyan vírustól, melyet nem ismerünk, nem tudjuk hogyan hat és nem tudjuk gyógyítani. tovább