Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

Diakóniai Nap Dunaalmáson

Nagy Attila / 2019-04-24 15:45:02

A Dunaalmási Református Szeretetház éjjel-nappal nyitva.

2019. május 4.-én szombaton, azonban különös figyelemmel hívja és várja a Tatai Egyházmegye Gyülekezeteit egy olyan szolgálatra, amelyben Önök adhatnak nekünk valamit és hisszük; mi is adhatunk valamit Önöknek.

 

tovább

Áldott húsvéti ünnepet!

Nagy Attila / 2019-04-21 15:46:18


"A békességnek Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, 
tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves Őelőtte..."
(Zsidókhoz írt levél 13,20-21)


Áldott Húsvéti ünnepeket, szolgálatokat kívánunk az Egyházmegye egész közösségének és a honlap minden kedves látogatójának!
Segítsen és erősítsen bennünket hitünkben, reménységünkben a feltámadott Krisztussal való kapcsolatunk!

 

 

 

 

 

Szeretettel

Máté László                                Gyimóthy Géza    
esperes                                          gondnok


tovább

Egyházmegyei Kórustalálkozó

Nagy Attila / 2019-04-20 19:27:44

A Tatai Református Egyházmegye XXIX. Kórustalálkozója 2019. április 27-én szombaton kerül megrendezésre a szőnyi református templomban. (2921 Komárom, Kossuth u. 64.) A kórustalálkozó 9.15-től beénekléssel  és 9.30 -tól a közös művek próbájával kezdődik. A Kórustalálkozót írásban köszönti Berkesi Sándor Liszt és Kossuth díjas karnagy, a Debreceni Református Kántus vezetője, jelenlétével megtiszteli Böszörményi Gergely, Magyar Örökség Díjas producer, a Református Zenei Fesztivál főszervezője.

 

 

tovább

Hit és hagyomány Ácson

Nagy Attila / 2019-04-19 17:54:11

Különleges gyülekezet az ácsi reformátusoké - hagyományokra építkeznek, és az egyházi programok szerves részei a városi rendezvényeknek. A közösség megtiszteltetésnek tartja, hogy nagypénteken az ácsi református templomból közvetíti az istentiszteletet a Duna Televízió.

tovább

Továbbképzés - Gyermekek Isten tiszteletének ünnepén

Nagy Attila / 2019-04-16 12:33:44

A gyermekistentiszteleti alkalmak és szolgálócsoportok szervezését, vezetését, és a gyermekek közti szolgálatot segítő továbbképzés lesz a Pápai Református Teológiai Akadémián. 

 

 

tovább

Perselyes adakozás az Árvácska Otthonnak

Nagy Attila / 2019-04-13 20:20:00

Mindannyiunk számára emlékezetes, hogy 2018. november 30-án elektromos zárlat miatt, teljesen leégett a nágocsi Árvácska Anya- és Csecsemőotthon új épületszárnya. A Dunántúli Református Egyházkerület Esperes-Gondnoki Értekezlete a tűzesetet követő ülésén úgy döntött, hogy arra kéri a Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteit, a 2019. évi virágvasárnapi perselyadományaikat ajánlják fel az Otthon újjáépítésre!

A perselypénzeket 2019. április végéig kell eljuttatni az Esperesi Hivatal pénztárába

tovább

Egyházmegyei Katechetikai Pályázatok 2019

Nagy Attila / 2019-04-12 13:28:39

A Tatai Református Egyházmegye Tanácsa az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019. évben is pályázatot hirdet a gyülekezetekben folyó katechetikai munka támogatására.

Az egyházközségek pályázhatnak a) nyári táborok, csendesnapok, kisköri találkozók költségeinek; továbbá b) a katechetikai munkát segítő eszközökre; ill. javítási költségeinek támogatására.

tovább

Egyházmegyei Közgyűlés

Nagy Attila / 2019-04-10 22:18:13

A Tatai Református Egyházmegye Közgyűlését 2019. április 13-án, szombaton 9.30 órától tartja Tatán, a Kocsi u. Gyülekezeti Otthonban.

 

 

tovább

Hálaadás 32 év lelkészi szolgálatáért

Nagy Attila / 2019-04-08 14:53:00

A hála szavai Kömlődön és  Környebányán

 

Megtelt a kömlődiek református temploma 2019. március 31-én, hiszen ünnepi istentisztelet és közgyűlés keretében köszöntük meg Nt. Szemeti Ferenc a kömlődi gyülekezetben végzett 32 éves lelkészi szolgálatát.

Már a hét elején nagy volt a sürgés forgás, intézkedés, hogy minden apró részlet a helyén legyen hálaadó istentiszteletünkön. Jó volt látni, hogy mindenkinek fontos volt ez az alkalom. Mind a diakóniai intézmény dolgozói, mind a gyülekezet és a falu lakói hozzájárultak ahhoz, hogy méltón ünnepelhessünk. Szemeti Ferenc 1987-től látta el a lelkészi szolgálatokat Kömlődön. Mivel helybeli születésű, ezért talán nincs is olyan a faluban, aki ne ismerné őt. 32 évnyi lelkészi szolgálata során nemzedékeket tanított, keresztelt, esketett és kísért el utolsó földi útjára.

tovább

Televíziós istentisztelet Ácsról

Nagy Attila / 2019-04-06 18:39:15

2019. április 19-én Nagypénteken az Ácsi Református Templomból közvetít istentiszteletet a Duna TV 11.00-tól.

 

 

 

 

 

tovább