Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

A. B. F. R. A. - Gyászhír

Nagy Attila / 2019-08-17 06:24:05

Janovszky István ny. református lelkipásztor 2019. augusztus 11-én Miskolcon elhunyt. 2000-ben fejezte be lelkészi munkáját a Tatabánya-Óvárosi Református Gyülekezetben. Temetése Miskolcon a Miskolc Tetemvári Gyülekezetben történt 2019. augusztus 16-án 14 órakor.

"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket." Jelenések 14, 13

tovább

Zenés Áhítat Mocsán

Nagy Attila / 2019-08-11 21:46:31

Zenés áhítat lesz a Mocsai Református Templomban 2019. augusztus 18. vasárnap,  16.00 órától.

A két zenei blokk közben áhitat

A teplomi rész után szerény szeretetvendégség az árkádok alatt. Sütivel és frissítővel

 

 

tovább

Pályázat temetők fenntartásához - fejlesztéséhez

Nagy Attila / 2019-08-06 12:06:50

2019. július 29-én megjelent a Magyar Falu Program keretében az „Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése" c. alprogram MFP-FVT/2019. kódszámú felhívása.

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken, az egyházi közösségek fenntartásában és tulajdonában álló temetők és a temetői szolgáltatások fejlesztése.

Az MRE Zsinati Hivatala Pályázati Iroda munkatársai elkészítettek egy összefoglalót, amely a felhívás legfontosabb információit összegzi.

tovább

Egyházmegyei Zsoltáréneklő Verseny

Nagy Attila / 2019-07-10 13:36:40

„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!" (Zsolt 100:4.)

 

2019. március 30-án énekszótól volt hangos a Tatai Református Gimnázium, ugyanis megrendezésre került a Tatai Református Egyházmegye hagyományos Szenci Molnár Albert Zsoltáréneklő Versenye. Minden esztendő tavaszán összegyűlnek az egyházmegye éneklés iránt nyitott, tehetséges gyermekei, hogy különböző korcsoportokban összemérjék ének-tudásokat a zsoltárok világából.

tovább

Lelkészbeiktatás Etén

Nagy Attila / 2019-07-08 15:10:54

Június 1-én nagy ünnepre gyűltek össze az etei templomba a helyi, a csépi és a környékbeli gyülekezetek hívei.  Megtisztelte egyházközségünket jelenlétével  a Hargita megyei  Etéd  község  négytagú küldöttsége, valamint a felvidéki Hetény gondnoka, akit felesége is elkísért. Itt voltak az illetékes  egyházi és világi méltóságok. Zengett a XC. zsoltár a 300 egybegyűlt református ajkáról.

Ezen az istentiszteleten a templom kulcsának jelképes átadásával  iktatta be az etei eklézsia lelkipásztori tisztségébe Máté László, a Tatai Egyházmegye  esperese Szép Sándort, akit a presbitérium 2018 november elsejétől kezdődően hívott meg a megüresedett lelkészi állásra. A mocsai születésű lelkész feleségével, Szépné Czippán Noémivel és öt gyermekükkel költözött Somogyudvarhelyről szűkebb hazája közelébe.

tovább

Dadról Manchesterbe

Nagy Attila / 2019-06-20 22:43:50

Közeledett a negyedik tanévem vége a Tatai Református Gimnáziumban, és én még mindig nem tudtam, mi szeretnék lenni. Biztos járnak mások is ebben a cipőben, ezért jó lenne, ha minél többen hallanának arról a lehetőségről, amit én választottam.

Az ÖDE (Önkéntes Diakóniai Év programiroda) segítségével a Time for God önkéntese lettem tíz hónapra Angliában. Már a felkészülési időszak alatt rengeteg új ismerősre és barátra tettem szert, akik ugyancsak szolgálatra szánták a következő 10-12 hónapjukat Európa különböző országaiban.

 

tovább

Reformátusok Napja Nagyigmándon

Nagy Attila / 2019-06-13 12:07:12

Valami, ami más, mint a megszokott. Valami, ami sokakat megmozgat. Valami, ami Isten szeretetére mutat, de úgy, hogy közben több generáció tud felhőtlenül szórakozni és kikapcsolódni. Valami, amire még sokáig emlékezhetünk.

Pünkösd vasárnap délutánján "Reformátusok napját" tartottunk Nagyigmándon. Volt nekünk már korábban kerti partink, ez lett volna a 14. alkalom. Volt nekünk már korábban szabadtéri istentiszteletünk, idén lett volna az 5. a sorban. Ilyen azonban még nálunk soha nem volt.

 

tovább

A B F R A - Gyászhír

Nagy Attila / 2019-06-08 20:53:12

"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él" János evangéliuma  11, 25

 

Életének 91.évében hazatért teremtő és megváltó Urához

Borsos Sándor ny. lelkipásztor

Borsos Sándor 1961-1969-ig Szenden, 1969-1993-között Császáron szolgált lelkipásztorként. 1986-1996 között Dadon és Vérteskethelyen szolgált helyettes lelkipásztorként.

Nyugdíjasként a Tatabánya-Bánhidai egyházközségnek volt a tagja, ahol erejéhez mérten igehirdetési szolgálatokat is vállalt.

A Tatai Református Egyházmegye közössége Istennek ad hálát Borsos Sándor lelkipásztori és 1977-1987 közötti egyházmegyei tanácsbírói  (tanácsosi) szolgálatáért.

tovább

őshonos gyümölcsfák Neszmélyen

Nagy Attila / 2019-05-31 12:43:02

A Neszmélyi Református Egyházközségben a helyben őshonos körte és almafákból származó oltványok csemetefáit ültették el. Így jött létre a Neszmélyi Református Tündérkert a parókia kertjében.

 

A szervezők és létrehozók szándéka szerint szolgálja majd ez a kert a falu közösségét. Gyümölcsöt terem a helybelieknek és az ide látogatóknak. Ezzel is őrizve a Kárpát-medence örökségét.

tovább

Lelkészértekezlet Júniusban

Nagy Attila / 2019-05-29 21:27:20

A Tatai Egyházmegye következő lelkészértekezlete 2019. junius 3-án, hétfőn du. 15.30-tól lesz Komáromban, a Jókai téri gyülekezeti teremben.

 


tovább