Tatai Református Egyházmegye

Aktualitások - Egyházmegye hírei

Főoldal / Egyházmegye hírei

Húsvéti köszöntés

Nagy Attila / 2020-04-12 18:28:49


"A békességnek Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, 
tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves Őelőtte..."
(Zsidókhoz írt levél 13,20-21)


Áldott Húsvéti ünnepeket Egyházmegye egész közösségének és a honlap minden kedves látogatójának!
Segítsen és erősítsen bennünket hitünkben, reménységünkben a feltámadott Krisztussal való kapcsolatunk!

 

 

 

 

 

Szeretettel

Máté László                                Gyimóthy Géza    
esperes                                          gondnok

tovább

Dunántúli Református Lap - ONLINE

Nagy Attila / 2020-04-03 15:53:23

A Dunántúli Református Lap húsvéti számát a nyomda elkészítette és kiszállította Pápára, a Püspöki Hivatalba.

Tekintettel azonban a kijárási korlátozásra, a lap szétosztását el kell halasztani. Ezért az újság online formában elérhető az Egyházkerületkerületünk honlapján, s megtekinthető  az alábbi linken:

https://issuu.com/refdunantul/docs/drl_2020-1__prilis_digit_lis

 

 

 


tovább

Online úrvacsora, karanténistentisztelet?

Nagy Attila / 2020-03-31 14:28:18

Javaslat a nagypénteki és húsvéti úrvacsorás istentiszteletek megtartására.

 

Az úrvacsorai jegyek - a kenyér és a bor - vétele evés és ivás. Éppen ezért ez másféle tevékenység, mint az, hogy digitális eszközön hallgatunk egy idehirdetést, vagy egy közvetített éneket magunk is énekelünk, egy hallott vagy kivetített imádságot magunk is mondunk, és közben figyelve a képeket magunk is részesei leszünk egy eseménynek vizuálisan és virtuálisan.

tovább

Zsinati Felhívás - az Újrakezdésért

Nagy Attila / 2020-03-22 18:20:29

A koronavírus miatti válsághelyzetnek már most vannak súlyos gazdasági következményei, ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést hirdet. Az „Összefogás az újrakezdésért" elnevezéssel létrehozott krízisalap a járványhelyzet következtében kialakuló nehéz élethelyzetekben szeretne segítséget nyújtani a rászorulóknak.

A befolyó összegből olyan, a mindennapi életvitelhez tartozó szükségleteket fedeznének majd, mint az alapvető élelmiszerek, tisztító- és tisztálkodási szerek, valamint a krízisbe kerülő családok lakhatási kiadásainak támogatása az Együtt a lakhatásért program keretében.

tovább

Egy Presbiter gondolatai Járvány idején

Nagy Attila / 2020-03-20 19:12:26

Mert nem a szol­ga­ság lel­két kap­tá­tok, hogy is­mét fél­je­tek, ha­nem a fi­ú­ság Lel­két kap­tá­tok, aki ál­tal ki­ált­juk: "Abbá, Atya!"
Maga a Lé­lek tesz bi­zony­sá­got a mi lel­künk­kel együtt ar­ról, hogy va­ló­ban Is­ten gyer­me­kei va­gyunk. (Róm 8, 15-16)

Nehéz napokat élünk. Félünk egy olyan vírustól, melyet nem ismerünk, nem tudjuk hogyan hat és nem tudjuk gyógyítani. tovább

Közgyűlés elmarad

Nagy Attila / 2020-03-20 18:59:24

A Tatai Ref. Egyházmegye Közgyűlése, mely az előzetes tervek szerint 2020. április 4-én Tatán került volna megrendezésre, a járványügyi helyzet miatt elmarad, és egy későbbi időpontban tartják meg.


A Közgyűlés új időpontjáról az Egyházmegye elnöksége értesítéssel lesz az érintettek felé.

tovább

Környei Hálaadó Istentisztelet - Elmarad

Nagy Attila / 2020-03-18 19:46:53

tovább

Tippek Koronavírus Idejére

Nagy Attila / 2020-03-17 15:12:04

A gyerekek talán örülnek, hogy nem kell iskolába menni, de minden csoda három napig tart, utána rájövünk, hogy ez bizony drasztikus változást eredményez a mindennapi életben. A családoknak önerőből kell választ adni arra, hogy mi történik a nap 24 órájában. Nem lehet elküldeni a gyereket a nagyszülőkhöz, nem vezeti le az energiáit az edzésekkel, nem megy közösségbe, nincs program. Akit megnyugtat az, hogy a gyerek örül a napi 14 óra gépidőnek, és majd elfoglalja magát a telefonjával, a filmsorozataival, videojátékaival, az a legrosszabb választ adja, ami létezik... tovább

Az MRE Zsinata Elnökségének kérése

Nagy Attila / 2020-03-17 15:08:02

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé. tovább

Zsoltáréneklő Verseny Lemondása

Nagy Attila / 2020-03-14 11:42:37

A 2020. március 28-ra, a Tatai Ref. Gimnáziumba  tervezett Egyházmegyei Zsoltáréneklő Versenyt a szervezők lemondják!

A verseny szervezői megköszönik mindazoknak a lelkipásztoroknak felkészítő munkáját, a hittanos gyermekek készülését, akik tervezték a részvételt.

A zsoltáréneklő versenynek nincs új időpont kitűzve.

tovább